pondělí 27. června 2016

weik friedrich brexit

Evropa lidí, ne byrokratů

Mladí němečtí ekonomové Matthias Weik a Marc Friedrich mají již docela velkou reputaci. Mezi inteligentními lidmi. V r. 2012 společně napsali dnes už bestseller „Největší krádež v dějinách“ - proč pilní a pracovití stále chudnou a bohatí jsou bohatšími.
I druhá jejich kniha vyčnívala nad vydavatelský průměr: „Krach je taky řešení“ - ve finále přijde kolaps a jak zachráníte majetek. Docela přesně predikovali počínání Evropské centrální banky. Kniha se stala nejúspěšnější knihou o ekonomii v r. 2014. Před měsícem jim vyšla třetí společná kniha: „Chyba v kapitálu“ - jak si můžeme zničit prosperitu a proč potřebujeme nové ekonomické myšlení. Ekonomové komentují rozhodnutí Britů odejít z unijního pekla (ráje).
   Britové ukázali byrokratickému monstru, které si říká EU červenou kartu. Navzdory prognózám a zastrašování EU maniaků a finančních trhů od Chile po Japonsko. Reakce dramatická. Politruci se urazili – nejdřív nechtěli Brity pustit a nyní ať táhnou co nejrychleji, nejlíp už dneska večer.  Politikům to nepasuje, ale je to holt demokracie. Volker Kauder, nohsled Merkelové a šéf poslanecké frakce CDU v Bundestagu: „V Německu by takové rozhodnutí nebylo možné“ (lid nepatří k urnám).

Evropa nepatří byrokratům

   Na rozdíl od všeobecného tenoru, který hovoří o černém dni plném smutku pro Evropu, je to pozitivní událost. Velmi dobrý den pro lidi, pro přímou demokracii a pro celou Evropu.  Pouze když se občané Evropy opět zapojí do rozhodovacího procesu, extrémní politické síly budou marginalizovány a Evropané se budou identifikovat s projektem společné Evropy.
   Následky Brexitu? EU ztratí s Británii svůj třetí největší finanční zdroj, ztratí 20% ekonomické síly a ztratí svoji druhou největší ekonomii a finanční centrum. EU ztratí též jeden stálý hlas v Radě bezpečnosti a stát, který byl vždy oporou liberální hospodářské politiky. Zafouká vítr od jihu s finančními požadavky a Německu se EU prodraží. 

Evropa neselhala, ale EU

   Kde jsou příčiny toho všeho? Pseudodemokracie EU. EU instituce - slonová věž byrokracie, feudální manýry komisařů. Většina Evropanů  to odmítá. Byrokratické monstrum, které stojí neuvěřitelné miliardy. Evropská komise je nominována Evropskou radou, nejvlivnější orgán je bez jakékoliv kontroly. Formálně ji též schvaluje Evropský parlament, ale ten je ve skutečnosti velmi směšným parlamentem. Prezident Komise – šelma Juncker, vytvořil z malého Lucemburska obrovskou daňovou oázu pro velké koncerny. Nyní dává lekce o spravedlivém daňovém zatížení.
   Britové opustí EU, která od nás očekává, že budeme dodržovat zákony. Ale jak je možné, že státy, vlády a politici, kteří zákony dlouhodobě opovrhují a záměrně je ignorují, nenesou žádné důsledky?  Začalo to již 1992 Maastrichtem. Tří procentní deficit státních rozpočtů (BIP) nesmí být překročen. Veřejný dluh nesmí překročit 60% BIP. Žádná země to nedodržuje. Německo ruku v ruce s Francií zničilo fundament dohody když socialistické partaje u moci potřebovaly finance na financování svých předvolebních slibů. Stejně tak No-Bailout klauzule (žádná země neodpovídá za dluhy jiné země) -  r.2008 se to založilo ad acta.
   Britové odmítli opičí ráj evropských byrokratů a jejich podezřelé fiskální praktiky. Na jedné straně vystupují proti daňovým únikům a mezerám, ale pro sebe samotné a spolupracovníky mají jiná kritéria. Navzdory dobrým příjmům platí zaměstnanec EU podstatně menší daně než zaměstnanec třeba v Německu. EU byrokrati nepodléhají národním daňovým předpisům. Zaplatí v Bruselu na daních mezi 20% a 25%, pokud by danili v Německu, pak 39% hrubého příjmu. V Bruselu má 4000 úředníků větší plat než německý kancléř.  Ten je platově na srovnatelné úrovni s vedoucím referátu o pár desítkách zaměstnancích. 28 komisařů má roční plat 300000 eur, každý má pětičlenný kabinet, sekretáře, řidiče atd. Člen Evropského parlamentu má kromě platu a privilegií další požitky. Na dítě 330 eur měsíčně, při cestě do vlastní země extra dovolená. Pokud je to vzdálenost mezi 251 až 600 kilometry dostane dva dny dovolené, je-li to víc než 2000 km, pak 6 dnů extra dovolené. Zaměstnanec EU z Portugalska nebo Řecka má 45 volných dnů dovolené navíc. 

Pryč s nepřirozeným projektem EU a měnovým experimentem

   Je pouze otázkou času kdy si Holanďané, Finové, Švédové, Dáni prosadí podobné hlasování jako v Británii. Pokud se a což je pravděpodobné Francouzi rozhodnou proti EU, pak tento experiment končí. Francouzské hospodářství je na úrovni roku 1994 a nezaměstnanost dlouhodobě velmi vysoká.  Je faktem, že Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko mají obrovské zadlužení a se společnou měnou se jim nedaří. Jaké další důkazy potřebují dámy a pánové z Bruselu, aby pochopili, že euro je ekonomická katastrofa.

Brexit je počátek konce

   Můžeme jen doufat, že varovné signály budou registrovány a nezbytné změny se rychle dostaví. Nepotřebujeme žádnou politickou ani měnovou unii, ale silnou hospodářskou unii. Evropa jako společenství států nekrachuje, právě naopak, pokud se z rozhodnutí britského lidu nevyvodí závěry a bude se pokračovat v nesmyslném měnovém a politickém sjednocování, pak evropská idea nenávratně ztroskotá.

Žádné komentáře: