pátek 4. prosince 2015

outremont


  Krach impérií..

Jean-Michel Quatrepoint je novinář, ekonom, publikuje v prestižních médiích jako Le Monde a Nouvel Economist. Ve své knize "Globální krize" v r. 2008 předpověděl následnou finanční krizi. V poslední knize "Les choc des empires" analyzuje ekonomickou polohu současných mocností, klade si otázku: kdo určuje pravidla globalizace.
     Co vůbec chápe pod termínem říše, impérium? Společná měna, jazyk, kultura, identifikace a určitě hranice. V Americe je to Bůh, dolar a vlajka co je  spojuje. Čínskou imperiální identitou je kapitalistická ekonomika, komunistická ideologie a čínský národ, který po svém ponížení v 19. století opět nalezl svou hrdost. A Německo, je to především ekonomické impérium. Merkelová se stala kancléřkou v 2005 a jejím cílem bylo vytvořit z Německa evropského dominanta. Uspěla. A nyní by chtěla formovat ke svému obrazu celou Evropu, se všemi  vnitřními rozpory, které mají své historické kořeny. Merkelová se nesnaží prosazovat němčinu, neakcentuje společnou obranu a snaží se o dobré vztahy se svými klienty,  Čínou a USA.
    Současná německá Evropa nemůže aspirovat na imperiální polohu. 28 států, bez společného jazyka nevytvoří impérium.  A Británie je mimo eurozónu. Nejsou dány hranice, určitě netvoří Schengen evropskou hranici.
    Evropská unie se nemůže stát impériem, je to pouze slátanina, říká Jean-Michel Quatrepoint.  Podle ekonoma  Německo
dominuje Unii, aniž o to usilovalo, německá dominance je nesena kvalitami této země, ale též jejími vadami. Již na konci osmdesátých vykazovala země vynikající ekonomické parametry, přebytek zahraničního obchodu atd., sjednocení na čas zpomalilo ekonomickou expanzi. Německá ekonomika profitovala z nízkých výrobních nákladů na východě země, po vyrovnání v tomto ohledu našlo Německo rychle náhradu ve východoevropských zemích a ve střední Evropě, v Maďarsku, Polsku, České republice. To je podle Jean-Michel Quatrepointa Germanie, Svatá říše římská německého národa. Němci byli schopni využít mezinárodní dělbu práce lépe než jiní. To potvrzují i výzkumné zprávy  ceněného think-tanku Bruegel institutu.
    Podle ekonoma silné euro je výhodné pro Němce, Francouzi byli extrémně naivní když se domnívali, že eurem padne německá supremacie. Němci souhlasili s eurem za podmínek, které stanovila BUBA, tedy německá centrální banka, platí jedno pravidlo hry a tím je hlídání inflace, nemá to v ekonomii obdoby.
     Německo funguje na bázi merkantilního kapitalismu. Jak definuje ekonom německý ordoliberalismus. Vyvinul se mezi válkami a převzal principy bismarckova merkatilismu. Bismarck favorizoval průmyslovou expanzi, Bismarck je otcem tzv. spoluúčasti, vymyslel systém sociálních jistot. Ne z důvodu nějakého smyslu pro sociální spravedlnost, ale aby dělníky nesvedly sirény socialistických a komunistických idejí. Tuto strategií používal západ v letech 1945-91, konkurence východního bloku nutila západ víc produkovat a spravedlivěji to distribuovat, aby vyšly na prázdno svody komunistické ideologie. 
    Podle ekonoma, po rozpadu Sovětského svazu přichází další výzva, 1400 milionů  Číňanů jsou ochotni pracovat za minimální mzdu, je to velký tlak na evropský sociální model.
    Ordoliberalismus se rozvinul ve Fribourgu, podle tamních ekonomů člověk musí mít prostor svobody, aby mohl tvořit, podnikat, hledat zákazníky, ale musí přispět svoji svobodou též společnému blahu, podnik má povinnost vůči obci. Jde o organizovaný kapitalismus, sociálně-tržní ekonomie, kde platí sdílená zodpovědnost podniku, státu a zaměstnance. V bázi toho všeho je něco kantovského, domnívá se ekonom. Bezdůvodné obohacení nebo nelimitované obohacení je amorální.
   Merkantilismus vede k exportu, některé země jsou tradičně deficitní, jako třeba USA a Francie, oproti nim merkantilní země  Německo, Čína a Japonsko. Ale v těchto třech zemích je nízká natalita, jsou to stárnoucí země, akumulují přebytky a rezervy, aby měly na důchody. Amerika a Francie jsou mladé země a logicky tedy deficitní.
    Podle ekonoma na počátku byla Evropská unie dobrým projektem, ale s rozšířením na východ se zničila jakákoliv šance na rozumnou federalizaci a udržení na uzdě bující evropskounijní byrokracii, které hledá oprávnění ke své existenci v kontrole nesmyslů, které sama vydává.
    Pro Francii je absolutně nezbytné redukovat svůj finanční deficit, ne proto, abychom se zalíbili Bruselu, ale proto, abychom obnovili naši suverenitu. První americký viceprezident John Adams říkal: jsou dvě možnosti jak dobýt stát, mečem nebo zadlužením. Z této logiky se vymykají pouze USA, jejich meč je tak silný, že si mohou dovolit i zadlužení. Pokud by byl náš dluh financovaný vnitřními úsporami, jako je to v Japonsku, všechno by bylo snazší.     
     Federální Evropa 28 států, to je nesmysl, stejně jako 9 států. Obrovské fiskální a sociální rozdíly to činí nemožným. Jsem pro konfederaci národů, která se bude zabývat nadnárodními projekty jako je energie, doprava, metadata atd. Bylo by ideální zrušit Evropskou komisi, běžnými regulemi by se měly zabývat jednotlivé členské země a exekutivní pravomoci by měla převzít Evropská rada. Evropská byrokracie by měla být dána k dispozici Evropskému parlamentu a polovina poslanců tohoto parlamentu by měla vzejít z národních parlamentů. Přiblížit vládnutí občanům je absolutně nezbytné.
    Ekonom se domnívá, že prvotní chybou byl přechod od společné měny k jednotné měně, preferoval by reverzní proces, euro jako mezinárodní měna může zůstat a 3 nebo 4 měnové zóny v eurozóně by měly ekonomické oprávnění. Ale nakonec návrat k národním měnám by byl ideální. Buďme realističtí, Němci k tomu nikdy nesvolí. Můžeme vystoupit z eurozóny jednostranným aktem, ale museli bychom být ekonomicky silnější. Francii je nyní v eurozóně  izolována,  ostatní se stávají německými satelity. Sarkozy se snažil vyvolat iluzi, že s Merkelovou tvoří duo, ale ona přikazovala a podobně nyní Holland.
   Jean-Michel Quatrepoint se domnívá, že
zahraniční politika Francie je často  směšná , udělování lekcí o lidských právech a o svobodě, měli bychom si zamést před vlastním prahem, pokud udělujeme lekce Putinovi, můžeme sbalit koberec a zabalit to. Ostatní nás nahradí, má na mysli ekonomii.

Žádné komentáře: