pátek 5. dubna 2019

papez salvini

Papež: Ne imigrant. ale osoba migrující

Každodenní zprávy italských novin, opakuje se to už dost dlouho, násilí, znásilňování a kriminální přečiny imigrantů. Včera hlavní sranda v Miláně, piazzale Ferrara,  severoafrický imigrant vyzbrojený katanou, což je druh japonského meče, terorizoval kolemjdoucí a vyžadoval od nich mobily. Policie naštěstí rychle zasáhla a katanu pacifikovala, vytáhl na ně pohotově nůž (viz video).  Městský poslanec Silvia Sardone: „Po nožích, mačetách, nyní meče. Pohne to konečně s palácem Marino (s levičáckým starostou Sala), občané už nehodlají dál čekat“. V Miláně imigrantský teror už není pod kontrolou, není jasné, proč v Miláně volili levičácké monstrum za starostu, z jakého důvodu se před měsícem sešlo na proimigranské demonstraci, kde volali po zabití Salviniho, 250 000 lidí. 
       Italové musí být tolerantnější, tolerovat a integrovat jiné kultury, v severní Africe je katana normální. Kdo to říká? Katolicko-komunistické partaje, biskupové a papež František. V posledních dnech střet Salviniho s italskou biskupskou konferencí. Šéf italských biskupů arcibiskup Bassetti, který je pouhým vykonavatelem papežových příkazů, poslal vládě dopis, kde žádá, aby Itálie přijala všechny imigranty, kteří přijdou. Podle arcibiskupa jsou imigranti fundamentálním principem sociální doktríny církve. Nemůžou být blokováni v třetích zemích. Arcibiskup a evidentně i papež negují tradiční zákonné úmluvy, kdy uprchlík má právo na azyl pouze v první bezpečné zemi.
     Salvini na církevní demagogii odpověděl: „Snížil jsem počty imigrantských lodí do Itálie, snížil se počet mrtvých ve Středomoří, doufám, že nikdo nemůže trpět nostalgií po 600 000 vyloděných v minulých letech, po miliardách, které na to padly, po nesčíslném množství zločinů, které z toho vyplynuly. Dnes, když do Itálie, tak s povolením, přístavy jsou uzavřeny pro delikventy. Evidentně papežencům miliony vyloděných a tisíce mrtvých v moři chybí.
       Papežova cesta do Maroka pravděpodobně povýšila kvalitu jeho ducha, zabrousil do lingvistiky. Po návratu prohlásil, že se mu nelíbí termín imigrant, ale mělo by se říkat osoba migrující. Prý kultura adjektivu je nebezpečná, je moc fluidní, migrant je adjektivum, musíme přejít k substantivu a tou je osoba. Papež dokázal, že rozumí základní gramatice a pokračoval dál v hlubokých pravdách - máme s muslimy společného otce, tím je Abraham..., všichni jsme bratry, bůh chce toto bratrství s Abrahamovými dětmi muslimy.
       První konstatování, které bortí papežovu logiku je fakt, že oni v nás nevidí své bratry. Co říká sv. Pavel v listu k Římanům: (9.7) jenom od Izáka jsou praví potomci,..,;(9.13) miloval jsem Jákoba, nenáviděl Esaua; (9.15) vyzdvihnu toho, koho chci vyzdvihnout, vyvolím toho, koho chci vyvolit.
     Katolická církev ztratila legitimitu univerzality. Církev tisíciletí udržovala a pěstovala tradici Zvěsti. Nejen Písmo, ale i velcí myslitelé dob přispívali k prohloubení pochopení Písma: Augustin, Aquinas, Řehoř z Nissy atd. Kdo dnes v církvi, kromě nejprimitivnějších politických výroků a zcela evidentních deformací evangelických textů, přispěje k prohloubení a uchování Písma. A pokud tomu tak není, pokud poznání projevů Ducha v dějinách už jde mimo katolickou církev, pak už není ničím víc než běžnou sektou, možná jen deformací je tam víc.
       Papeži by se měl připomenout Ezechiel 33.6.: Předpokládejme, že strážce vidí přicházet nepřátelskou armádu a nebije na poplach, jeho spoluobčané nejsou upozorněni, a pokud je někdo z nich zabit nepřítelem, je to chyba strážce, a bude to on, kterého poženu k zodpovědnosti za tuto smrt.   


Žádné komentáře: