středa 20. září 2017

republika oligarchie macron

„Republiko vpřed“ alias „Oligarchie vpřed“

V bretaňském Breiz-Info píše esejista a spisovatel Ivan Blot. Je autorem řady knih např. „Přímá demokracie“, „Rozložený člověk“, „Oligarchie u moci“ atd.
    Pro Římany republika znamenala totéž co „věc veřejná“. Dnes se pojmu republika zmocnili ti, kteří demokracii nenávidí: oligarchové, kteří nám vládnou. Macron samozřejmě nemůže pojmenovat svoji partaj „Oligarchie vpřed“, tak ji nazval „Republika vpřed“.

pondělí 18. září 2017

noah evropa

Poslední spravedlivý..

Noah Klieger je jedním z posledních žijících přeživších Osvětim, jeho slova jsou posvátná sama o sobě. Silný a přesvědčivý je i jeho apel k Evropanům v ynetnews. Pokud se západní Evropa rychle nevzpamatuje, pak mohou očekávat, že během několika desetiletí nebo ke konci století, muslimové budou mít většinu v populaci. Džihadistický teror v Evropě je pouze začátek. Elia Wiesel kdysi řekl, že je sice pravdou, že všichni Němci nezabíjeli Židy, ale všechny oběti byly Židé. Je pravdou, že ne všichni muslimové jsou džihadisty nebo teroristy, ale všechny (nebo převážná většina) oběti v Evropě jsou křesťané (Židy si ještě nevzali na mušku). 

populista chomsky macron

Jsem hrdý populista..

Andrea Pasini v il Giornale. Pochmurný politický scénář (samozřejmě nejen v Itálii, ale všude v evropskounijním poddanství) nám desetiletí předkládá falešné koncepty, kterými levičáci všech možných partají otravují voliče. Mnohé pojmy ztratily svůj obsah nebo se záměrně používají nepřesným způsobem, relativizují se obsahy termínů i idejí. Nakonec je dosaženo cíle a tím je zmatení pojmů. Evropskounijní politruci mistrně ovládají tuto manipulaci. Bezskrupulózní politickokorektní jsou děti kulturní ignorance a intelektuální nestoudnosti.

pátek 15. září 2017

demokracie volby

Předvolební témata..

 Význam má to podstatné, ostatní je směšné a zastírá, pokud přímo nedeformuje, podstatu. Platí to nejen v Německu, ale v celé pokleslé a vývojově neperspektivní Evropské unii. Fritz Graf v pi-news.

středa 13. září 2017

kultura identita globalizace

Co vůbec jsme

Nepochybně globalizační procesy nahlodávají národní formu kulturní identity a vnucují pluralitní životní styly, píše profesor Thomas A. Becker z Gottlieb-Duttweiler-Institutu v Neue Zuercher Zeitung.  Otázka, zda-li vůbec kulturní identita existuje, je oblíbeným tématem dnešní doby. Nikdo se už dnes neodváží mluvit o „vůdčí“ kultuře, stabilní kádr moralistních ideologů zesměšní každý pokus o národní akcenty.

neděle 10. září 2017

catalunya independenta

Kataluňa v neděli

Velká většina Katalánců je pro nezávislou Katalánii, bohužel asi třetina z této velké většiny má obavy všeho druhu, o job, o penzi, o investice v zemi, atd. Úplně stejné obavy zabránily Le Penové a Wildersovi v lepším volebním výsledku. Evropskounijní mediální kartel naštěstí neznásilní mozek úplně všem, jak jsme viděli v Anglii.

pátek 8. září 2017

pavie langobard

Na víkend do Pavie a nejlíp Castello Visconteo

V Il Giornale recenzuje profesor Carlo Franza velkou expozici o přítomnosti Langobardů v Evropě, která byla otevřena v minulých dnech v hlavním městě Langobardů v Pavii. Expozice ukazuje jak silně ovlivnil tento národ evropské a italské dějiny. Historie přisoudila v jistý moment Langobardům vůdčí roli v evropském prostoru. V kulturním přenosu a v duchovně politické integraci transalpského prostoru se středomořským a byzantským světem. 

čtvrtek 7. září 2017

spengler mahdi dutarte

Spengler: vždy jen peleton vojáků zachrání civilizaci

 Fernando Sánchez Dragó ve španělském El Manifiesto. Analýzy všeho druhu k islámskému teroru a ke stavu skomírající Evropy – čtenáři nám píší, a oprávněně, že nekonečné úvahy nepřinesou řešení. Citoval bych generála Gordona, který když čelil Mahdiho džihadismu popsal, opíral se o Thukidida, jak dopadnou národy, které místo zbraní se utíkají k zbabělosti.

středa 6. září 2017

generace psychologie

Děkan psychologie

Profesor Jurij Zinčenko je děkanem psychologické fakulty MGU v Moskvě. V Izvestijích jeho analýza jednoho dobového jevu.
    Doba se transformuje, postindustriální a informační změny nás opravňují, abychom hovořili o novém pokolení, o pokolení Z. Klíčovou charakteristikou pokolení Z je podstatná změna charakteru socializace. Záměna obvyklých socializačních forem za informační typ socializace odvozený z internetu. 

pondělí 4. září 2017

neu evropa

Pryč z toho prostoru (NEU)

Rychle opusťme německou evropskou unii (NEU), kromě zvráceného konzumu nás čekají další úchylnosti. Psychické zvrácenosti, které se sice někomu zvrácenými nemusí jevit, jako je společenská a mediální onanie a volba pohlaví. Demokracie jednadvacátého století v Německu: režim kritizovat nesmíte - podpálí vám auto, vyhodí z práce, jdete do basy. Odměnou za mlčení a povinný aplaus režimu je něco vyššího a sex nosnějšího (pro nadmuže, u žen?).

neděle 3. září 2017

stupro rimini

Stupro je stupro

Tedy znásilnění je znásilnění, i když je provede imigrant a dnešní Itálie žije v stuprech. Píše v il Giornale Giampaolo Rossi, původně archeolog, dnes se zabývá politikou a publicistikou. Dobře mu to píše, propracoval se na úvodníkáře v il Giornale.

sobota 2. září 2017

posse spiritualita katedrala

Velký obrat

Snad se dočkáme. Abel Posse, argentinský spisovatel, kdysi i velvyslanec v Československu, v španělském el Manifiesto o bídě přítomnosti. Starý svět úplně nezemřel a nový se ještě nenarodil. Yourcenarová to napsala o Hadrianově epoše, která se podobá naší moderní-postmoderní době. Jsme konfrontováni nejen s koncem ideologií, jak se často říká, ale s něčím podstatně vážnějším, s důsledkem konce starých teorií: zažíváme konec působení efektu těchto ideologií. Dnešní západní svět, tak jak se konstituoval poslední desetiletí, se nevyznačuje velkými činy, ale pomalým borcením.

čtvrtek 31. srpna 2017

alice salomon schule

AStA aneb pokroková hitlerjugend v Alice Salomon Hochschule v Berlíně

Zpráva prošla německým tiskem a vzbudila úžas i politkorektních plátků. Báseň oblíbeného lyrika Eugena Goringera, který je odborníky považován za nejvýznamnějšího lyrika dneška, nechal rektorát školy na nátlak místního studentského svazu odstranit ze stěny budovy, stálo tam totiž a v tom je ta potíž, že dnešní pomatené a super nudné Německo i ta trocha poezie rychle zabije. Báseň navíc byla ve španělštině:

calhoun sarrazin evropa

„Ušlechtilí“ divoši

Biologické aspekty sociálního jsou v poválečném Německu v médiích tabu. To samo o sobě svědčí o tom, že tyto myšlenky jsou stále živé a ne právě v bavorské dědině, ale v rozhodovacích centrech a dnes se dokonce staly motory mocenských pák. Thilo Sarrazin v roce 2010 analyzoval genetické aspekty imigračních vln, domníval se, že židovská imigrace je přínosná ekonomicky i civilizačně, o islámském imigračním influxu tvrdil opak. Média ho jako na befel deklarovala za antisemitu (důvod neznámý) a od té doby je médii brutálně skandalizován až na okraj fyzické likvidace. Na serveru Achgut se biologickým tabu v Německu  zabývá filozof a publicista Markus Vahlefeld.

středa 30. srpna 2017

sgarbi tremonti europa

EU: nestvůrná internacionála konečných konzumentů (Sloterdijk)

Kapitola „Tři ideje“ z knihy Giulia Tremonti a Vittoria Sgarbi „Renesance“. Tremonti, ekonom, bývalý ministr financí, profesor ekonomie mj. i v Oxfordu. Sgarbi, kunsthistorik, spisovatel, politik.
Poválečná Evropa stavěla na třech idejích. První idea - idea federálních států, evokoval ji manifest z Ventotene (1942), určitě noblesní vize, ale utopický odpor k národním státům, v domnění, že pouze federální stát může garantovat svobodu a spravedlnost, které měly ohrožovat právě národní státy. Následující historie a realita dokázaly opak. Nakonec si národní státy uchovaly své charakteristiky a ukázaly se garanty plné demokracie. 

úterý 29. srpna 2017

euro zona myerson

Ekonomická „špica“ a euro měna

Američtí špičkoví ekonomové nenahlíží na budoucnost eura moc optimisticky. Euro zóna by prostě musela začít úplně jinak a pochovat všechny své minulé hříchy. Americký nobelista Myerson uvedl v Die Weltu, že by se musely škrtnout všechny dluhy a všichni by se museli v budoucnosti chovat zodpovědněji.

pondělí 28. srpna 2017

barcelona teror manifestace

Komedoši v Barceloně

Půl milionu se jich v neděli sešlo v Barceloně. No tinc por. Proti teroru. Svolala to katalánká vláda a barcelonská radnice. Starostka Ada Colau šla v první řadě. Několik let propaguje a organizuje muslimskou imigraci do města, logičtější by bylo vyšetřování jejích poloilegálních aktivit. V druhé řadě král, španělský ministerský předseda a předseda katalánské vlády a další, včetně politické mrtvoly Zapatera. Tato sešlost nedělá vůbec nic proti imigraci z které vzchází teror, pokud jí přímo neotvírá dveře.

protestantismus sabat

Případ Adrian F. Lauber

V Německu dnes už zcela jednoznačně zvítězil duch antisemitismu. Ve Spiegelu a v televizích to maskují láskou k obyvatelům Gazy a ušlechtilým vůdcům z Hamasu. Ve FAZ byly vždycky trochu sofistikovanější, ale s generační kádrovou obměnou klesly kvalitativní parametry novin a narostl antisemitismus pisálků. Případ o němž píší philosophia-perennis je symptomem současného Německa. Antisemitismus plus restrikce ve směru občanských svobod. Hranice se posunuly k reálnému fašismu.

neděle 27. srpna 2017

euro sapir berlusconi

Euro nešlape, dík za to..

Píše ve francouzském Causeur velký ekonom světového jména Jacques Sapir. Poslední týdny se akumulují nepříznivé zvěsti o evropské měně euru. Tyto novinky mají vesměs politický charakter. Ekonomické problémy této měny zůstaly v pozadí.

sobota 26. srpna 2017

ratzinger papez

Ratzinger musí zpátky na papežský trůn..

Nelze jinak, historie zná i starší starce, kteří do ní vstoupili a výrazně ji ovlivnili. František není žádný papež, je to chudák, který s Kristem nemá nic společného. Ve francouzkém Causer se problém zabývá Alain Nueil.

pátek 25. srpna 2017

Beata Szydło

Beata Szydło: Merkelová a spol. jsou vinni ..

Šéfové zemí Evropské unie a především Merkelová, svojí migrační politikou, jsou zodpovědní za teroristické útoky v Evropě. Prohlásila včera v polském rádiu Beata Szydło. Předáci zemí EU jsou zodpovědni za dnešní i příští teror. Jejich migrační politika zvýhodnila ty, kteří nyní rozsévají teror v Evropě, řekla polská ministerská předsedkyně rádiu TVP.

čtvrtek 24. srpna 2017

kvestura roma

Pořádkové síly osvobodili náměstí Indipendenza

Doslovně píší noviny il Giornale. Náměstí okupovali severoafričani. V Římě nekončí napětí mezi pořádkovými silami a stovkami severoafričanů, kteří po vytlačení z ulice Curtatone a okolí, se opevnili na náměstí Indipendenza a na obranu toho postu nasadili nejlepší síly. Nelze se jim divit, půvabné náměstí za Santa Maria degli Angeli, via Solferino blízko, radosti na Termini blízko, všechno po ruce.

steinmeier estonsko

Německý žvanil na státní návštěvě (Steinmeier)

Doufejme, že je to jen komedie, ale přesto. Slíbil Baltu nato-bombardéry. Jejich bezpečnost má být německou bezpečností. Potěš pánbu Balt. Slavil tam s místními předáky 78. výročí hitler-stalin paktu. „Kdo sáhne na právo lidu (Volkerrechts), ohrožuje mír. Mezinárodní hranice nesmí být násilím změněny.“

úterý 22. srpna 2017

imad karim film

Imad Karim aneb sexuální masochismus německé společnosti..

Rychle postupující islamizaci Evropy lze ještě zastavit, domnívá se Imad Karim, který s Bassamem Tibim patří k nejdůležitějším muslimským a z arabského světa pocházejících kritiků. Syn libanonsko-syrských rodičů, v Německu žije čtyřicet let. Řadu let pracoval jako úspěšný dokumentarista pro německou televizi. V r. 1995 dostal dokonce hlavní televizní cenu. Dnes se stal kvůli své kritice islámu a migrační politiky polodiktátorky Merkelové personou non grata ve veřejných i privátních médiích. Na serveru philosophia-parennis  v hovoru s Axel R. Goehringem. Kdysi natočil Romm věhlasný film „Obyčejný fašismus“, interview s filmařem evokuje „Nastupující obyčejný fašismus“.

pondělí 21. srpna 2017

sieferle kosmos rodina

Daleko je kosmos

Německý historik a sociální vědec Rolf Peter Sieferle diagnostikoval  zcela přesně malaise německé Evropské unie. Jeho posmrtně publikovaná kniha Finis Germania je německým bestsellerem, vyvolává záchvaty zuřivé obsese u režimních médií. Evropskounijní ideologie napomohla likvidaci tradiční evropské rodiny. Destrukce rodiny s následky jak ji v knize německý vědec popsal.

usa charlottesville antifa

Levicoví radikálové zničí USA i americké dějiny

V pi-news píše novinář, který si říká KEWIL. Nestoudný, levicově extrémní Spiegel předkládá Němcům Trumpa jako duchovního člena Ku-Klux-Klanu, stejně jednooké a s levičáky sympatizující  noviny Frankfurter Allgemeine nikdy nezmínily žádného rudého násilníka v Charlottesville. Levičáci, komunistické bojůvky, násilní rasisté proti bílé rase jako „Black Lives Matter“ a Antifa zažívají přitom v USA boom. 

neděle 20. srpna 2017

tamerlan barcelona rusko

Nevyhnutelné – pamětní monument v Bagdádu

My lidé evropskounijní - nejsme silní, tvrdí, nejsme ani muži, jsme miliony feministů, vykastrovaní radikálním demokratismem, který s demokracií vůbec nesouvisí. Bez hranic jsou naše země a bez hranic je též naše hloupost. Jsme pro radostný život bez cigaret a test okultní krve zadarmo. Máme rádi zvířata i když se masem přežíráme, podobáme se husám, taky hejhají, když jim usekávají hlavy. 

mossos esquadra

Jediný agent Mossos d´Esquadra zastřelil čtyři..

Vrahy v Cambrils. Měl by být navržen na Evropskounijní hlavní cenu, o Evropu se zasloužil víc než Juncker+Merkel+ EU Brusel komandatura.  Ve městě Cambrils blízko Taragony agenti Mossos d’Esquadra prováděli běžnou dopravní kontrolu u kruháku u námořního klubu.

sobota 19. srpna 2017

merkel krusne hory

Vypískána

Merkelová v Annabergu v Krušných horách. Žije tam neobyčejně kvalitní populace, potomci českých protestantů, kteří opustili vlast v sedmnáctém století. Videa se záznamy jejího vystoupení jsou velmi přesvědčivá. V Annabergu protestovalo kolem tribuny 200 lidí a nepomohla jí ani zvuková technika,  protestující dav ji úplně přehlušil. Podobně v durynské Apoldě. Minulý týden něco podobného v Hessensku.

pátek 18. srpna 2017

barcelona teror

Válka civilizací

Zavražděné  dítě na barcelonské Ramble uniklo pozornosti evropskounijní politickokorektní luze.  Starostka Barcelony Ada Colau z Podemos, která přivedla do města již tisíce muslimů a vydělila municipální domy k tomuto účelu. Po atentátu: „Jsme otevřené a solidární (k imigrantům) město, jsme město míru.“