sobota 27. listopadu 2021

balacz orban

Balázs Orbán a liberální utopie

Interview politologa a poradce maďarského ministerského předsedy Balázse Orbána ve slovinské Demokracija převzalo i španělské Correo de Espana. Politolog analyzuje vývojové rozdíly východní a západní Evropy, které se zhmotňují v jiných politických řešeních a které by nemusely mít antagonistický charakter, pokud by byla Evropská unie otevřená demokratickým principům. Do doby než v maďarské společnosti převáží názor o separaci od EU, musí maďarská elita chtíc nechtíc usilovat o détente s evropskounijními vládci, z interview vyplývá velmi pozitivní aspekt, maďarská elita vidí evropskounijní politickou strukturu objektivně, pro maďarský stát je zhoubná. Politolog v hovoru často zmiňuje východní Evropu, ale dnes tento pojem nezahrne Česko ani Slovensko, jejichž elity se vypařily a země spravují v trapném scénáři evropskounijní místodržící. Do pojmu "východoevropské země", který se často zmiňuje v západním tisku a znamená jiný typ politiky odpovídající jiné historické zkušenosti, patří země, kde je politika artikulovaná národními elitami a kde má politika význam, dnes pojem zahrnuje Polsko, Maďarsko, Slovinsko a Srbsko. Tyto země mají celoevropskou politickou váhu, ostatní jsou politicky bezvýznamné, Česká republika padla do druhé skupiny, akceptovali jsme pohodlný život ve společnosti bez národní svobody nebo ještě hůř bez národa, Spengler to nazývá zfeláhovatění

Maďarská a slovinská vláda jsou často obviňovány médii, neziskovkami a liberálními politiky z antidemokratické politiky?
     Jak maďarský premiér Orbán, tak slovinský Janša bojují velmi osobně za svobodu svých národů. Je směšné, že tyto nevládní neomarxistické a liberální organizace nebo novináři je viní z antidemokratismu. Tato obvinění neohrožují jejich politickou popularitu. Většina voličů v Maďarsku a Slovinsku si uvědomuje, jak vypadá život ve společnosti bez svobody a ví, co to znamená žít ve svobodné společnosti, z tohoto důvodu tato obvinění nemohou způsobit velkou škodu. Země východní Evropy mnohého dosáhly, měly by být spíš adorovány západními médii, jinde se moc úspěchů nevidí. Obzvlášť v západní Evropě jsme svědky únavy, která vede ke ztrátě sebeocenění a ztrátě ekonomické síly. Vojenská kapacita se odpařuje, místo aby rostla. Neomarxistické ideje usurpují univerzity a v některých zemích se nastoluje čím dál horší sociální nerovnováha. Na druhé straně se pozoruje ekonomický růst ve východní Evropě. Jsme schopni bránit naše suverénní zájmy na národní i mezinárodní úrovni. Máme národní hrdost a důvěru v sebe sama. Z těchto důvodů by nás měl západní tisk uvádět jako vzorový příklad a ne vydávat za černé ovce.
Nevychází tato obvinění také z toho, že koncept demokracie se jinak chápe v liberálních západních demokraciích a v zemích východní Evropy?
    V západním světě termín "liberální demokracie" krystalizoval po druhé světové válce během studené války. Bylo to dobré období západního světa. Od generace ke generaci rostla životní úroveň, každá generace na západě žila lépe než generace rodičů a prarodičů. Ve střední Evropě po pádu komunistických režimů se liberální demokracie ztotožňovala se svobodou, ale také s ekonomickou stagnací, miliony lidí v Maďarsku v přechodovém období po pádu komunismu totiž ztratily práci. Když neměly co jíst, pak politická svoboda se jim nejevila jako dobrý byznys. Z tohoto důvodu liberalismus a liberální demokracie mají celkem negativní konotaci v Maďarsku. To je důvod našeho rozdílu. Jsem přesvědčen, že v 21. století má každá země právo rozhodnout jaká bude její politická struktura, jaká ekonomika a kultura jí vyhovuje. Nemůžeme importovat přístupy a řešení, musíme vyvinout vlastní řešení založená na naší historii, geografické situaci a sociokulturní zkušenosti. Napsal jsem o tom knihu "Maďarská strategie", nastínil jsem tuto perspektivu a popsal, jak liberální demokracie konvertovala v nedemokratickou hegemonní progresistickou ideologii. Opravdový demokrat dnes musí oponovat moderní liberální demokracii, která likviduje naše svobody.  
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi východní Evropou, která zažila komunismus a západní Evropou?
    Ve srovnání s USA nebo Čínou, Evropa není zajímavá, je unavená a v úpadku. Všichni se shodneme na této diagnóze. Problém vězí v tom, že evropské elity neznají záchrannou terapii, jak změnit tento stav. Liberálové nemají zkušenosti s komunismem a ignorují takové zkušenosti. Chtějí zapomenout na všechno, co bylo mocné v evropské civilizaci. Argumentují, že je třeba utnout fundamenty západní civilizace, v 21. století má být zastaralé křesťanské dědictví, klasická rodina, náboženství a národní stát. Právě proto, že zapomněli na komunistickou zkušenost, se domnívají, že mohou všechno odbourat a vytvořit novou společnost na nových principech.  
Liberální utopie?
     Je to slepá ulička. Patříme k opačnému světu, který vychází z komunistické zkušenosti, kdy jsme se obrátili zády k principům, které postavily západní společnost. Musíme se vrátit k těmto  principům, tj. rodina a kultura musí stát v centru naší společnosti. Musí se akcentovat význam národních suverénních států a rovná kooperace mezi nimi. Zpátky ke zvykům, které jsme opustili. Tento důraz je fundamentálně antikomunistický, tak jako vše antikomunistické oponuje univerzálním a mezinárodním přístupům.  
Existují totalitární tendence v bruselském evropskounijním centru, speciálně dnes v přístupu k Maďarsku, Polsku a Slovinsku?
       Bezpochyby. Schuman, De Gasperi, Monnet a jiní zakladatelé se lišili v názorech. Někteří z nich byli socialisté, mnozí katolíci, kteří se pravidelně účastnili bohoslužeb. Někteří se domnívali, že by se měl vytvořit nadnárodní evropský stát, jiní jako Churchill nebo De Gaulle zastávali národní principy. Ať už měli jakékoliv náhledy, otcové zakladatelé věděli, že je třeba vytvořit strukturu institucí, které umožní navodit rovnováhu a dojít ke kompromisům mezi různými skupinami. Problém spočívá v tom, že tyto instituce byly vzaty jako rukojmí.
Můžete popsat tento ideologický únos institucí?
     Evropská Komise, která je definičně byrokraticky neutrální institucí, praktikuje dnes vlastní politickou agendu, která je kompletně liberální. Podobně parlament, jehož agresívní agenda se dá popsat jako progresívní a neomarxistické šílenství. Evropský soud má být poslední instancí v linii obrany práv národů, ale místo toho prosazuje federalismus a integraci. Představuje to velký problém, protože jde o zneužívání zákonů a vykrádání institucí, které to pak používají jako zbraň proti členům nesouhlasícím s liberální politikou. Skutečný demokrat je odpovědný pouze svému lidu a ne liberální bruselské politice. V bruselských zasedacích místnostech zuří studená kulturní válka.
V roce 2015 Maďarsko čelilo masové migraci, jaké jsou nejškodlivější důsledky masové migrace pro Evropu?
         Masová imigrace ze střední Asie, Blízkého východu a subsaharské Afriky podkope evropskou civilizaci. Neodsuzujeme žádné země, pokud některé země chtějí přijmout tyto masy, absolutně nám to nevadí. Nicméně pozorujeme, že důsledky třicet let trvající imigrace jsou víc negativní než pozitivní. Kultura je významná a imigranti, obzvlášť muslimští, se nehodlají asimilovat. Jsou hrdí na svou kulturu, svůj jazyk a náboženství. Důsledkem této imigrace je sociální nestabilita, zločinnost atd. Jedná se o civilizační šok. Z těchto důvodů si myslíme, že masová imigrace není pro Maďarsko vhodná.
Migrace je též svázána s otázkou suverenity?
         Pouze si nárokujeme právo chránit naše hranice a rozhodovat o imigraci.  V tuto chvíli je maďarský národ rozhodnut nejít touto cestou. Bojovat za národ je naší povinností, ať je politická móda v Bruselu jaká chce. Důsledky masové imigrace budou hrozné.  
Dalším sporem mezi Maďarskem a Bruselem je maďarský zákon chránící děti před vlivem homosexuálních organizací, je to tak důležitý zákon?
         Je to fundamentální, stejně jako imigrace. V západních společnostech existuje agresívní propaganda kolektivu LGBT, tyto sexuální orientace se učí už v mateřských a základních školách bez svolení rodičů. Kompletně se proti tomu stavíme. Jednoduše není možné, aby liberálové šířili svoje agendy skrz síť státních institucí a školských zařízení. Nicméně jsme první evropskou zemí, kde o tom rozhodne v referendu lid. Čistá forma demokracie. Lid rozhodne a ne liberální média a nevolení vládci.   
Jak si myslíte, že dopadnou příští rok klíčové parlamentní volby?
        V otázkách imigrace a LGBT chráníme všechny Maďary.  Opozice se spojila, domnívá se, že spojená zvítězí. Myslím si, že to bude právě důvod její porážky, strana bývalého ministerského předsedy Gyurcsányho je součástí této opozice, byli to právě oni, kteří ekonomicky zruinovali zemi a lhali maďarskému lidu, důsledkem byla krize, která destabilizovala zemi. Gyurcsány je nyní opozičním vůdcem, otevřeně ho podporuje údajný filantrop Soros, věřím, že Maďaři se nevrátí k padlému ministerskému předsedovy a Sorosovi.

Žádné komentáře: