pátek 18. září 2020

liberal

Liberál

Amerických liberálů a jejích evropských odnoží jsou plné televize plus univerzity, ruský řidič jedné západočeské ČSAD linky, zuřivý pronavalný liberál, nepřipustí diskuzi, povolena je pouze jedna fráze „Putin je vor, bolšoj vor, vorujet..“. Jedna kvalita je evidentně společná všem dnešním liberálům, dissent vůči jejich pravdám se nepřipouští, disidenti v osmdesátých letech se vydávali za liberály, komunisté moc liberálními nebyli, občas z nich někoho (málokoho) i zavřeli, dnes se dostali k moci a aby z jejich svobodné pasti neunikl žádný neliberál, propracovali síť soudů do takové šíře, že i komunisté by jim mohli závidět. Dnešní liberál, ať na západočeské bus-lince nebo z partaje starostů, kalouskovců atd. nesnese kompromis, údajně liberální německý režim nasadí proti pravicové opozici soudce ústavního soudu a když ti nenaznají, že strana není vadná, vymění se okamžitě předseda ústavního soudu a jede to. Soud se poštve na ministra, prezidenta nebo lidi kolem něho a když se nic nenajde, minimálně jsou skandalizováni. 

čtvrtek 17. září 2020

debata

Bez debat

V evropskounijním světě už řadu let nevládne žádná demokracie, ale diktát tele-kracie, který přináší jakési výhody ředitelům televizních kanálů a elitní kastě kulturně pomocného servisu, tele-kracie zapleveluje večer co večer většinu domácností. Samo o sobě by to nebyla tak velká tragedie, problém nastává v okamžiku, kdy tyto tele instituce blokují některé významné společenské role, které přirozenou cestou převzaly, např. veřejnou debatu, která je pro demokratické fungování společnosti nepostradatelná. Veřejná debata zmizela z míst tradičního setkávání lidí a dnes jí substituuje TV, přesněji deformuje a propagandistickými metodami ovlivňování vsugerovává lidem, že předkládaný názor v TV prošel veřejnou diskuzí a je optimální. Veřejná debata vysoké demokratické úrovně  probíhala např. do poloviny sedmdesátých let v centru Prahy v hospodách U knihovny, U parlamentu, U Šupů atd., v těchto místech se intenzívně a na úrovni diskutovalo, politizovalo, otvírala se  témata všeho druhu, formoval se zde debatou prošlý názor, který účastníky orientoval. Tato místa se modifikovala do podoby impotentních kantin, kam normální člověk nevkročí a stejně impotentním způsobem substituovala veřejnou debatu televize nebo sociální síť.

středa 16. září 2020

eu perspektiva

Evropskounijní perspektivy

 Ve Švédsku už nikoho nepřekvapí šturmování vězení ani házení granátů na policejní stanice, znásilnění se bude muset kvůli četnosti vymazat z trestního zákona. Normou jsou i pouliční přestřelky a přepadení. Víc než čtvrtinu zločinů mají na svědomí etnické bandy vzešlé z imigrace. Sociálnědemokratický ministerský předseda Stefan Lofven loni přiznal, že existuje korelace mezi organizovaným zločinem a imigrací. Masová imigrace do země, kterou mají na svědomí právě sociální demokraté, je doprovázena nenávistí k židům a islamismem. 

úterý 15. září 2020

navalny na bulovce

(filmověakční)Hyperborejec

Antikorupční blogger v berlínské nemocnici Charité vstal z mrtvých, přežil ataku bojového plynu, o němž se psalo, že je pro člověka nebezpečnější než se nacházet v epicentru atomového výbuchu. Německá věčná kancléřka, česká televize, piráti, Kalouskovci, Fialovci aj. evropskounijní svatí stáli u postele ozdravné terapie. Damien Francois komentuje zprávu o obživnutí akčního hrdiny evropských pseudodemokratů v EpochTimes, „Co (stinkendes)Evropa pohledává ve vnitřních ruských záležitostech? Nic. Německá televize (a čt)  oznámily, že útok mezinárodně zakázanou substancí, jde proti všem,  Merkelová musela změnit kurs, zavře Nord Stream, Američané mají v rukou její akty z východoněmecké bezpečnosti Stasi, energie bude dražší“. 

sobota 12. září 2020

postmoderni identita

Postmoderní identity

Největší utrpení lidstva obvykle neplodila velká nenávist, ale často velké humanizačních projekty z hlav lidí, kteří se považují za osvícené. Žijeme v postmoderní době, kdy humanita přímo vstoupila do oblastí o nichž jsme se domnívali, že je objektivním nástrojem humanity, do vědy samotné. Lidstvo už není omezováno možnostmi svých nástrojů, stačí je redefinovat podle vizí. V 1998 Alain Sokal a Jean Bricmont definovali principy postmodernismu, epochy, v které se nacházíme, tento intelektuální směr je charakterizován odmítnutím racionalistické tradice osvícenské epochy, teoretickým diskursem, který se vyznačuje kognitivním relativismem a je bez vazby na empirismus, vědu chápe jako sociální konstrukci, jako jeden z vysvětlujících mýtů. Dnes jsme dospěli do období, kdy se teoretické definice zhmotňují v praxi. Má se za to, že Gramciho pojem kulturní hegemonie leží v jádru levicové uzurpace západního světa. Levicové idee ovládly kulturu a školství, připravily tím půdu politickému vítězství, nebo taky konečné fázi všeho přirozeného.

pátek 11. září 2020

dupont-aignan menard

Stop sociální determinaci

Před čtyřmi lety se zdálo, že Trump zlomí hegemonii globalistické levice, z mnoha důvodů k tomu nedošlo a dokonce v Evropě se ještě prohloubil bahnitý status quo, ale evropskounijní levičácké falsum nemůže přece trvat věčně. V dnešní Evropě impuls rozkladu EU nejspíš přijde z Itálie nebo Francie, které nejsou tak snadno kolonizovatelné německou EU. Francie dávno přestala věřit fikci, že na ose Berlín-Paříž stojí zbytek Evropy, Francouzům je čím dál víc jasné, že oni patří k tomu zbytku Evropy a navíc ne moc prosperujícímu. Francie procházela tisíciletými peripetiemi, vnitřními a vnějšími válkami, ale vždycky to byla centrální země Evropy, pokud ne celého světa. Mizérie, kterou tato země prochází téměř třicet let a rychlý pád do mocenské i kulturní bezvýznamnosti, který má nebezpečné symptomy nevratného, musí mít nějaký důvod. V historii se často objevovali velcí soupeři a nezvladatelné jevy, ale země byla vždycky schopna se zmobilizovat a dostát historickým výzvám. Těžko se najde v jejích dějinách paralela s dnešní mizérií, kdy muslimští imigranti se pomalu zmocňují bezvládné kořisti a o zbytku se rozhoduje v Bruselu a v berlínském kancléřství.

středa 9. září 2020

nasdaq burza minsky

Svět nic moc

V pravicovém BVoltaire ekonom a bývalý vysoký hospodářský činitel Marc Rosset s globálním nadhledem o ekonomické perspektivě. Západ podle něj čeká deflace, nezaměstnanost a pak se to zakončí hyperinflací. Mezinárodní měnový fond původně predikoval pro rok 2020 3.3% růst, místo toho přišla recese a předvídá se růst až v 2021, nic není jisté kromě toho, že 2020 padne světová produkce o 7.6%.

pondělí 7. září 2020

nato rusko

B-52 lstivě

Českotelevizní verze kdysi tak populární nordické informační lsti nebo spíš inteligenční test pro diváky? Možná jde o imitaci jednoho z mála úspěšných pořadů natočených v ČT po osmdesátém devátém, Mládkova Karkulka provokovala vlka... Rusko provokuje a zabíjí, provokuje bombardéry B-52 v bezprostřední blízkosti ruských hranic a zabíjí režimní oponenty. Ruské stíhačky vyprovodily koncem srpna tři americké bombardéry trasující ruskou hranici v oblasti Černého moře a vyvedly je zpátky do neutrálního prostoru. Podle televizní interpretace tohoto typu fakt, která je kopií nejštvavější části německých a anglických médií, jde v jádru o ruskou provokaci, v americkém Forbesu se odhaluje jiný důvod než ruská provokace, Pentagon používá tento typ incidentů jako past, aby získal cenná data o ruských letadlech a komunikačních zařízeních.

turbokapitalismus trump

Turbokapitalismus

Nixon dekretem 15. srpna 1971 zrušil zlaté krytí dolaru, nastavil tím parametry dnešnímu finančnímu systému, profesor Eberhard Hamer píše na pravicovém serveru pi-news, že Donald Trump dekretem z 8. srpna otevřel cestu novému finančnímu systému, prezident na půl roku zrušil zdanění všech příjmů pod 100 000 dolarů. Podle profesora toto rozhodnutí bude mít velké důsledky. V evropské a americké ekonomice se rozdávají stovky miliard ve velkém, v bývalých epochách se něco podobného dělo po vítězné válce, kdy vítěz rozdal kořist, Alexandr pustil do oběhu stovky tun zlata, které našel v královských palácích v Persepolis, západní státy čelí všemu možnému a nemožnému jenom ne vítězné válce a kořist taky není. Profesorova úvaha osvětluje, kam to povede.

pátek 4. září 2020

new york times geny

Politickokorektní úchylka

Za půvabný a elegantně napsaný článek „Tajemství židovského génia“ v prosinci loňského roku, přišel novinář Bret Stephens o džob v prestižním politickokorektním NewYorkTimes. Po publikaci článku se na internetovské verzi novin, která je stále vizualizovatelná, objevil vysvětlující komentář redakce NYT a jedna statistika z článku zmizela, podle redakčního vysvětlení Stephens samotný z článku tuto statistiku dodatečně vyškrtl, v původní verzi článku se odvolával na starší statistiku, kde jeden z jejích autorů, který umřel v 2016, byl podle redakce nejspíš rasista, statistika mohla evokovat genetickou superioritu Aškenázy židů. Podle redakčního komentáře Stephens neprofesionálně použil tuto statistiku bez kritické reflexe. Nelze rozšifrovat, co tím redakce myslí, u statistiky se obvykle uvede pramen a věrohodnost zdroje se nechá na posouzení čtenáři, pokud každou statistiku bude doprovázet kritické zamyšlení, nikdo to nebude číst. Statistika nic evokovat nemohla, ale vysvětlující  komentář NYT evokuje politickokorektní genetickou úchylku bossů a personálu těchto novin. Genetická superiorita chytrých, co je na tom špatného, konečně i české geny určitě obsahují nějaké to procento z genů těchto výjimečně chytrých Aškenázy. 

čtvrtek 3. září 2020

argentina krize

Možný důvod krize

René Fuchslocher ve FreieWelt se snaží identifikovat příčiny argentinského dlouhodobého ekonomického propadu nebo se už může jednat o neřešitelnou systémovou krizi. Mezi roky 1850 a 1900 Argentina byla s 5% šampionem v ekonomickém růstu ve světovém kontextu kolem 1%. Země nebyla pouze agrární, ale i průmyslovou mocností, tempo průmyslového růstu převyšovalo agrární růstové tempo. V roce 1889 na světové výstavě v Paříži vynikal argentinský průmyslový pavilon nad ostatními. Dnes jsou Argentina spolu s Venezuelou považovány za jedny z nejhůř fungujících ekonomik na světě.

středa 2. září 2020

macron libanon

Málo perspektivní 

Prezident Macron je půvabný chasník, včera na tiskové konferenci v Bejrútu i docela zábavný, občas i s adekvátními náhledy na věc. To všechno by bylo neškodné, pokud by zůstal ve své Evropské unii a tlachal s podobnými lídry projektů o ničem, všichni jsou si tak podobní. Macron má však oproti nim  jedno velké plus, vypadá extra půvabně s rozkošným úsměvem, nejspíš je to důvod proč se Merkelová zuby nehty drží kancléřského kopyta. Macron má úžasný sen o tolerantním a kosmopolitním libanonském státě, který určitě kdysi existoval, vydrželo to pár let po vyhlášení nezávislosti než se zbortily demografické parametry společnosti v neprospěch křesťanského populačního segmentu a bývalá realita se nikdy neobnoví. 

pondělí 31. srpna 2020

cerna hora dukanovic

Kohabitace v Černé Hoře

Včera prohrál blok stran podporujících černohorského prezidenta Milo Dukanoviče parlamentní volby, jeho socialistická strana DPS a její spojenci ze stran chorvatské a bosenské menšiny budou mít v 81 členném parlamentu 40 mandátů, prosrbský blok opozičních stran 41 mandátů, volby se vyznačovaly vysokou účastí, hlasovalo přes 70% oprávněných voličů. V předvolební kampani Dukanovičova strana akcentovala prozápadní orientaci a snahu o integraci do západních struktur, Dukanovič mluví o ničícím vlivu Srbska a Ruska a o agresivitě Moskvy proti Černé Hoře, obviňuje Rusko z organizování státního převratu v období prezidentských voleb 2018.

nikita michalkov

Nikita Michalkov

Slavný ruský režizér N.S. Michalkov se obrátil s rozhořčeným prohlášením k ruské státní moci, režizér vyzval ruské představitele, aby konečně jednali. Americká společnost Google zablokovala na youtube 90 ruských vlasteneckých kanálů, mj. i kanály spojené s filozofem Duginem, firma to odůvodňuje bojem s dezinformací. Samo o sobě je to zvláštní, Duginovy filozofické úvahy se exaktností blíží matematice, ale vlastně i matematika je pro velkou většinu pokrokových lidí fakenews. Dugin se v moskevském rádiu KP k tomu vyjádřil půvabným způsobem s filozofickým nadhledem: „Nedávno napsali v New York Times, že lidstvo se musí definitivně vypořádat s Aristotelem, odpověděl jsem jim, že lidstvo se musí vypořádat s liberalismem, dnešní liberalismus se stal totalitním a netolerantním, a dostal jsem to. Na youtube jsem vyložil v 20 lekcích Aristotelovu fenomenologii. V duchu boje s Aristotelem, kulturou a samotnými základy západní civilizace, se rozhodli zavřít můj kanál“. 

neděle 30. srpna 2020

shenzhen technologie

Shenzhen na špici

Shenzhen, před čtyřiceti lety malá rybářská osada s jednou předností, dalo se odtud rychle pěšky dojít do Hongkongu. Dnes 13 milionová megapolis s ekonomickým výkonem 399 miliard dolarů, což přesahuje Singapur nebo Hongkong. Megapolis Shenzhen, které se říká čínské Silicon Valley, ohrožuje americkou technologickou převahu, pokud ještě existuje, víc než ostatní Čína. Technologické prvenství města by se neozřejmilo, pokud by nevypukla protičínská hysterie v USA a v některých evropských zemích. Republikáni si na nominačním sjezdu minulý týden zahrnuli do programu bod vyhrát soutěž v technologiích 5G. Demokraté jsou ještě přímější, rovnou potopit čínskou námořní flotilu, prohlásil jejich adept na ministra obrany. 

sobota 29. srpna 2020

mravy svedsko

Celostátní mravní bankrot

Když zemřel švédský král Gustav Adolf a nastupoval na trůn jeho mladý vnuk, psalo se, že i tak omezené pravomoci krále, musí převzít předseda parlamentu, taktně se naznačovalo, že mladý nástupce je jednoduše až tak velký hlupák. Málokdo by tenkrát uvěřil, že nejen král, ale celá švédská sociálnědemokratická elita sestává z hlupáků, kteří dovedou tak bohatý a přírodou obdařený stát do dnešní degenerovanosti největšího stupně. Dlouhodobá kombinace dvou faktorů, hloupé elity a vulgární materiální blahobyt bez krizí, je pro stát zničující.  Magnus Enzensberger psal už počátkem 80. let, že státní moc ve Švédsku se zmocnila všech detailů každodenního života lidí, podle spisovatele Skandinávci ztratí morální autonomii a svobodná společnost přestane existovat. Dnes ve Švédsku tento jev nastal. 

pátek 28. srpna 2020

recovery fund

Německé plány

Na 750 milionový Recovery Fund, kterým zamýšlí EU potencovat koronavirem postiženou evropskou ekonomiku, se musí odněkud vzít finance, protože inflace není pro Němce stravitelná, musí se někde finance vypůjčit, zvednout daně nebo EU musí snížit své náklady a uřezat bruselské subvencování, což by asi bylo nejprospěšnější. Žádný členský stát není ochoten platit nad dnešní 1% národní ekonomické produkce další kontribuce bruselskému centru, EU musí tedy hledat vlastní příjmy, což nemůže být nic jiného než daňové zatížení na evropského občana. Poprvé ve své historii Unie na sebe vezme společné zadlužení, Komise EU si má na finančním trhu peníze vypůjčit a do roku 2058 splácet. 

středa 26. srpna 2020

navalny stern

Zombie v EU a ve Sternu v jednom

Říká se, že fanatici filmových akčních příšer se nespokojí s jedním typem zrůd, potřebují prý stále nové typy příšer a na tom je založen dobrý byznys všech možných Hollywoodů. Evropskounijní zombie jsou stále stejné a stále stejné kvákání, otrávily školství, kulturu a ekonomiky evropských států, totální nudou a prázdnotou svého kvákání dorazí staré zombie v Evropě úplně všechno, otráví tím poslední zbytky rozumu na starém kontinentě.

pondělí 24. srpna 2020

tvar lidska

Snili jsme

Čechoslováci přišli v osmašedesátém s termínem, který se uchytil i v západním akademismu, socialismus s lidskou tváří, západní chápání termín rozbahnilo nekonečnými úvahami a spisy a termín zdeformovalo, socialismus s lidskou tváří, to byli především lidově se tvářící muži, kteří pražské jaro vedli. Ivan Sviták, který termín spojoval s principiálním osvobozením všeho v člověku, včetně pudů, se v republice moc nechytal, ale o to lépe se  uchytil v univerzitním rozmělňování termínu v Kalifornii. Trvalo to dost dlouho, ale konečně se i tamní realita totálně osvobozuje, můžeme být hrdí, že český filozof se též podílel.

sobota 22. srpna 2020

podezreni cdu rfi

Těžké podezření

V dnešních zprávách francouzského rádia RFI emitovaného i do Prahy, které je zábavnou lehčí paralelou kdysi slavného rádia Jerevan, už mají jistotu, pohlavár německých lidovců CDU Roentgen v dnešních Passauer Neuen Presse má jenom těžké podezření. Kreml otrávil Navalného, přesně osmdesát let po zabití Trockého se Stalin number two  pokusil zabít příštího ruského prezidenta. Zajímavá důkazní analogie, pokud jste se narodili 250let po Goethem, jste stejně geniální i když o tom nevíte. Pravdu může v jistých případech říkat i lump, ovšem taky nemusí. Kariéristický komplic Merkelové Roentgen, má velký podíl  na zdegenerování německého politického fundamentu, podílel se na zpolitizování německého právního systému i na likvidaci německé nukleární energie, současná jeho politická aktivita má dvě koncentrace, iniciuje krvelačné štvaní proti jediné německé opozici AfD a velkou mezinárodní reputaci si vysloužil dlouholetým štvaním proti Rusku.

pátek 21. srpna 2020

pravda die zeit

Návod, jak zachránit pravdu

DieZeit se považoval za chrám vznešeného, i v minulé epoše byl občas k mání. Půlden (nejlépe v nějakém ústavu nebo úřadě) strávený s tímto periodikem čtenáře naplňoval významným duchovním pocitem, několik dní mohl obšťastňovat kolegy velkými liberálními pravdami. O jeho liberálních pravdách čtenář nepochyboval ani v nejmenším, všem bylo jasné, že moskevská Pravda, kterou kromě aparátu ÚV nikdy nikdo nečetl, je totálně prolhaná, pravdy z DieZeit platily v Praze za železnou svatou Pravdu. Nejen, že se pravdy v čase mění, ale dogmatismus tehdejších pražských vyznavačů DieZeit, zdaleka převyšoval ten komunistický.

čtvrtek 20. srpna 2020

belorusko rusko zapad

Ustojí to?

Bělorusko je především důkazem, že svět, jehož jsme součástí, je světem lží a demagogie. Bělorusko je náš problém, jenom po jistou dobu může platit, že pravda, ať informační nebo vědecká, je celkem zbytečnou pověrou, vylhali jsme si svůj demokratický svět. Biden, který čelí vážným obviněním z podvodů na Ukrajině a z podílu na organizování lživých obviněních proti Trumpovi v minulých volbách, včera prohlásil, že Rusko by se mělo přestat vměšovat do běloruských záležitostí. Dnes se píše v Komsomolské pravdě, což jsou nejrozšířenější nevládní noviny v Bělorusku, že v pondělí minská tiskárna noviny nevytiskla s odůvodněním, že se rotačka rozbila, včera opět, přitom všechny jiné noviny se vytiskly.

úterý 18. srpna 2020

eu stimul finance

Stimulace silná, efekt nula

Evropská unie, včetně ČR, sype do ekonomiky peníze ve velkém, občan se diví, občan žasne, co miliard tak snadno k mání, chudáci, co zbytečně umírali na barikádách sociálních revolucí, netušili, že v EU najdou jejich děti pravý ráj. Jak dlouho ještě, osvětluje ekonom a publicista Daniel Lacalle v ZeroHedge, v roce 2016 zařazen mezi prvních dvacet nejvlivnějších ekonomů světa.

pondělí 17. srpna 2020

eric zemmour diagnoza

Diagnóza I. (střet civilizací)

Francouzi mu říkají polemik, historik Eric Zemmour je bez nadsázky jednou z nejsilnějších tváří francouzského mediálního i intelektuálního světa, to že ho politickokorektní, kteří vládnou médii a politikou, ještě nezlikvidovali, za to vděčí(me) sympatiím, které má u velké části francouzské veřejnosti a faktu, že přece jenom úplně všechna média nemají politickokorektní fašozoidi v rukách. Zemmour je každodenní debatní hvězdou čtyřiceti minutového politického pořadu v televizi CNews, dva roky Zemmourových komentářů jsou intelektuálně silnějším vzdělávacím cyklem než společenskovědní fakulta i s doktorátem.

neděle 16. srpna 2020

globalni

Globálně

Dějinné vichřice se málokdy dotknou českého prostoru a ještě méně národa Čechů, nikomu nepřekážíme a na vyšší moc se dokážeme dobře adaptovat. Pravděpodobně ani v hlavách geopolitických stratégů nefigurujeme, když tak jenom víkendově. Dává nám to zajímavou možnost, můžeme si vykládat geopolitiku, jak nás napadne, barvit si ji podle momentální nálady a podle národnosti stratégů, kteří u nás tráví právě víkend. Národní pohádky posledních třiceti let nám nikdo nebere, pouze Rusáci je záměrně přebírají bez vysvětlujícího  komentáře a v jejich novinové faktografii často působíme dojmem idiotů v cizích službách, např. se drze ptají proč naše tajné služby zajímá ruský atomový program a vývoz zbraní do Afriky.

pátek 14. srpna 2020

informacni revoluce

Informační revoluce

Řadu let se mluví o tom, že bude potřeba velké množství vrcholně vzdělaných lidí, digitální věk se neobejde bez extra dobře trénovaných odborníků, podle výše státních prachů do školství by měli dnešní absolventi kvést znalostmi. Zatím pořád nic. VŠ super trénovaných lidí všude plno, situace je až tak tristní, že se budou muset brzo naučit něco dělat, aby se uživili, až stát nebude mít na uměle vytvářená pracovní místa. Práci rukou i těch nejmizernějších, si k rozumu přicházející doba víc cení než titul z exaktní vědy nebo nedej bože ze společenské (skoro)vědy. V odvětvové struktuře převážně montoven si ekonomika vyžaduje zaměstnance v nízkokvalifikovaných sektorech nebo řemeslníky. Experta v úřadě může dělat kdekdo, opravit hodinky málokdo. Informační revoluce očividně nepozvedla úroveň znalostí téměř v ničem specializovaném a už vůbec ne obecné znalosti.

čtvrtek 13. srpna 2020

salvini

Jsem přirozený

Salvini tímto výrokem nemá zřejmě na mysli politický program, ovšem v jisté nadsázce je přirozenost právě tím politickým programem, který vyumělkovaná Evropská unie potřebuje, přirozenost, která smete monstrózní politický unijní konstrukt i mediální televizní Hollywoody s jejich pseudoexpertním cirkusem a nastolí přirozená demokratická pravidla na národní a občanské bázi, spolu s přirozeným objektivním způsobem informování. Bez každodenních televizních polopravd a ideologické intoxikace by musela přirozenost znásilňující Evropská unie dávno skonat přirozenou smrtí. 

úterý 11. srpna 2020

feminni rovnopravny

Rovnoprávnost nebo feminizace

Evropský mačo se v průběhu času proměnil v atrapu, reklamní plakát na nový český film, kde populární herec v rádoby silné pozici tvrdého muže, je úsměvný, co všechno nedokáže zbastlit výpočetní technika, z páry nad hrncem stvoří iluzi chlapa. Západní (a česká) propaganda zaměňuje dva pojmy, rovnoprávnost ženy a feminizaci muže, dlouhodobě jsme vystavováni širokospektrálnímu propagandistickému působení, které cílí na eliminování podstaty muže. Stačí listovat reklamními stránkami v časopisech nebo sledovat televizní šoty, ve filmech se z hrdinů odfiltrovala podstata mužného, markantní je feminizace i v politických televizních debatách, nenajdeme zde střety nad problémem, ale emoční treperendění bez obsahu, které i když dokáže být velmi urážlivé k druhé straně, má otupeno ostří zjemňující režií. Virilní a mužný projev je považován na západě za vadný a nežádoucí. 

pondělí 10. srpna 2020

bankrot luteranu

Totální bankrot

Mimo církev není spásy (nulla salus extra ecclesiam), výrok pochází od  teologa Cypriana z Kartága a až do počátku 20. století většina křesťanských denominací o tom nepochybovala, jenom četba písma samotná nestačí, aby člověk pochopil učení v celém rozsahu a jeho vyzařování do společenských souvislostí. Ovšem s církvemi bez boha a s faráři, kteří v boha nevěří, to taky nejde. Německé církve hromadně konvertovaly do proimigrantských  neziskovek, láska k bližnímu jim splynula s láskou k islámu, obzvlášť aktivní jsou vedoucí biskupové, např. mnichovský kardinál Marx a luteránský Bedford-Strohm. Hlavní body křesťanské věrouky zbanalizovaly dnešní církve do takového stupně, že zůstává záhadou, jak mohl středověký člověk chápat Husovy a Lutherovy artikuly víry, když dnešní církve se domnívají, že modernímu člověku se musí učení nehorázným způsobem zbanalizovat. Německé evangelické luteránské církvi (EKD) rapidně mizí věřící takřka před očima, církevní rada schválila jedenáct církevních článků, které mají trend zastavit a být základem víry, mají otevřít církev a definovat její postavení v moderní společnosti. V článcích se operuje vysychajícími finančními zdroji a nutností budovat ekonomičtější církevní struktury, dál koronavirus měl znamenat planetární přeryv a  posunout život člověka do virtuálního prostoru.

neděle 9. srpna 2020

boure

Operace Bouře

O událostech v chorvatské Krajině před 25 lety píše ve francouzském  Causeur Slobodan Despot. Každý rok 4. srpna Chorvatsko oslavuje vyhnání statisíců Srbů ze země, něco takového nemá nikde v Evropě paralelu. 4. srpna před 25 lety začala operace největší etnické čistky od druhé světové války, během 4 dnů  vojenské operace Bouře, kterou spustila chorvatská armáda s podporou NATO, se jedna provincie úplně zbavila svého historického srbského obyvatelstva. Chorvatští dobyvatelé žertovali, ale mluvili pravdu, když říkali, že polévka na plotně ještě nevychladla, když poobědvali v srbských domech. 220 000 lidí muselo opustit své domovy, 1867 jich bylo zabito a tisíce Srbů jsou oficiálně pořád nezvěstní. Operace nebyla jenom brutální, ale zůstala úplně nepotrestána. Beztrestná až do té míry, že chorvatský stát si hrdě pozve své přátele, aby slavili vyčištění území od historických, kulturních a lidských stop. Prezident Tujdman, který operaci nařídil, jinak notorický revizionista dějin, umřel klidně ve své posteli. Velitelům operace generálům Gotovinovi a Markačovi zajistili jejich západními protektoři, že předvolání do Haagu bylo pouze administrativní komedií.