pátek 27. listopadu 2015

onfroy


Onfray : civilizace končí?

Michel Onfray je filozofem ve Francii, na jeho knihy stojí dokonce fronty. Filozofie není ještě mrtva a má právo na život a je dokonce nutné, aby existovala. On je důkazem. Poskytl hovor listu Figaro.

Fi. V jedné vaší knize se líčí krása světa, my ji nevidíme.
O. Ztratili jsem schopnost údivu, od Virgila po vynález motoru nám byla vlastní, pak jsme změnili celou civilizaci. Někteří lidé od narození až do své smrti nepoznají nic jiného než betonovou džungli. Občas snad uvidí padající listí z těch pár stromů co ještě vnímají.
   Jde o antropologický a ontologický zlom. Smrt venkova, vymizení  regionů, rolníků. Není to zapomnění bytí, jak říká Heidegger, ale zapomnění stavů, které konstituují vesmír.
Fi. Je třeba být konzervativcem?
O. Ne, ani konzervativním, ani reakcionářem. Na rozdíl od Finkelkrauta nebo Erica Zemmoura nevěřím, že můžeme restaurovat včerejšek, i když by to bylo třeba žádoucí.  Sdílím jejich pesimismus co se týče destrukce západní civilizace neoliberalismem, který diktuje zákony, ale liším se řešením. Nelze zpátky, možná jenom nějakou diktaturou, kdy nový César se separuje od Evropy a světa, zavedením hranice. Nezdá se mi to možné a ani žádoucí. Krutá realita – naše civilizace se bortí. Trvala 1500 let, to je hodně. Jsem v zajetí  spinozovské perspektivy: ani pláč, ani smích, porozumět tomu. Nezastavíte pád skály.
    Můžeme se snažit  v našem soukromém a veřejném životě předat to, co je v naší kultuře plodné, ne ten falešný pokrok jak se nám stále prezentuje.
Fi. Dá se vůbec ještě myslet v shonu sočasnosti?
O.  Tweet pokud je dobře napsán, se dá považovat za paralelu k aforismům moralistů 17. století. Ale těch pár aforismů není celá civilizace.  Kultura přítomnosti nám brání, abychom se promítali do budoucnosti, abychom se postavili čelem k cestě, po které jde lidstvo od Konstantina po dnešní dny.
Fi. Intelektuální debaty jsou víc a víc dusivější..
O. Pozoroval jsem to po publikaci své knihy o Freudovi, následovala lavina urážek. N
ěkteří ve jménu svobody projevu mi chtěli zakázat moje přednášky v rádiu (France Culture). Říkali, že jsem aktivoval rétoriku krajní pravice, že jsem skrytý pedofil a nebo nejlíp antisemita. Odhalila se mi dominantní ideologie, kterou po právu  Jean-Pierre Le Goff definoval jako „kulturní levičáctví“, které se stalo mediálním evangeliem. Levice u moci přebírá z liberalismu to nejhorší, oplzle prodává a pronajímá těla chudých. 
Jestliže Pierre Bergé říká, že těla chudých žen se mohou pronajmout bohatým, aby jim donosily děti, myslím si, že to není levicové a on nepatří k levici. Vládnoucí levice přijala z liberalismu to nejhorší.
    Jsem levicový, ale nyní mě levice nenávidí a pravice se mi snaží vycházet vstříc, až tak mi to není zrovna příjemné. Ale v podstatě je mi to lhostejné, odmítám logiku pavlovových psů.  
Fi. Vyučujete na škole, která je paralelní oficiálnímu školskému systému, z jakého důvody?
O. V 2002, Jean-Marie Le Pen se dostal do druhého kola prezidentských voleb, bylo jasné, že vyhraje Chirac, otázka byla jestli dostane 60 nebo 80% hlasů. Osobně mě diskuze na toto téma nezajímaly, připadlo mi to směšné. Nechtěl jsem jít do průvodu a volat fašismus neprojde vedle podnikatele a biskupa. Vlastními silami jsem se snažil vytvořit vzdělávací strukturu, která nakonec funguje, ctil jsem Diderota slova „přiblížit uvažování lidu“, na lidové univerzitě v Caen. Moc jsem nedokázal, je  to kapka v moři ale je to moje snažení.   
Fi. Je to chyba, že nové školní osnovy vypouští latinu?
O. Můj otec byl zemědělský dělník, opustil školu ve 13 letech, znal číst a psát. Napsal dopis bez chyby, stále používal slovník a gramatiku, měl kult těchto knih. Potom ideologie strukturalismu devastovala vzdělávací systém. Měli za to, že jazyk je dán apriori, před narozením, mimo historii. Tedy proč se vzdělávat?  Genderové teorie v tom pokračují, neguj
í historii a realitu. Nejsme než kulturními konstrukty. Podle vládnoucí levice  latina není užitečná pro zaměstnanost a růst, je tudíž k ničemu.
Fi. Návrat náboženství je pro inteligenci dobrou zprávou?
O. Podle Augusta Comta pokud zmizí náboženství přijde filozofická a pozitivní éra. Není tomu tak. Lidé preferují lži, které je uklidňují, od jistot, které by je mohly zneklidňovat. Není to návrat náboženství, spíš vzestup islámu. Nejsem si jist, že by se judaismu nebo křesťanství vedlo moc dobře. Někteří křesťané jdou protestovat proti homosexuálním sňatkům, ale to nedokazuje, že křesťanství v Evropě je v dobré kondici.
   Křeťanská spiritualita vytvořila západní civilizaci, dneska jedno náboženství uvolňuje místo jinému.Civilizace vždy vzniká spolu s náboženstvím, které používá sílu. Církev je dnes tak tolerantní protože nemá prostředky, aby byla netolerantní. Islám tyto prostředky má a nevzdává se jich. Papež nám vysvětluje, že pokud nás někdo uhodí, musíme nastavit i druhou tvář, ale dodává, že sám uhodí toho, kdo bude pomlouvat jeho matku. Říkám si, že křesťanství zemřelo. Islám, který je nahradí,
dospěl za deset století k demokracii, osvícenectví, pokroku? Rozum zmizí, když zákony vychází z víry. Smrt rozumu nebyla nikdy dobrou zprávou.
Fi. Co vzkážete dvacetiletému?
O. Loď se potápí, buď elegantní, zemři vzpřímen..   

Žádné komentáře: