neděle 2. června 2019

onfray michel orwell

Diktatura lásky

Dlouhé roky se nám sugerovalo, že láska a pravda jsou něčím, co má přístup  přímo do božího ofisu. Jen málokteří si  dovolili oponovat této velké lásce a pravdě, dodnes nás tím denně krmí česká televize a kulturní trafikanti. Už Lenin kdysi v definici hmoty několikrát opakoval, že se nesmí přehánět některé definiční atributy, jinak vyjde idealistický paskvil, opačně asi platí  totéž, pokud se to moc přehání s láskou nebo pravdou a nedejbože s oběma dohromady, pak z toho vyjde materialistická zvrácenost a margarín v tradiční čokoládě. Bohužel nezůstane jenom u toho a společnost dospěje do stavu, proti kterému a doufejme, že nešlo jen o komedii, pravda a láska bojovala, do totalitarismu ještě horší provenience, taková je historická dialektika.
    Předpokladem  diktatury, a o tom zrovna český národ hodně ví, je vymizení historie, deformace pravdy a negování přirozenosti. Všechno to jsme zblízka zažili, od nejtrapnějších pionýrů v agitce přesvědčující zemědělce, že JZD pro ně bude dobré, členy ÚV a jejich kulturní odnože tvrdící, že strana má poznávací monopol a lid může souhlasit aklamací. Nemá dnešek, s monstrem zvaným EU a klimatickými pionýry a s chvilkami pro demokracii, nebezpečně blízko černé můře minulosti, snad s tím rozdílem, že tenkrát nebyly na trhu polojedovaté banány a pláže jenom v Jugošce.
      Francouzský filozof Michel Onfray, který stojí mimo mainstreamové trafiky,  pokud má ještě dnes filozofie smysl, pak on je určitě velkým filozofem, důkazem pro to je fakt, že společnost urgentně potřebuje jeho analýzy. V hovoru s web magazínem controversoquotidiano o své knize “Théorie de la dictature”.
Nepřeháníte s tvrzením, že Francie 2019 připomíná Orwellovo „1984“.
    Určitě ne. Žijeme už v této společnosti. Diktatura má dlouhou historii. Pojmenování pochází z Říma, jednomu člověku se udělily maximální pravomoci, aby vyřešil problém. Splnil misi a pravomoci vrátil. Evropa znala diktaturu Tamerlána, Cromwella, Kalvína, Robespierra atd. Obvykle dnes máme na mysli hnědý nebo rudý fašismus Hitlera, Stalina, Maa, Pol Pota, nejsme schopni zahrnout do našich představ delší historickou periodu, Hitler a Stalin nestojí mimo historii.
Pokud se teoreticky zabýváte diktaturou, soustřeďujete se na Orwella..
    Domnívám se, že Orwell byl myslitelem stejné úrovně jako Machiavelli nebo La Boétie a „1984“ je základem ke studování post-nacistické a post-stalinské diktatury, ve formě, která je relevantní naší epoše. Vycházím ze schematu diktatury nového typu, které předpokládá jisté konstanty: zničení svobody; bída jazyka; eliminace pravdy; potlačení historie; negace přirozenosti; rozšíření nenávisti; aspirace na impérium.
Jak to všechno vzniká?
     Pro zničení svobody: neustálý dohled; zničení osobního života; potlačení samoty; povinná radost z povinných oslav; uniformita veřejného mínění; kriminalizace myšlení jako takového. K zbídačení jazyka je nutné: praktikovat novou hantýrku; používat výrazové nejednoznačnosti; potlačit některé typy vět;  jazyk ztotožnit s mluveným jazykem; mluvit unifikovaným jazykem; potlačit klasiky. K potlačení pravdy: učit ideologii; instrumentalizovat média; šířit polopravdy,  vykonstruovat realitu. Pro potlačení historie: zrušit minulost; přepsat historii; dopsat historická fakta; likvidovat knihy; industrializovat literaturu. Pro negování přirozeného: destruovat radost z žití; organizovat sexuální frustrace; sterilizovat život, plození medicínsky asistované. K šíření nenávisti: vytvářet nepřátele; živit války; psychiatrizovat kritické myšlení; modelovat člověka. Pro imperiální aspiraci je nutné: formovat děti; řídit (pseudo)opozici; vláda elit; člověk služebník progresu; skrývat mocenské páky. Kdo může dnes říct, že se nenacházíme v této situaci.
Kdysi někteří křesťané praktikovali (i teoretizovali) se spirituálním odporem proti totalitarismu, jako Bílá Růže v nacistickém Německu. není to pro vás inspirativní?
    Určitě. Ale konfrontovat se není totéž, co reflektovat. Dnešní diktatura neatakuje těla, zničí pouze duše (ducha), je to jiný způsob jak nakonec zničit i těla. V roce 2008 jsem publikoval knihu „Eichmannův sen“, řešil jsem problém poslušnosti a odporu, nechal jsem před popravou potkat Eichmanna s Kantem. Během procesu tento zločinec řekl, že jeho jednání bylo pod zorným úhlem Kanta, to Arendtová odmítla ve své knize. Já jsem se snažil ukázat, že Eichmann četl velmi dobře Imanuela Kanta. 
Tu knihu jste dedikoval památce Inge Schollové a Bílé Růži. Vaše svoboda slova směrem k politické levici a k islámu obtěžuje. Je nutné hodně riskovat, aby se zaujalo veřejné stanovisko k zakázaným tématům, s rizikem veřejného lynče?
    Rozesmává mě to, co si mainstreamový tisk o mě myslí, ale on není mírou mých hodnot. Žádný novinář, ani nikdo mocný, nezastaví má slova nebo mé pero. Tato svoboda se samozřejmě musí zaplatit vyloučením z veřejných trafik, zaplatil jsem to, není to vysoká cena. Své hodnoty měřím s náhledem a soudem 3 osob, dvě z nich už nežijí, ale konfrontuji své psaní i s nimi. Myslím, mluvím, píši pod kritickým pohledem těchto osob - a je to úžasný luxus skutečné svobody, jsem si toho vědom..
Gendrové teorie jsou výplod totalitární společnosti?
   Jsou výplodem společnosti, jejímž cílem je vést totální válku s přirozeností, všechno, doslovně všechno, se stane artefaktem, produktem, objektem, věcí, zbožím, jinak řečeno: tržní hodnotou. V průběhu času se rýsuje možnost integrálního kapitalismu, který produkuje úplně vše, všechno se prodává a kupuje. Gendrová teorie je jedním z prvních základních kamenů tohoto planetárního vězení. Připravuje cestu trans-lidskému, což je konečným cílem kapitalismu. Jinými slovy: ne potlačení kapitálu, jak věří neomarxisté, ale totální a definitivní afirmace kapitálu.
Pokud se umožní asistovaná prokreace dvojici žen, pak biologické schema se nahradí schematem úmyslné konstrukce. Nepřispěje to k totalitarismu, jak známe z knihy „1984“.
    Jde o proces nepřirozené deformace a umělé transformace reality. Neguje se přirozené, destruuje se, špiní se, devastuje se, vykořisťuje se, a pak se to nahradí něčím umělým. Např. tělo: víc hormonů, víc endokrinních žláz, víc testosteronu, věci, které změní endokrinní rovnováhu. Chápete... Tedy injekce hormonů těm, kteří chtějí změnit pohlaví. Tato nenávist k přirozenému, válka vyhlášená přírodě a příprava tranhumánního. Nejsem biologickým otcem, ale adoptoval jsem dvě děti své ženy a stal jsem se otcem a dědečkem holčičky, nejsem tedy proti schematu záměru, ale to všechno odpovídá logice, které nezbaví dítě referenčních bodů, na které má nárok. Velmi jsem oponoval metapsychologii freudovské psychoanalýzy, dnes se ztotožňuji s některými psychoanalytiky, kteří polemizují s vymizením otce směrem k dvěma otcům nebo dvěma matkám. 


Žádné komentáře: