středa 3. března 2021

profesionalní management

Třída profesionálního managementu 

James Foley na serveru conter.co.uk o středostavovských aktivistech ve válce proti kulturně zaostalým, Foley se zabývá anglosaským světem, ale jeho úvahy mají širší platnost. Třída profesionálního managementu (TPM), ke které patří Blair, Mandelson, Clintonovi atd., má velkou zásluhu na zbastardovatění politické kultury dnešní doby. Kdysi jeden skotský socialista napsal, že socialistické hnutí je brzděno klikou ve svých řadách, která je v hnutí nikoliv kvůli socialismu, ale proto, že v něm vidí prostředek ventilace svých teorií o otázkách, jako je sex, náboženství, očkování, veganství atd. Orwella jímalo podobné zoufalství: “Typický socialista je malý člověk, job typu bílý límeček, často s vegetariánskými sklony, někdy tajně tetovaný…, pouhé slovo socialismus nebo komunismus má magnetickou sílu pro pijáka čisté ovocné šťávy, nudisty, nositele sandálů, pro sex maniaky, quakery, pro pacifisty a feministy..“  Vypovídá to o dlouhé historii nebezpečí pro levicová hnutí, že je převálcují excentrici ze střední třídy. Foley píše, že historická reminiscence pomůže rozšifrovat dnešní epochu. Navzdory klice středostavovských úchylkářů následující roky ukázaly na úspěch proletářského projektu. Od Orwella se doba radikálně změnila, tenkrát intelektuálové mohli čerpat z autonomní moudrosti nezávislých řemeslníků, dělnické třídy, žen, vojáků, rolníků, továrních zaměstnanců. Asociovaná kultura pracujících dosáhla svého vrcholu a pak nastal kolaps, nejen ovšem ve stranických organizacích, ale i v odborech, náboženství, sportu a kultuře. Třída pracujících je většinová, ale vyprázdněná, separovaná od politické a kulturní reprezentace.

úterý 2. března 2021

marshall remuzzi

Marshallův plán a vakcína Sputnik

V dějepisu v sedmé třídě učitel kdysi vysvětloval, že když Gottwald hrdě odmítl Marshallův plán, Sovětský svaz, navzdor hladu ve vlastní zemi, nám dodal pšenici. Žáci včetně učitele tenkrát konspirativně s touto tezí nesouhlasili.  V absurdním historickém běhu se ukázalo, že teze byla pravdivá. Miliardy z USA zbavily západní Evropu svéprávnosti, americká pomoc byla spojena s dalšími ušmudlanými požadavky, např. část peněz byla vázána na odběr amerického masa, což úplně zlikvidovalo argentinské hospodářství, Argentina byla závislá na tomto exportu a dodneška se ekonomicky nepostavila na nohy. Ušmudlanost čím dál víc doprovází celou západní politiku, je to logická maska, která zastírá její vylhaný a antidemokratický charakter. V anglické verzi švédského Aftonbladetu se dočteme, že bez Marshallova plánu po 2. světové válce by svět vypadal jinak. Samozřejmě, dnes chátrající a deindustrializovaná západní Evropa by byla kvetoucím kontinentem, český stát i bez této pomoci a po vysání nejkvalitnějšího průmyslu a bank západem v posledních třiceti letech se od západní Evropy moc neliší, a co je největší tragedií, šance na demokratický vývoj, které přišly s pádem komunismu, západ též ukradl.

neděle 28. února 2021

megastimul biden

Megastimul

V českém rozhlase se dá už podle barvy hlasu moderátora, který čte zprávy, rozpoznat, kdy jde o informaci z planety vyššího dobra nebo mluví planetární bahno, Trump i kdyby rozdal indickým chudým všechno co vlastní, patří v českém rozhlase a televizi k bahnu, podobně ruský prezident, i kdyby nám dodal zadarmo vakcíny proti covidu a její distribuci navíc sám organizoval, což je v ČR nedostatkovým artiklem. Biden i kdyby vykradl Národní galerii, je hlasem nejvyšší morálky.

sobota 27. února 2021

economist polony chloemorin

Je to ještě demokracie?

Úderná osvětová brigáda týdeníku The Economist vyplodila tzv. „Democracy Index 2020“, země světa setříděné podle 60 kritérií, které mají vypovídat o demokratickém stavu země. Je předem jasné, že státy rozklížených  západních demokracií uvede politickokorektní osvěta do první skupiny, sympatizanti politkorektní perverze, jako je masová imigrace, budou v první skupině první, političtí oponenti určení k likvidaci, jako Rusko, budou patřit do skupiny diktatur, v tomto případě srovnatelné a islámskou absolutní monarchií Katarem a Zimbabwe, škoda, že autoři např. nesrovnali svobodu psaní v názorově variabilním ruském a unifikovaném německém tisku. Estonsko, kde je jazyk třetiny lidí téměř zakázán, kde probíhají permanentní hony na ruské čarodějnice, má být demokratičtější zemí než Česká republika. Česká republika se v demokratickém pořadí neliší od Botswany nebo Malajsie, což je samo o sobě nesmyslem, ne proto, že by Botswana byla méně demokratická, ale proto, že je diametrálně jiná. Mechanická kritéria, jako svoboda náboženství u imigrovaných menšin nebo pocit svobody u praktikantů nestandardního typu sexu, s demokracií souvisí pouze v exaltovaném anglosaském chápání demokracie, dokonce pokud se vnucují tato kritéria celé planetě, jde o velmi totalitární proces.

čtvrtek 25. února 2021

sinn fein

Politický program: etnomasochismus

Všeobecně je známo, že socialistické strany ztratily v posledních třiceti letech svůj raison d'être  – dělnickou třídu, staletá vazba mezi dělnickou třídou a socialistickými stranami už víc neexistuje, dělnická třída se redukovala a cítí se oslovena spíš pravicovými národními stranami než nadnárodní internacionálou pokrokové nicoty. Stranický aparát a k němu afinní pokroková mediální a kulturní fronta se nemohly jen tak rozpustit a tak zaplnily pokrokový programový futrál pokrokem projektovaným miliardářskou dílnou nejbohatších na této planetě: multikulturalismem, antirasismem, revolucí dalších pohlaví a masovým importem pokrokového materiálu odjinud. V centru programu socialistických stran stojí všechna možná lidská práva až na jedno, právo na národní pospolitost, absurdně právě toto právo je nejbližší dělnické třídě.

úterý 23. února 2021

socnet

Socsítě

Ve Francii navrhuje rozpustit ministr vnitra organizaci „Génération Identitaire“, která se ničeho nezákonného nedopustila, ale vystupuje proti masové imigraci, ne slovně, ale činy, které jsou však v mezích zákona. Marion Marechal Le Pen a šéf frakce RN v Evropském parlamentu Jordan Bardella kritizovali na facebooku ministrem navrhovanou proceduru a facebook vzápětí  suspendoval jejich účet. Oba dva mladí politici se vyznačují velmi jemným stylem vyjadřování, vulgarita nepřichází v úvahu. Předtím poslancům Ménardové a Son-Forgetovi zablokoval účet twitter za kritiku akcí asociace na obranu černých, prezident této asociace byl odsouzen za násilí spáchané na postižené osobě, poslední dobou vyzývá k pochodu na hrob kriminálního rasisty de Gaulla, dotyčný twittuje o stošest. Dnes je imigrace evidentně hlavním bojištěm.   

pondělí 22. února 2021

marco tarchi

Totalitarismus

 Interview italského politologa Marca Tarchi v Il Giornale převzaly francouzské i španělské konzervativní servery, profesor Tarchi je známý odpůrce sociálních sítí, v interview vysvětluje důvody. Profesor se domnívá, že oligopol velkých internetovských firem je nebezpečný  svobodnému myšlení,  ještě před nedávnem existovala velká pluralita informačních zdrojů, televize, rádio, časopisy, internetovské informační servery, knihy atd. Žádný z těchto zdrojů definitivně nezmizel, ale jejich radiační kapacita nepoměrně klesla ve prospěch sociálních sítí. Kdo frekventuje sociální sítě, nemá potřebu dalších informačních zdrojů, pokud facebook, twitter, tik tok atd. někoho zablokují, jako by přestal existovat, žijeme pod knutou jejich cenzury.

neděle 21. února 2021

pravicove publikum

Neléčit pravicové publikum

Kandidátka AfD do Bundestagu Andrea Zuercher přišla o obvodního nebo jak říkají rodinného doktora, když se dočetl, že Zuercherová byla nominována za AfD do parlamentních voleb, vyškrtl ji ze seznamu pacientů. Doktor to vysvětlil jejími politickými náhledy, prý už k ní nemůže přistupovat jako k člověku. Je velmi divné, že to v Německu nikoho moc neudivuje, dnešní doba nemá čas na dějinné reminiscence, ale němečtí židé a komunisté by mohli vyprávět, odkud je všude v třicátých letech vykopli, je dobré si připomenout, že první byli na řadě komunisté a židé.  Zuercherová je místopředsedkyní AfD v Kostnici a je asistentkou předsedkyně parlamentní frakce Alice Weidelové, ta se musela přestěhovat za hraniční čáru do Švýcarska, její děti byly totiž za politickou aktivitu své matky vystaveny permanentní šikaně ve škole od spolužáků a učitelů. 

čtvrtek 18. února 2021

letargie

Letargie

Jeden italský novinář napsal, že celá Itálie se nachází v letargii, píše, že když v šedesátých letech navštívil s grupou spolužáků jižní Itálii, připadla jim jako jiná planeta, ztracená a bez pohybu, dnes to padlo na celou zemi. Nejen zdravotnictví v období pandemie a ekonomika, ale je to stav duše, lid je v transu, kolem jen nejistota a člověk se raději stáhl do letargie. Vystoupit z transu vyžaduje odvahu a podle novináře právě o ní mluví Draghi.

středa 17. února 2021

hazony imperium

Loajalita

Extrémně erudovaný esejista, politický filozof a prezident Herzlova institutu v Jeruzalémě Yoram Hazony je velkou inspirací západního konzervativního myšlení. Jeho dovozování staví na dějinách a biblickém civilizačním fundamentu. Filozofovy argumenty jsou velmi silnou oporou evropským stoupencům národního suverénního státu. Dokonce by se dalo tvrdit, že síla jeho argumentace přímo smete liberální antinárodní koncepty dnešní politiky. Stát může prosperovat, být silný a být oporou svým občanům pouze tehdy, pokud je suverénním, vychází z národních tradic a respektuje své historické kořeny. Nejsilnějším poutem v genezi suverénního státu je princip loajality jeho občanů. Podle Hazonyho loajalita ke státu završí loajalitu členů rodiny a klanu nebo rozsáhlejší rodiny, loajalita k něčemu obecnějšímu už není možná. Nikdy se nepozorovala vzájemná loajalita mezi všemi lidmi, na čem staví dnešní liberální politika. Národ tvoří skupiny lidí se sdíleným minulým dědictvím, jako je jazyk nebo náboženství a minulým spojenectvím proti společným nepřátelům. Národ je unikátní lidský kolektiv, který se vyděluje od ostatních a je fundovaný na morálním řádu – principu národní svobody, který dává národu kohezi a sílu, aby si uchoval nezávislost a aby odolal svodům impéria, tj. dnes Evropské unie. Podle Hazonyho sdílíme bolest se členy své rodiny a trpíme spolu s národem, ale nikdy ne s impériem. Člověk nemůže být svobodný, pokud není svobodná jeho rodina a národ. Hazony uvádí příklad židů v USA za druhé světové války, američtí židé nebyli svobodní, když věděli, jak trpí jejich soukmenovci v německých vyhlazovacích táborech.

úterý 16. února 2021

trappes yvelines

V  Yvelines cosi shnilého

Starosta 30 tisícového města Trappes z départementu Yvelines Maročan Ali Rabeh působí v televizích sympaticky, vysvětluje, že profesor lycea Didier Lemaire provokuje mírumilovné „Francouze“, kteří jsou náhodou všichni muslimského vyznání a důsledkem další náhody všichni ze severní Afriky. Televize CNews nasadila na starostu schopné novináře, ale rozbít jeho rétoriku  pseudopráv a údajné islamofobie, která usurpuje celou EU, je téměř nemožné. Těžko proti němu argumentovat v dnešní pokleslé EU -  celé jeho město nemá právo v středověké náboženské podobě na existenci na evropské půdě, ať se odstěhují tam, odkud přišli. Profesora Didiera Lemaire už od listopadu hlídá policie a školská správa mu doporučuje, aby se nechal přeložit někam jinam, dostane několikaměsíční dovolenou, doporučují mu utajený pobyt nejlépe v Rumunsku. Profesor odmítá vzdát tento boj. Starosta Rabeh naopak profesorovi vyhrožuje trestním stíháním za pomluvy proti „mírumilovným Francouzům“ z Trappes, zabít ho prý nikdo nechce, jenom dát přes hubu. Celá městská rada v Trappes je v muslimských rukách a islamizace ve městě a v celém départementu proniká do všech veřejných sfér.

neděle 14. února 2021

zemmour macron

Šestá republika

V sobotní francouzské televizi CNews od sedmi do osmi dávají sestřih z politických komentářů Erica Zemmoura z minulého týdne, od osmašedesátého snad poprvé televizní rozkoš z politiky a metapolitiky v evropském televizním prostoru, možná některé pořady ruské televize, kam si moderátor pozve ředitele politických ústavů akademie věd se tomu podobají. Majitel CNews, miliardář Bolloré, je výjimka v této sociálně patologické skupině lidí, z CNews udělal nejsledovanější francouzskou televizi v oblasti politiky a současně nejvíc nenáviděnou mainstreamem. Frazeologie mainstreamu obvykle dává do spojitosti populismus a pravicové ideje, kterým podsouvá jednoduchost, v případě pořadů Erica Zemmoura toto mainstreamové schema není možné, Zemmour je evidentně jedním z posledních polyglotů historie a politiky, ve střetu se Zemmourem jsou ideje evropskounijního mainstreamu trapně primitivní.

sobota 13. února 2021

cina zapad

Čína a západ opět

Západní strategie, jak čelit pandemii, dlouho nebyly moc jasné, ztlumení společenských rytmů v dobré víře, že se virus umoudří se neprokázalo moc validním, nyní se víra západního člověka nasměrovala na vakcínu. Prvním masovým pokusem nasazení vakcíny bude Izrael, kde už kolem dvou milionů lidí dostalo vakcínu Pfilzer, zatím to nesnížilo tempo šíření nákazy a ve čtvrtek v diskuzi ve francouzské televizi CNews uvedli, že zemřelo víc lidí v rizikových skupinách po vakcíně než ve srovnatelné skupině bez vakcíny. Čína v moři lidí zvolila zdánlivě nemožnou strategii, virus co nejdřív úplně eliminovat.  Ať už Říše středu zvolila sebepochybnější strategii, výsledky jsou impozantní, jenom 4 600 mrtvých, samozřejmě západní mainstremová lži média budou zpochybňovat čínské statistiky, ale počet čínských mrtvých to nezvedne. V USA 400 000 mrtvých, v Británii 100 000, západní média kompenzují záběry americké márnice v druhém šotu sexy kočkou v letadle do Emirátů. Je zřejmé, že pokud jde o efektivnost a racionalitu řešení, mezi západem a východem je systemická propast, východoasijské vlády vykazují větší kompetentnost, dělají to, co se má, ne to, co se vydiskutuje v televizi. Dnešní západ nemá strategii a kompetentnost nejen v otázkách pandemie. V roce 1978 výkon čínské ekonomiky se blížil 5% americké, dnes počítaný ve srovnatelných cenách je čínský výkon vyšší než americký. Říká se, že čínská ekonomická transformace neměla paralelu v historii, musí se dodat, že pak paralelu neměl ani dnešní americký úpadek.

pátek 12. února 2021

draghi salvini meloni

Draghi, Salvini, Matarella, Meloni atd.

Nominace Draghiho na post předsedy vlády je volba prezidenta Matarelly. Rozkládající se evropskounijní vládní tábor postkomunistické PD, levicových chaotů pěti hvězd M5s a dalších několika levičáckých pidistran nejhoršího gusta se absurdně shodl jen na jednom, za každou cenu udržet parlament do konce volebního období, platy a požitky s tím spojené mají neuvěřitelný stupeň krásy. Postavit na něčem takovém dlouhodobě vládu není možné, celý tento panoptikální tábor trouchnivějícího bazarového pokroku zajásal nad prezidentovým nápadem. Levicová skvadra jásala předčasně, netušili, že Salvini po setkání s Draghim mu vyjádří podporu a celé Carroccio, jak říkají straně Lega, vyjádří okamžitě podporu Salvinimu s tímto tahem. Levičáci v zajetí svých pokrokových bludů obtížně chápou, ze politikovi může jít o blaho vlastní země a ne o blaho chudých na jiných kontinentech a podobný pokrok.

čtvrtek 11. února 2021

usa cistky

Čistky začaly

Demografka Michele Tribalat ve francouzském  Causeur o evoluci Spojených států. Tribalat píše, že reformy šedesátých let, které měly srovnat rasové rozdíly, naopak byly důvodem odcizení a zklamání - těch, kteří volili 2016 a 2020 Trumpa. Základní zákony z 1964 – 68 o  civilních právech přinesly černým obyvatelům práva, ale též stvořily obrovskou byrokracii, která je měla aplikovat. Americká historie byla úplně reinterpretována ve světle rasových otázek, americké vlády se vložily jako nikdy předtím do zadání formovat společnost kolem kvazireligiózní ideologie antirasismu.

středa 10. února 2021

buskirk dluh

Moc peněz problematické

Amerika je polarizována, v roce 2016 když Trump odkryl fakta o sociální propasti mezi Amerikou práce a blahobytnou Amerikou, vzbudilo to úžas, Trumpa vynesla do prezidentského úřadu Amerika práce, ostatní segmenty společnosti byly a jsou zuřivě antitrumpovské. Sociální nerovnosti zčásti vysvětlí akcelerující destruktivní tendence ve společnosti, někdy mohou záměrně ideologie zastřít materiální podstatu společenských konfliktů. Ve společnosti, kde vidíme umírat postižené Covidem v rozsahu, že by ani africké země nemusely závidět, navíc v nemocnicích s personálem, z kterého dýchá hrůza, udeří jeden fakt, od března loňského roku skupina 650 superbohatých Američanů si navýšila burzovním podnikáním majetek o bilion dolarů, podle Daily Mail z počátku ledna 10 nejbohatších lidí na světě si od vypuknutí pandemie navýšilo majetek o 300 miliard dolarů. 

pondělí 8. února 2021

navalny rusko chodorovsky

Kdo má strach?

Moskevský soud z jasných důvodů komutoval Navalnému podmíněný trest na nepodmíněný. Na youtube k vidění několik Navalného vystoupení, spíš trapný statista reality show západních televizí než příští Mandela nebo Fidel Castro, který při prvním pokusu o revoluci byl zatčen a hrozil mu trest smrti, jeho řeč před soudem měla náboj a estetiku, kterou hollywoodský kýč a evropskounijní kulturtrégři vymazali z podvědomí evropského lidstva. V globalizovaném liberálním světě stačí dva zdvižené prsty a nemusí se mluvit. Planetární liberální perverze, ať už je někým řízena nebo jede z podstaty, je to celkem jedno, pár let stagnovala, liberální globalismus musel vynaložit velké síly, aby pacifikoval Trumpa a hlavně jeho potenciální kompromis s Putinem. To se podařilo, Trump nakonec padl, nejspíš v důsledku podvodných manipulací, a nyní je na řadě Putin. Rusko a ruský prezident jsou nebezpečnými příklady pro ostatní. V centru Putinovy politiky maximální podpora tradiční rodině, národní obroda a budování Ruska. V neposlední řadě je to též Putinovo vyznání k národní církvi a podpora její renezance, posvátné historicky formovalo sociální řád společnosti a její kulturní markery, Putin má oporu v tomto Rusku. Proti tomu stojí svůdnost západního nihilismu ve formě easy life. Pro národy, která zrovna nehodlají spáchat infantilní typ sebevraždy, může být Putinovo Rusko silným referenčním bodem. Dilema je celkem jednoduché, jde už o územní integritu Ruska, pokud padne Putin, anglosaský globální imperialismus se zmocní obrovských prostor a bohatství, a v jednom zlikviduje poslední stát, kde dochází k pokusu o renezanci křesťanských hodnot.

neděle 7. února 2021

zima virus

Trochu nudná zima

Virus nám zúžil přirozený sociální prostor, člověk je nucen trávit většinu času ve svém bytě, kromě radostí z vlastní knihovny to může být televize nebo internet a pak procházka prázdnými ulicemi. Po roce tohoto sociálního experimentu se nenastoluje žádná totalita, jak se mnozí domnívají, ale totální nuda, která navozuje otázku, k čemu tato trapná nápodoba života. V pravěké historii se píše, že člověk sedentarizoval ne z toho důvodu, že by mu to dalo ekonomický posuv, ale proto, že rozkoš ze styku s jinými lidmi, setkávání na agoře se známými i příštími přáteli nebo nepřáteli, bylo zajímavější než lov na vysokou. Koronavirus zavřel všechny možné agory, začíná to vypadat, že je definitivně vymazal. Nezbývá než vlastní domácnost, kde starověký člověk měl k rozptýlení kolem sebe i užitkovou domácí havěť, člověk moderní má důsledkem elektrické revoluce plný byt televizní a sociálně síťové havěti, což ještě utvrzuje nudu.

sobota 6. února 2021

benoist navýchod

Web to není svoboda, ale cenzura

Hovory francouzského filozofa Nové pravice Alaina de Benoist se nikdy neopakují, vždy něco nového a objevného. Jeho hovor z minulého týdne v bretoňském Breizh-Info.

čtvrtek 4. února 2021

nantere chirac

České přísloví?

Podle francouzského Breiz-Info má přísloví „ryba smrdí od hlavy“ pocházet z Číny. Za smradlavou hlavu v tomto případě považují noviny svatého liberála Giscard d´Estaign a Chiraca. Noviny připomínají, že od těch dvou pochází hrůzy současné Francie, které se pojmenovávají komunitarismus, Chirac s Giscardem se vydávali za pravicové politiky, s radikálně levicovými následky jejich politiky. Otevřeli hranice Francie velké imigraci, větší než socialistické vlády.

středa 3. února 2021

putin macron merkelova

 Putin a Macron-Merkelová v Davosu

Když před dvěma týdny Kreml oznámil, že prezident vystoupí na davoském fóru, nebylo jasné, proč hodlá mařit čas na pódiu nesmyslných doktrín. Putinova analýza v Davosu bez nadsázky až exaktně mapuje podstatné, Merkelová zůstala hlavně u CO2 a větrných elektráren, mj. si nevšimla holocaustu ptáků, Macronova řeč má charakter politicko-sexuálního chtíče. Ruský prezident na davoském fóru: „Existuje pravděpodobnost, že dojde k rozkladu ve světovém vývoji, k boji všech proti všem, k pokusům řešit naléhavé problémy prostřednictvím hledání vnitřních a vnějších nepřátel a v důsledku ke zničení nejen tradičních hodnot (kterých si v Rusku vážíme), jako rodina, ale i základních svobod, jako je právo volby a nedotknutelnosti soukromí“.

úterý 2. února 2021

pacifik rim britanie

Brexit post

Británie se definitivně zbavuje evropskounijní koule na své noze, reportéři českých  televizí v Británii mají sice talent uplést z ničeho meganic, aby udržovali české publikum ve stavu nevinné nevědomosti, podle reportéra ČT v Londýně, kamiony jezdí z Británie na kontinent s prázdnou, na vadě je prý britský úřední šiml. ČT předkládá k věření něco tak nehorázného, není to evropskounijní byrokratické monstrum, jehož byrokracie má planetární pověst a byl to hlavní důvod proč se Britové rozhodli pro Brexit, ale pár londýnských úředníků, kdo brzdí dynamiku obchodu. I v období koronavirové krize, kdy se Evropská unie utápí ve vlastní nepohyblivosti a zmůže se akorát na sankce proti Rusku, na britské straně je pozorovatelná aktivita, které se přikládá velký význam. Británie podala žádost o připojení k 9 bilionovému trhu CPTPP (Trans Pacific Partnership), některé noviny to charakterizují jako úder do tváře EU. Předpokládá se, že tento prostor bude obrovskou příležitostí pro britskou ekonomiku, podle ministryně zahraničního obchodu Liz Truss je to možné právě proto, že Británie není už v zajetí EU.

neděle 31. ledna 2021

adenauer de gaulle

Doleva a bez válek

Historicky je Evropská unie projektem středové pravice, muži počátků Schumann, Gasperi, Monnet, Adenauer vzešli z křesťanskodemokratické pravice, což se dneska ignoruje nebo stydlivě přehlíží. Původně šlo hlavně o ekonomický projekt, de Gaulle, který tvrdě zastával princip národní suverenity, neignoroval liberální nebezpečí, v padesátých letech se vyjádřil, že Francii trochu liberalismu neuškodí. De Gaulle nevěřil, že Adenauerovo zdánlivě okrajové stanovisko, je v této hře velmi důležité a netušil kam tento projekt Evropu dovede. Adenauer po válce prohlašoval, že po zkušenostech z 2. světové války, je svět národních států nenávratně u konce a federovaná Evropa zabrání Němcům, aby něco podobného opakovali. Adenauer deformoval historii, zločiny planetární dimenze nepáchal národní stát Němců, ale německá říše nebo impérium, které nikdy národním státem nebylo a překročilo ve všech směrech limity národní hranice, jak se v moderní době chápaly od vestfálského míru. Národní stát je založen na evidentním pojmu národa a jako takový bez hrozby sebelikvidace nemůže anektovat jiný národ, může aspirovat na příhraniční oblasti apod., impérium na druhé straně nezná hranic, jeho totalita spočívá v expanzi. Němci v Evropě navíc nikdy nevytvořili národní stát, byli rozptýleni v evropském prostoru. Češi, Francouzi a další Evropané se nebáli německého národního státu, ale německé imperiální rozpínavosti a univerzálních aspirací, ty začaly již Svatou říší římskou, patří tam i líbivé ideje o světovém míru velkých filozofů a doufalo se, že posledním německým impériem je třetí říše.

sobota 30. ledna 2021

putin navalny ceskatelevize

Potměšilá objektivita

Česká televize ukázala video z dílny Navalného a spol., Putinův palác v Gelendžině v jižní černomořské hraniční oblasti Ruska, video připomnělo pohádku z Tisíc a jedna noc a majitel nebude mít daleko k orientálním despotům arabského evergreenu. Putin podle protikorupčního (podvod)bojovníka Navalného měl zpronevěřit prachy penzijního fondu.  Ruští lingvisté okamžitě rozpoznali v doprovodném textu překlad z jednoduché angličtiny, původní podezření šlo k západním tajným agenturám, ale ukazuje se, že  video měla zhotovit reklamní agentura, což nemá v dnešním světě daleko k tajné. Dnes oznámila tisková služba ruského byznysmana Arkadije Rotenberga, že palác v Gelendžině, který Navalného video vydává za Putinův majetek, patří několik let Rotenbergovi, po dostavbě z něho bude luxusní hotel.

čtvrtek 28. ledna 2021

start biden putin

Telefonní hovor

Po několika letech první prolomení ledů mezi Ruskem a Spojenými státy a absurdně s demokratickým prezidentem, jehož protiruská rétorika naznačovala něco úplně jiného. Trump byl do té míry blokován jestřáby vlastní strany, že za čtyři roky neodblokoval ani minimálně špatné vzájemné vztahy. Hrozba jaderné války, která na rozdíl od dnešní poněkud ignorantské doby, vzbuzovala v lidech v minulosti velké obavy, se nikdy nezmenšila, měla by stát v centru zahraniční politiky nebo se kýčovité holywoodské movie promění v reality show. Politika snižování napětí by měla být hlavním kritériem úspěšnosti diplomacie, místo toho protiruské provokace založené na okrajových banalitách a atomové zbraně téměř na hranicích styku dvou táborů. Ruský novinář Michail Rostovský na informačním serveru MK píše, že prodloužení smlouvy o omezení strategických nukleárních zbraní byla první dividenda od amerického prezidenta a nejspíš poslední, byla to izolovaná záležitost a konfrontace se rychle obnoví. Obama v roce 2009 nastolil kurs tvrdé konfrontace a Biden půjde v jeho koleji.

středa 27. ledna 2021

conte meloni salvini

Koho konzultovat?

Italská vláda včera podala demisi, před pár dny přežila hlasování o důvěře, ale po zákulisních hrách v řadách koaličních partnerů se Conte rozhodl k demisi, nevyloučil, že by mohl po vybalancování politického vlivu v koalici, dál vést vládu. Jeho styl vládnutí, přemíra komunikace, velká gesta a nulový efekt, ztratil sympatie Italů, v průzkumech mu nejsou vůbec nakloněni. Conte vyzval k ustavení vlády národní jednoty. V italské politické tradici je nyní na řadě prezidentský úřad, jehož významnost spočívá v řešení podobných situací, prezidentský úřad už od včerejška sonduje, kdo by koho podpořil. Aklamační podporu má Conte u většiny politiků bývalé koalice, tj. u postkomunistů PD, u komikova, dnes už úplně rozloženého hnutí M5s a strany Leu, vedené levicovou imigrantskou fanatičkou Emmou Bonino. Za každou cenu dojít do konce řádné volební periody, ať je vláda sebekatastrofičtější, jde o prebendy poslanců početně rozsáhlých italských sněmoven. I Renzi, který před dvěma týdny stáhl své ministry z vlády  a vyvolal předchozí hlasování o důvěře, se vyjadřuje, že pokud dostane vnitro a zahraničí, vládu podpoří.

úterý 26. ledna 2021

visegrad petricek

Nepatříme tam (do Visegradu)

Často se v úvahách a publikacích i velmi významných společenských teoretiků nebo publicistů operuje tím, že Česká republika jako součást visegradské skupiny zaujímá kritické postoje k evropskounijní politice. Tito publicisté si nevšimli, že to dávno není pravda, ČR se proměnila v nejkonformnější odnož Evropské unie, v hlásnou troubu nejortodoxnější evropskounijní politiky, žádná kritičnost k EU zde neexistuje. Zmizela kritičnost, bohužel na ministerstvu zahraničí ji vystřídala hanebnost. Zamini nemělo nikdy dobrou reputaci než fara pro vládnoucí partajníky a jejich kamarádšoft, kdo někdy potkal v cizině tento diplomatický kádr, bylo mu okamžitě jasné, oč jde, dobře subvencovaná nekonečná dovolená málo schopných bez sebemenší originálnější stopy. Při listování jejich informací na ministerském webu okamžitě udeří do očí pár podivných fakt, posty se tam cyklí jako papír ve sběrných surovinách, CV všech téměř přes kopírák, zhomogenizovaný evropskounijní odvar, stejná škola, stáž Leonardo, asistent někde někoho a dál to pokračuje vždycky dobrým postem, když zkušenost mimo ministerstvo, pak někde v dozorčí radě nebo v Bruselu, všichni téměř klon evropskounijního eugenicky vyšlechtěného robota. To že kariéra na tomto úřadě začíná téměř na škole, nikdy nikdo nevypadne do běžného pracovního procesu, kde by získal reálnou praxi, zakládá na vážné podezření, že se jedná o vazebně propojenou síť lidí nebo nepotismus. Jak je patrné z jejich webu, málokdo se zmůže v tom usilovném pracovním cyklu na víc než dva jazyky, vstupenkou na ministerstvo zahraničí by mělo být jazyků šest, není to postačující podmínka, ale nutná, aby tam narostla kvalita a rozbila nepotická struktura.

neděle 24. ledna 2021

navalny neruda

Co s tím?

Nerudovské dilema, co se starým slamníkem? Co s Navalným, jehož liberální ideje nejsou než trouchnivým podvodem a metody jakbysmet. Kdysi jeden znalec Ruska tvrdil, že Jelcin je tak populární kvůli své mordě, od konce osmdesátých let se energická Jelcinova tvář pomalu měnila v nabobtnalé nic, podobně Navalný, sexy tvář nedávného mladíka se vlivem alkoholu a pohodlného života začíná podobat tváři staré baby, včetně Jelcinovské asymetrie těla. Co s tímto očividným agentem západního podvodu? Rusko není ve snadné situaci, všechno je povoleno, aby se tento agent bidenovské svobody dostal k moci. Západ evidentně platí tisíce lidí kolem něho, kteří mu dělají stafáž, část štábu není ruského původu. Text k propagačnímu videu s Putinovým palácem byl podle lingvistických odborníků prokazatelně přeložen z angličtiny.  Řadu dní informační a reklamní specialisté cílili na mládežnické skupiny včetně nezletilých, aby je svedly k účasti na demonstracích. Např. ve Vladivostoku demonstrovalo 300 lidí, z toho 200 bylo nezletilých. Rusko zažilo píár úder, cílená propaganda protistátních protestů na různé populační segmenty, např. reklama protestů na videích s hollywoodskými novinkami, influenceři neztráceli čas s kritickou většinou, soustředili se na pasívnější procento mládeže vyhodnocené jako přístupné západním svodům. Mládež si od účasti na akci slibovala sociální status v brzké budoucnosti, otevřenou cestu k západním džobům atd.  Americké velvyslanectví se aktivně zapojilo, minulý týden zveřejnilo na svým stránkách organigram protestních pochodů, něco podobného se dá kvalifikovat jako hrubé vměšování a zneužití diplomatické půdy, ale to je u západních vulgárních demokracií dnes normální, pokud by něco takového provedlo Rusko, sankce by stíhala sankci.

sobota 23. ledna 2021

jorg dahlmann thomalla

(hrůza)Přichází po špičkách

V šedesátých letech říkal starší učitel počtů žákům při školním výletu na Stolovou horu u Klentnice: „Smáli jsme se jim, připadali nám jako hlupáci, mladí němečtí kluci, kteří sem v třicátých letech chodili v uniformách a s batohem plným kamení, aby se trénovali, a pak nás odtud vyhnali a pozabíjeli, to jsme měli ještě štěstí, v kom rozpoznali žida, pak rychlá smrt byla vysvobozením". Mění se jenom kulisa a kostým, ale herci, jejich cíle a naše naivita jsou stejní. Současní Němci jsou nebezpečně podobní svým dědům s batohy plných kamení, podobně směšní a my podobně naivní. Němci vykopnou fotbalového komentátora Jörg Dahlmanna z televize Sky, protože při reportování fotbalového zápasu, aby odlehčil atmosféru,  řekne o brankáři, který si moc nezachytá a je náhradníkem, že by jeho lavičku též bral, když se může v plné síle doma pomuchlat s rozkošnou ženou, kterou je náhodou herečka Sophia Thomalla. Reportér spáchal smrtelný hřích sexismu v německém pokrokovém náboženství. Dahlmann si rychle uvědomil v jaké zemi žije a několikrát se omluvil všem stranách, postiženým i nepostiženým u nichž muchlání nepřichází v úvahu, nicméně se mohou postiženými cítit.  Thomalla to vzala s nadhledem „Každý chce trochu lásky, též Jorg, ale nešlo přece o dětské plínky, ale o fotbal a ten mě víc naštval“. Nikdo se necítil postižený, nikdo se neurazil, ale reportér přišel o džob. Desítky německých novin o tom psalo, ale nikdo si netroufal napsat, že džob by měl ztratit hňup z kádrovýho v televizi Sky, nejlíp i ředitel televize, tady nikdy nemůže dojít k omylu.

pátek 22. ledna 2021

fukuyma trump

Americký politický systém je skrz naskrz prohnilý

Tak analyzuje Francis Fukuyama v článku ve Foreign Affairs americkou současnost. Fykujama vidí hlavní problém Ameriky v nesmiřitelné polarizaci společnosti, která začíná u polarizace elit a jejich korupčního vlivu ve státním aparátě. Krizi prohloubil nárůst vlivu  informačních platforem. Analýza postrádá přesvědčivost v momentech, kdy se Fukuyama  ztotožňuje s establishmentem demokratické strany, ignoruje vliv levičáckých ideí na evoluci americké společnosti  a není schopen objektivně vidět období Trumpova vládnutí. Filozof považovaný za otce globalistického zplanění, dává rady, jak prakticky reformovat americkou společnost, jeho recepty by prohloubily patologické fenomeny společnosti, které celkem správně diagnostikuje. Nicméně identifikuje fundamenty společenské krize jako krizi společenských elit. Je tragické pro osud Čechů, že kasta lidí, která je infikovaná americkou prohnilostí, okupuje všechny možné české kulturně politické a mediální instituty a instituce a americké problémy, jak je uchopuje Fukuyama, tato kasta do ČR uměla přitáhla a zablokovala skutečnou demokratickou debatu a možnost alternativy ve společnosti.