středa 1. června 2016

dalailama tibet

Dalai Lama ve FAZ

Po lžích a dementních pravdách politicky korektních médií a partajních aparátů od (anti)křesťanských po (anti)socialistické strany, po   banalitách, která tato média chrlí a obtěžují evropskou veřejnost nulitními postavami typu Merkelová, Holland, Gabriel a další, kteří byli vyneseni nezájmem veřejnosti o politiku, s tragickými důsledky. Po urážkách evropských národů evropskounijními politruky, kteří právě těmto národům vděčí za svůj nadmutý blahobyt – přichází slova Osvíceného.
  Tenzin Gyatso, 14.vtělení bodhisattvy Avalokitesvary a je požehnáním pro svět. Žijící bodhisattva poskytl interview Frankfurter Allgemeine a s laskavostí jemu vlastní vysvětluje evropskounijním hlupákům, že evropské národy mají smysl a musí existovat i dál. Osvícený vidí svět v jiné perspektivě než nicotní polointeligenti, kteří se v západní civilizaci zmocnili moci. A jeho slova jsou živá voda boží emanace.
Svatosti co říkáte uprchlické krizi v Evropě?
   Když pohlédnete do očí uprchlíkovi, obzvlášť dítěti nebo ženě, cítíte soucit. Člověk, kterému se daří dobře, musí pomáhat. Ale je jich tu už moc. Evropa a Německo se nesmí stát arabskou zemí. Německo musí zůstat Německem. Je jich tu už moc (imigrantů). Uprchlíci tu musí zůstat jen přechodnou dobu. Cílem musí být vrátit je  domů a pomoci při rekonstrukci jejich země.  
V Evropě sílí protiislámské tendence?
   Jsou muslimové nebo skupiny muslimů, kteří se v jejich zemích vraždí. Šiitové, sunité. Nereprezentují všechny muslimy. V každém náboženství musí být klíčovým sdělením poselství lásky, a to také v islámu. Nemůžeme v důsledku počínání malého počtu muslimů odsoudit všechny.
Žijete v Dharasale, v severní Indii. Myslíte, že zde strávíte zbytek života?
   Nikdo to neví. Lidová Čína se za poslední desetiletí hodně změnila. Kulturní revoluce chtěla zničit mj. i náboženství. Dnes má Čína největší počet budhistů ze všech zemí. Mnozí komunisté jsou přesvědčenými buddhisty. Svoboda je národním zájmem – jenom v prostoru svobody se rozvíjí lidská kreativita. Statisíce Číňanů studují v Japonsku, v USA, ví co to znamená svobodný tisk a svoboda projevu.
A kdy se vrátíte? (do Tibetu)
  Snad za pár let. Až přijde čas. Lidé, kteří přichází z Tibetu říkají, vrať se, miliony Tibeťanů chtějí vidět tvou tvář dřív než zemřou. Ale i mnozí Číňané říkají: Nezapomeň na nás. Konečně jedno tibetské přísloví: „Kde jsi stále šťastný, tam je tvůj domov.“ V Indii žiji 57 let v plné svobodě. Svoboda mi umožnila potkávat lidi z různých světů, různých přesvědčení, různých profesí. Indie je zemí buddhů, když zde někde umřu, budu rád – ale prosím, jen ne v nemocnici pověšen na nějaké aparatury.
Naznačil jste, že budete posledním dalajlámou. Chcete se znovu narodit?
   Ano. Pokud lidé budou trpět, chci jim sloužit. Když byl první dalajláma velmi starý, tázal se ho žák: Jsi připraven jít do nebe? Odpověděl: V nebi jsem zbytečný, chci se znovu narodit tam, kde mohu udělat něco smysluplného, kde trpí. Něco jiného je jméno (instituce) Dalai Lama. Již v r. 1969 jsem proklamoval, že záleží na tibetském lidu, zda-li bude instituce Dalai Lama pokračovat nebo nebude.  V r. 2011 jsem veškerou politickou zodpovědnost předal.  400 let byl dalajláma automaticky spirituálním i politickým vůdcem. Politického vedení jsem se s radostí, dobrovolně a s hrdostí vzdal. Jen Číňané tomu neporozuměli a budoucnost dalajlámů  zajímá víc čínské komunisty než mě. 
Čínská vláda chce instituci Dalai Lama dostat pod kontrolu. Vyjádřili se, že váš postoj k reinkarnaci je rouhání.
   Musím vám říct, že moje znalosti o buddhismu jsou hlubší než jejich (se smíchem).
Ve vašich pokynech k reinkarnaci jste stanovil, že o tom mají rozhodnout Tibeťané až vám bude 90 let?
    Letos o tom zahájím diskuzi, lidé musí vyslovit svůj názor. Asi po dvou letech svolám nejvyšší z buddhistů, abych slyšel i jejich náhled. Jako 14. dalajláma jsem nezpůsobil žádnou ostudu a jsem asi oblíbený. Byl bych rád, kdyby za této situace tradice dalajlámů skončila. 
Mnozí vaši stoupenci jsou z toho smutní. Nenecháte tibetské buddhisty ve štychu?
    Ne. Stále říkám, neexistuje žádná reinkarnace Buddhy samotného, ale i tak je po 2600 jeho učení stále živé. Platí to i pro velké tibetské mistry, žádná reinkarnace, žádná instituce, ale učení stále platí. Není k tomu potřeba instituce.
Emocionálně to bude pro buddhisty tvrdé?
  Upřímně řečeno, je to trochu feudalistický náhled. Změní se. Na počátku to může být emocionální, ale stále žiji, a tak je mohu přesvědčit (smích).
Jaká je situace v Tibetu?
   Snad trochu lepší. Ale stále pod tvrdou kontrolou. V oblastech Amdo a Kham a v sousedních provinciích je to pro Tibeťany dobré. Mění se to od okresu s každým novým funkcionářem (komunistickým).
Co říkáte na čínského prezidenta a stranického vůdce Xi Jinpinga?
   Pochází z buddhistické rodiny. Znal jsem jeho otce Xi Zhongxuna. Byl dobrým přítelem tehdejšího pančelámy, i on trpěl během kulturní revoluce. Prezidentovo myšlení je realistické, ale setkává se v establishmentu s odporem. Před dvěma lety otevřeně prohlásil, že buddhismus je důležitou součástí čínské kultury. Znovu to opakoval v Dillí. Je to překvapující u komunistického vůdce.
V Číně to tedy není tak špatné?
   Ekonomicky určitě není, ale uvnitř nejsou lidé šťastni. Žijí ve stálém strachu.
Nemáte obavu, že Tibeťané bez vašeho vedení sáhnou k násilí?
   Je to možné. Mnozí říkají, že pokud je tu dalajláma, k žádnému násilí se nesáhne. Říkám jim, že nejde jen o mé rady – násilí má nevypočitatelné a negativní důsledky.
Jsou okolnosti, kdy použití násilí je oprávněné a legitimní?
    Když neexistuje jiná možnost a je soucit a motivace. V samotném Buddhově životě se to vyskytlo. Aby zachránil život 499 obchodníků, zabil jednoho člověka. Přemýšlel takto: Hřích ze zabití jednoho člověka mohu nést. Když bych nejednal, zabije 499 lidí. Nejdřív zemře 499 lidí, po té on ponese tíhu 499 vražd. Tak se Buddha rozhodl k činu. Jeho motivací byl soucit. Prakticky je lepší vyvarovat se jakéhokoliv násilí. Jako v případě mého přítele W. Bushe: Jeho motivace byla upřímná. Chtěl přinést Iráčanům demokracii. Použil násilí a důsledky jsou negativní. Násilí je nevypočitatelné. Lepší je žádné násilí.

Žádné komentáře: