úterý 18. února 2020

vox

VOX vpřed

Dlouho se Španělsko jevilo jako pevná evropskounijní bašta, celošpanělské (hispánské) konzervativní národně orientované strany se pohybovaly v marži politické bezvýznamnosti. Lidová strana sice měla kořeny ve frankistické minulosti, ale její zakladatel Frankův ministr kultury Fraga Iribarne stranu modernizoval do podoby konzervativně liberálního celošpanělského hnutí, které dobře obstálo v konkurenci se socialisty a středovými liberály. Tragedií pro stranu bylo Rajoyovo vládnutí, Rajoy zbavil stranu přirozené konzervativní podstaty a nahradil jí evropskounijní ideologií. V evropskounijní mainstreamové rétorice Rajoy proměnil stranu v umírněné středové politické hnutí.

pondělí 17. února 2020

soud palermo

Soudy a neziskovky

Od vznešených ideálů k politické prostituci. Italské soudy na Sicílii  pronásledují bývalého ministra vnitra Salviniho, postupují v symbióze s nadnárodními pochybnými institucemi a militanty pašeráckých lodí.  Komedie ve jménu základních práv člověka. Z čeho mají vyplývat tato práva a z jakého důvodu mají mít nejvyšší platnost, na to se už zapomnělo, resp. se to už neučí. Vláda soudců, které nikdo nevolil, nikdo jim nedal mandát kromě pochybného diplomu slabé univerzity.

pátek 14. února 2020

winterhoff psychiatr

Dětský psychiatr

Známý německý dětský psychiatr Michael Winterhoff v interview ve Focusu podal dost zarážející charakteristiku naší epochy. Jeho závěry mají pravděpodobně širší platnost. Především koncept otevřené pedagogiky nevratně poškozuje psyché dítěte. Winterhoff se domnívá, že ztráta přirozené autority pedagoga a nesmyslné pedagogické koncepty vnucované nadnárodní OECD svým členským zemím jsou důvodem emočního a inteligenčního oslabení nastupujících generací. Winterhoff, narozen 1955, říká, že jeho generace patřila k nejúspěšnějším ve světě.

čtvrtek 13. února 2020

cechov spengler inteligence

Všichni už tak inteligentní

Dnes téměř všichni projdou bránou nějaké vysoké vyšší školy a stanou se inteligentními. Navíc pokud mají dobré styky, vstoupí do vyšší platové kategorie intelektuální elity. Žijeme v historicky výjimečné době, blbů je už velmi málo, jak se dá lehce ověřit když potřebujete oříznout nové dveře nebo vymalovat. Velcí tvůrci minulých dob nenahlíželi na inteligenci až tak moc pozitivně. Dostojevský a Tolstoj viděli v inteligentech zdroj veškerého  zla, které lidstvo postihuje. Šlo v podstatě přesně o ten inteligence, který se dnes chápe jako univerzálně platný, kosmopolitní nomád, který je plný velkých kulturních a spásonosných idejí, ale skutek utek, a když, tak na úkor druhého, např. způsob řešení imigračního problému evropskounijní elitou, odvahou se tato třída už vůbec nevyznačuje.

středa 12. února 2020

televize fr de

Televize versus televize

Každý den od půl osmé do osmé ve francouzské televizi CNEWS, Eric Zemmour kontra televizní host, v pondělí to byla Marlene Schiappa, státní tajemnice pro gendrovou rovnoprávnost. Slovní souboj o diskriminaci, asimilaci a republikánských hodnotách moderuje televizní redaktorka, která reaguje sice neutrálně, ale nemaskuje sympatie k té straně, která ji argumentačně přesvědčí. Málokdy se něco takového v EU vidí. Televize je to celostátní, Zemmoura ani po všech možných tlacích majitelé nevyhodili. Řada režimních významných pořad bojkotuje, Attali např. nikdy nepřijde. Schiappa prohlásila před pořadem, že Zemmour mnohé Francouze svede, ale ona jim vysvětlí, jak to všechno je.

úterý 11. února 2020

zrazeni zide

Zrazení židé

Ivan Rioul ve VoxFigaro. Málokdo nejen ve Francii může konkurovat brilantnímu fejetonistovi Rioulovi, přímo a tvrdě k pravdě. Jako by pravda nebyla literárně neutrální a dodávala jeho větám ještě vyšší stupeň elegance. Poslední dobou lamentují (oficiální Francie), ve Francii narostl antisemitismus; vždycky to tak dovedně zaranžují, aby nebylo jasné, proč tomu tak je. Je to obvyklé u prďochů antirasismu. Kamuflují. Co chtějí umlčet a zastřít jsou důsledky jejich ideologie. Tyto údajně dobré duše dobře ví, že nenávist k židům mutovala jejich zásluhou. Fantomy Vichy u nostalgické extrémní pravice jsou nepatrné ve srovnání se srdcem nové arabsko-muslimské společnosti vzešlé z imigrace. Ve zprávě Ifopu se praví, že jeden ze tří židů se cítí ve Francii ohrožen, 84% židů v kategorii 18-24 let bylo obětí antisemitského násilí.

pondělí 10. února 2020

trik nemecky

Německé trucchetto

Milano Finanza tak nazývá jeden německý ekonomický trik. Trocha ekonomie, která se nás netýká, ale pro jižní evropský okraj je podstatná. Šéf Evropské centrální banky (ECB) Draghi potencoval skupováním národních obligací ekonomický růst. Němečtí ekonomové se k tomu dlouhodobě staví kriticky, vidí v tom potenciální inflační nebezpečí, odvolávají se na klíčový princip Maastrichtu, kde minimální inflace (pod 2%) je hlavním kritériem, kterým se musí řídit Evropská centrální banka. Francouzští a italští ekonomové argumentují, že něco takového je ve světě raritou,  na rozdíl od americké cedulové banky i jiných centrálních bank, evropskou centrální banku nezajímá kromě inflace nic jiného, ani procento nezaměstnaných, ani hospodářský růst, občané mohou umírat hlady, ale inflace musí být pod dvěma procenty. Italští ekonomové to nazývají německou pověrou, která má kořeny v hyperinflaci výmarské republiky.

neděle 9. února 2020

koronavirus global

Auta..

Koronavirus možná dovede globální ekonomii ke krachu dřív než přirozené ekonomické procesy, které tam mají stejně nasměrováno. Civilizace je fragilnější než kdysi, přesněji liberálními globalisty ustavené ekonomické a politické struktury jsou fragilnější, civilizace je snad přežije. Česká ekonomika stojí a padá s automobilovým průmyslem, jak je možné, že tak úžasným způsobem diverzifikované národní hospodářství, jako bylo československé, politická moc dovedla k automobilové monokultuře a z vysoce kvalifikovaného národa učinila polodebilní operátory zahraničních systémů materiálních i duchovních. Dávivým efektem působící média potencují národní hrdost tvrzeními typu: na případné vakcíně proti koronaviru bude určitě česká stopa z nějaké laboratoře, které jsou nejšpičkovější na světě; antiaids koktejl je převážně český atd. Národ se vyznačuje obezřetnější a skeptičtější reflexí, začíná mu být jasné, že brand ŠkodaAuto moc českého neskrývá, procento národního se nebezpečně blíží moravskému procentu na Moravských bratřích v černošském Harlemu.

středa 5. února 2020

george steiner

Steiner

Ve většině španělských novin rozsáhlé nekrology, umřel v devadesáti velký židovský intelektuál a literární kritik George Steiner. ElMundo píše, že byl poslední. Jeho velikost spočívala v schopnosti myslet, píší noviny. Miloval kulturu, ale zdůrazňoval, že kultura není žádnou vakcínou proti barbarství. Rád opakoval v různých verzích otřesnou myšlenku, že v Německu existovalo nemálo lidí, kteří v noci zpívají a holdují Schubertovi, a ráno mučí a zabíjí židy. Též říkával: „Jazyk dokáže být nekonečně servilním, je to mystérium, které nezná hranice“. 

úterý 4. února 2020

cina recko

Nikdo si v Řecku nestěžuje

Číňané jsou i dnes v Řecku vítáni,  koronavirus tam nevyvolává žádnou hysterii. Ekonomická politika Evropské unie a euro byly hlavními důvody řecké dluhové krize, evropská pomoc kromě toho, že přiblížila zemi třetímu světu, pomohla zachránit před bankrotem velké věřitele tj. německé a francouzské banky. Zemi samotnou srazila do bezparalelní materiální mizérie. Řekové přežili v historii už horší období než je evropskounijní tyranie, např. staleté turecko-islámské jho, dodnes jsou nejkřesťanštějším národem v Evropě, pravoslavnou víru mají vepsanou i v pasu a nezbytný funkční chrám i s popem v každé dědině. Řekové jsou odjakživa velmi aktivním národem, dnes hledají všechny možné cesty, které by je ekonomicky vynesly nahoru.

pondělí 3. února 2020

demokracie televize babis

Křivičná demokracie

Demokracie, jak ji intuitivně chápeme, je evidentně v krizi, veřejně o tom píší i hlavní mainstreamové noviny na západě. Občan nemá pocit, že má v politice víc možností něco ovlivnit a prosadit než v roce osmdesát dva, ovšem doba je dnes příjemnější, k cestě do Středozemí nemusíme shánět devízák a španělské citrony jsou denně k mání. Ve všech pojednáních o demokracii se obvykle tvrdí, že adekvátní a realitě odpovídající informace jsou prvním předpokladem demokratického procesu, i přes existenci moderních informačních cest, ani dnes není až tak snadné rozšifrovat a adekvátně postřehnout podstatné na společenských jevech, které výrazně ovlivní budoucnost. 

neděle 2. února 2020

finance eu

Financování EU

Každoroční vysoké příspěvky Británie do evropského rozpočtu byl jeden z důvodů Brexitu, a zcela oprávněný. Není absurdní věčná solidarita s Lotyšskem odkud všichni prchají do Británie nebo s vymírajícím Bulharskem? Britové chápali od počátku Unii jako ekonomické účelové spojenectví a volný trh, EU se proti jejich očekávání proměnila v sociální, monetární a subvenční unii. Kdo nahradí britské peníze? Pět hlavních čistých plátců evropskému rozpočtu se zdráhá zvednout svůj příspěvek, jedno procento hrubého národního důchodu (HND) je maximum. FT psal koncem roku, aby se pokryla rozpočtová díra, budou muset Němci do 2027 navýšit dvojnásobně svůj příspěvek, podle ekonomických propočtů by pro fungování EU v její dnešní podobě byl optimální příspěvek 1.11% HND. Dnes to dělá kolem 0.91%.

pátek 31. ledna 2020

brexit dnes

Brexit konečně

Británie dnes ukončí své členství v Evropské unii. Francouzské rádio RFI (emitované i do Prahy) diskutovalo dnešní dopoledne toto téma s frankofonními Afričany, několik milionů jich pravidelně rádio poslouchá. Při dnešním stavu rychlé komunikace  je možné zapojit do diskuze polovinu kontinentu. Zajímavé, že i obyvatelé pouštní oblasti mezi Mali a Čadem se zajímají, co bude v Británii s Východoevropany v pondělí, zůstanou dál rezidenty s pracovním povolením na pět let, horší to bude s nově příchozími, zněla odpověď mladé expertky z Paříže. Afrika (a Praha) se dál mohly dozvědět z města nad Seinou další důležité (?)pravdy, podvodník Johnson nalhal lidu, že Británie na EU doplácí, tvrdil, že každý den Británie přichází o 300 milionů liber, proč je to jasná lež mladá expertka neodhalila. Další referendum se nemůže konat, i když by si to lid tak moc přál, dotyčný uzurpátor to nedovolí. Expertka vysvětlila černochům v divné konstrukci křesťanského pietismu, že Británie sice něco dávala navíc, ale ještě víc dostávala zpátky v obrovské míře solidarity na níž se mohla podílet. S Evropskou unií se nastolil svobodný pohyb osob a zboží mezi severním Irskem a Irskou republikou, nyní je to všechno ohroženo?? Ve francouzském rádiu zábava hned od rána.

čtvrtek 30. ledna 2020

christiane agnot otroctví

Seš u blbéch

Nediv se, říkalo se kdysi v dědinách pod Brnem, spíš než výpověď o stavu ducha to bylo konstatování stavu definitivní sklerotické nepohyblivosti. Příjemný aspekt tohoto konstatování pociťuje člověk pouze v jednom případě, je to někde jinde, u někoho jiného - při pročítání francouzských novin každé ráno. CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) kromě technických záležitostí spjatých s televizním a rozhlasovým vysíláním má funkci jakési konzistoře pravdy, hlídá mediální prostor před působením rozkladných a závadných idejí, jejich hlavním nositelem byl v 2019 podle známkování CSA Eric Zemmour.

středa 29. ledna 2020

santiago abascal interview

Santiago Abascal interview

Spolu se Salvinim (ovšem i Borgonzoni, i když v neděli nevyhrála, má v sobě něco fascinujícího) je to nejnadějnější rodící se evropský vůdce conquistador. Conquista nad evropskounijní levicovou perverzí, která zatemnila Evropě rozum. Abascalovo interview ve španělském konzervativním think-tank Elinactual a ve francouzském ValeursActuelles. Abascal vytvořil z nedávno (2014) založeného pravicového hnutí VOX třetí politickou sílu ve Španělsku s aspirací stát se alternativou politickému mainstreamu, VOX čím dál víc vytlačuje lidovce z pozice hlavní pravicové strany, Abascalův diskurs je jasný a nekompromisní, žádné koncese na úkor španělské identity, islámu a globalizaci.

pondělí 27. ledna 2020

putin technologie rfi

Domníváme se

Nebo spíš jsme přesvědčeni, že jsme na počátku nové epochy, která nejen, že si nic nezadá, ale i předčí dobu, kdy se vymyslelo písmo nebo postavila Akropolis. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme víc svobodnější než kdokoliv kdykoliv předtím, i když i bez Giniho indexů je vidět, že bohatství se kumuluje stále v menší skupině lidí. A peníze znamenají moc a víc svobody, to dnes každý chápe.  Domníváme se, že technologický vrchol internet a umělá inteligence jsou vstupenkou do nové epochy nesrovnatelné s čímkoliv předtím. Máme zato, že rozum na prázdné ploše nechal vykvést technologické vrcholy a nás, nikým neřízené a absolutně svobodné lidi, vsadil do tohoto prostoru.  Není to všechno pouhá iluze, nejsme jen loutky v něčích rukách, které opakují (smskují, twittují..) floskule o absolutní svobodě?

neděle 26. ledna 2020

alternativa pierre levy

Bez alternativ

Analýza Pierre Lévyho v revue Ruptures. Žijeme v povstalecké době? Chile, Kolumbie, taky Hong-Kong, Írán, Irák, Alžírsko, Libanon... Přidejte k tomu Francii nebo Finsko (připravují vlnu stávek)? Velké pokušení v tom všem rozpoznat něco analogického. Bylo by to však nebezpečné zjednodušení, každé hnutí vychází ze své specifické historické, ekonomické a sociální, kulturní a politické reality a odlišností. Často jde o výbuchy nepokojů, které ostatní svět překvapily.

sobota 25. ledna 2020

Heinz-Christian Strache

Heinz-Christian Strache zpátky

Bývalý rakouský vícekancléř ve čtvrtek večer ve vystoupení na shromáždění nově založené strany DAÖ (Aliance pro Rakousko) ve vídeňském Sofiensälen, oznámil svůj politický comeback a možnou kandidaturu do vídeňského zastupitelstva za toto hnutí. O jeho vystoupení byl velký zájem, přišlo 1000 lidí. Ve Vídni je Strache velmi populární a kandidátka s jeho jménem může dostat víc hlasů než jeho bývalá partaj svobodní demokraté. „Potřebujeme nové občanské hnutí, přišel čas něčeho nového, nebudu obětním beránkem ani pro FPÖ (svobodní demokraté) ani pro politické oponenty“.

pátek 24. ledna 2020

ferguson merkelová davos

Ferguson o Merkelové

Každý komu to aspoň trochu myslí ví, že Angela Merkelová je největší katastrofou, která Evropu v posledních padesáti letech postihla. Vyjádřil se tak historik velkého jména Niall Ferguson ze Stanfordu v Davosu v hovoru s DieWelt. Dovedla Německo hospodářsky ke zdi a svými chabými státnickými předpoklady Evropu do globální bezvýznamnosti. Do historických knih vstoupí jako takticky brilantní předsedkyně vlády, ale strategická katastrofa. Tak dlouho svoji moc opevňovala a pojišťovala a mediálně manipulovala svojí popularitou, "zajistila Němcům pár let vysoké zaměstnanosti", že ji žádný z rivalů nemůže ohrozit. Své zemi neotevřela cestu dopředu. Jako příklady uvádí historik překotný konec s atomovou energií v Německu a neúspěšná euro politika. Němci kvůli jejímu selhání mají nejdražší elektrickou energii na světě. Evropská zelená politika bude ještě víc nahlodávat konkurenceschopnost německého průmyslu.

čtvrtek 23. ledna 2020

Giorgos Stantzos lesbos

Snad máme taky nějaká práva?

Giorgos Stantzos Starosta Vathy, hlavního města ostrova Samos, se tak podivně ptá. Buď je snílek nebo hlupák. Je už dávno jasné, že mají taková práva, jak uznají za vhodné škrabáci v Bruselu pod komandem bundesfýrer. Už to prý nemohou vydržet, „taky máme nárok na lidská práva“, říká starosta města německé agentuře DeutschePresse. Na protest proti neúnosnému množství imigrantů se včera na ostrovech Lesbos, Chios a Samos konaly velké protesty, všechny lokální úřady a obchody byly zavřeny. „Chceme naše ostrovy zpět“. To tamní Řekové ještě netuší nebo se tím nechtějí zabývat, jestli evropskounijní mocní jejich ostrovy už dávno nedarovali Turkům. V evropskounijním totalitním ráji se i málo možné proměňuje v jisté, evropskounijní felláh si nevšimne komu ostrovy patří, je mu to lhostejné.

středa 22. ledna 2020

renta ekonomie

Ekonomie akcionářů

Evropská unie v ekonomických  parametrech zaostává za Asií, USA, velká mizérie pozorovatelná mezi vládnoucí tzv. elitou, deindustrializace nebo montovny pro nižší IQ kategorie, jednoduchá úměra, není průmysl, není co inovovat, není na čem si trénovat um. Evropská unie je přece jenom šampionem v jednom parametru.... v objemu vyplácených dividend.

úterý 21. ledna 2020

lepen macron aignandupont

Le Penová opět

Tentokrát je to pro evropskou národní pravici Jobova zvěst. Opět totéž, stejné nic a stále dokola. Na videu, kde oznamuje Le Penová svoji příští kandidaturu v prezidentských volbách 2022 je zřejmé, že opticky a kosmeticky dospěla do stavu papabile, zapracovali speciální mediální odborníci. Jinak vše při starém. Už po třetí. Sdělila, že má velký federující projekt, podobný slovník požíval Chiraq. Má vůli zvítězit a připravuje velkou alternativu. Floriana Philippot vyhnala ze strany právě proto, že měl velký alternativní projekt a on jediný byl schopen už před třemi lety Macrona porazit. Měla by být konzistentnější a vysvětlit z jakého důvodu v minulém souboji s Macronem byla tak neuvěřitelně slabá, že dokonce její otec prohlašoval, že má strach o osud Francie pokud by zvítězila.

neděle 19. ledna 2020

renaud camus andreotti

Renaud Camus do basy

Francouzský spisovatel dostal od soudu v Auch pokutu 1800eur a dva měsíce basy (s podmínkou). Za projev, který pronesl před třemi lety v Colombey-les-deux Eglises  (viz. kopii). Při sebedetailnějším čtení kromě pravdy nic závadného: „Imigrace se proměnila v invazi, imigrační zavodnění. Francie a Evropa jsou kolonizovány, o to vážnější, že Evropa nikdy nekolonizovala. Kolonizace, to je demografická nevratnost, to je populační transfer,...., Vyzývám všechny evropské národy, aby po mém boku bránily naši společnou  civilizaci, keltskou, slovanskou, germánskou, řecko-latinskou, židovsko-křesťanskou. “.

sobota 18. ledna 2020

brochand imigrace

Všude kolem ruiny

Bývalé kápo francouzské tajné služby (DGSE) Pierre Brochand poslal rozsáhlou analýzu imigrační situace ve Francii asociaci ResPublica (viz). Nemá pochyb. Občanská válka musí vybuchnout. Spisovatel Houellebeck v dopisu ParisMatch popisuje stav doby jako "všude kolem nás ruiny, v kterých musíme žít". Ale i kdyby se už střílelo, nic nezabrání podivné kapitulantské elitě žvanit o imigračním dobru a evropskounijním politrukům a s nimi spojené politické národní mafii vyhrožovat sankcemi a soudy zemím, které neotevřou ve velkém hranice imigraci a kvótám.

pátek 17. ledna 2020

dezorientace liberal

Dezorientace

Liberální chicagská ekonomická škola a generál vrah Pinochet podle jedněch otevřeli cestu chilskému ekonomickému zázraku a podle druhých jsou právě oni důvodem do nebe volající společenské nerovnosti v zemi a velké sociální nespravedlnosti. Musí se jít až k základům a odkopnout údajně moc liberální ústava a vnést do ní sociální prvky. Zajímavé, že levicoví kritici navrhují sociálně uvozené klauzule do ústavy, ale jak jen to jde, liberalizují. Politika socialistických vlád  otevřené liberální ekonomiky a žádné limity na pohyb kapitálu se nelišila od Pinochetovy.

čtvrtek 16. ledna 2020

anomalie komunisticka

Anomálie postkomunistická

Italský region Emilia-Romagna je evropskou anomálií,  komunisté zde vládnou od války nepřetržitě, několikrát se přejmenovali, ale podstata pořád stejná, svoji obskurní ideologii dnes navíc naroubovali na evropskounijní perverzi. Emilia-Romagna byla vždy rudou pevností, i v obdobích, kdy se odhalovaly Stalinovy zločiny nebo sovětské tanky srazily na kolena maďarské povstání. Komunisté zde vítězili automaticky. Vládnou tvrdou mafiózní rukou, zkorumpované kooperativy typu spotřebních a výrobních družstev, sociální domy zaplněné imigrací, regionální ekonomika postavená na síti vzájemných politických a ekonomických vazeb propojených s veřejnou administrativou, kterou má partaj v rukou. Strach lidí vůbec se vyjádřit.

středa 15. ledna 2020

moraline nietzsche

Spása odkud

Od hrůzné morálky, která si pomalu usurpuje západní svět. Přespříliš politické korektnosti škodí, s tím se dnes formálně ztotožňují i politickokorektní cenzoři. Podle hlasu mladší docent na UK ve fachu názorová svoboda, lektýruje na rádiu Klasik o svobodě a úžasných zkušenostech, které má z amerických a západoevropských univerzit, hvězdou jeho bezuzdné svobodné fantazie je velká  demokratická matrona Hanka Marvanová. Na amerických univerzitách je to úžasné, svobodné, multikulti hvězdné, o tamní vědě se v pořadu nehovoří, ale američtí studenti rádi na jeho seminář do Prahy, nemusí si tak dávat pozor na hubu a hlavně jim přes ni nikdo nedá. Aby nedošlo k omylu, mladší docent na rádiu Klasik explicitně naznačí satanskou inkarnaci v Okamurovi a populistech en bloque. Docentovo jemné politickokorektní kritické pohlazení obludné politické korektnosti.

pondělí 13. ledna 2020

penze system

Do penze..

Předseda vlády včera v televizi komentoval materiál o důchodové změně, reforma je asi nadsazený termín, předložený ministryní - úplně tomu nerozumí. Podle všeho však on i ministryně setrvávají na chvályhodném záměru na prvním místě pokračovat v navyšování průměrného důchodu nad zákonný předpis o dorovnání inflace a nárůstu platů. Procento průměrného důchodu k průměrnému platu v ČR je civilizační hanbou. Připomínky k důchodovému navyšování od pseudoodborníků „demokratické“ opozice  se podobají kvákání. Podle statistik Eurostatu podíl důchodů na HDP v ČR činí něco přes 8%, v hanebné velkorysosti státu následují už jenom Bulharsko a Rumunsko. Poslední Irové dávají starým něco málo nad 5% HDP, rozšifrovat, co se za tím skrývá by vyžadovalo další informace.

neděle 12. ledna 2020

siemens kaeser

Kdy konečně krachnou

Nehorázný rytíř politické korektnosti a perverze Joe Kaeser, jinak ředitel Siemense. Za války tato firma profitovala ve velkém z armádních dodávkami k zabíjení, zneužívala práce tisíců nacistickým režimem odsouzených na smrt, o to víc se snaží minulou perverzi maskovat současnou, která se té minulé velmi rychle blíží. Je podivné, že Kaeserova dlouhodobá politická bigotnost nevedla k  jeho odvolání, předpokládalo by se, že profesním předpokladem u kapitána průmyslu bude  neutrálnost a jistá ambivalentnost politickým konstrukcím. V případě tohoto individua se dá hovořit o levičácké pomatenosti, která evidentně musí ohrožovat stabilitu a postavení firmy.

sobota 11. ledna 2020

sanchez podemos

Mira, Sánchez..

Sánchez, darebákem jsi ty, titul jedněch španělských novin, darebákem zdaleka ne v nerudovském smyslu. Jiný informační server též poutavě, je jako špinavé prádlo, když nefunguje pračka. Španělský ministerský předseda zbastlil koalici socialistů, levičáckých živlů venezuelského typu z Podemos, až po nekompromisní separatisty do krve nenávidějící Španělsko. V úterý zvolila poslanecká sněmovna většinou dvou hlasů Sáncheze ministerským předsedou. Španělská politická scéna připomíná jeden Goyův obraz nebo Páleníčkovu báseň kostlivci táhnou krajinou.