čtvrtek 4. dubna 2019

kauzalni retezec

Výkladové algoritmy německého ducha

Kdysi to nějak podobně prarodiče dnešních Němců prezentovali: „Žid je sám vinen, v Auschwitz se mu vlastně jenom pomůže“. V německém Die Welt vyjevili moderní kauzální řetězec, zrovna na apríla, ale vzhledem k tomu, že u Němců apríl končí záměnou ponožek za rukavice, tak to asi myslí vážně. Kdo je zodpovědný v Německu za antisemitismus muslimů, termínem se chápe Judenhass, nenávist k Židům, v případě potřeby režimní pedagogika termín ztotožní s islamofobií. Důvodem v žádném případě není - nenávist k Židům v mešitách a v islámských rodinách, kterých brzo bude víc než jiných, moc tradičních antižidovských myšlenkových postupů, neschopnost mladých muslimů v něčem jiném než kriminálním konkurovat nejen Židům? Nikoliv. Narůstající islamofobie, referuje Die Welt:
     Experti spolkové centrály pro imigranty a uprchlíky (BAMF) došli k závěru, že rostoucí islamofobie je zodpovědná za antisemitismus mladých muslimů.  Spolková centrála BAMF zveřejnila v pondělí studii, podle které vyplývá, že mladí muslimové zdůvodňují své vlastní antisemitské a nelidské postoje rostoucí islamofobií ve společnosti. Mechanismus celé záležitosti je prý logický, příslušníci muslimské menšiny v Německu si najdou ještě v menší menšině Židů obětního beránka, aby vyjevili vlastní diskriminaci, kterou zažili. Mladí muslimové tím vlastně požadují, aby byli chápáni ve stejné obětní roli jako Židé, touží po stejném solidarizačním procesu.
    V novinách referují o školách v Hamburku, Duisburgu a jinde, které tři roky participovaly na vědeckém šetření, noviny nezmiňují, že by paralelně se snahou o pochopení důvodu muslimské antižidovské nenávisti se vyvíjelo nějaké pedagogické úsilí, které by tomu zabránilo.
     Doporučení spolkové centrály BAMF k boji s protižidovskou nenávistí: Muslimská víra musí být v Německu respektována, respekt začíná u řeči, decentním oslovením, žádné Turci a Arabi. Je důležité se zabývat islamofobií, kterou prošli mladí muslimové, jen tak se vcítíme do jejich pocitového bohatství a můžeme odhalit, jak se rodí jejich pocitové vztahy k Židům.
    Dnes ráno tuto informačně vědeckou perverzi komentovalo již 1349 lidí, ke cti režimního listu je nutné konstatovat, že komentáře redakce připustila, samozřejmě o smazaných nic nevíme. Část čtenářů se domnívá, že jde o apríl. Nevyskytl se komentář, který by se o studii a vůbec o spolkové centrále BAMF vyslovil pozitivně. Termíny komentářů charakterizující expertní studii: směšné, perverzní, primitivní, ubohé, podlé.. a je patrné, že Němce jímá zoufalství z režimu.
     Tři roky povedení experti ve státní správě zkoumali antisemitské postoje mladých muslimů, aby osvětlili a zpracovali a (ze stránek spolkové centrály) nakonec to vedlo k podpoře těchto mladých, aby se chápali jako část německé společnosti. Místoředitelkou spolkové centrály je od ledna členka CDU Cemile Giousouf, která, jak je známo, má velmi blízko k islámistům. Co o této ženštině píše Bild: 40letá z CDU je první muslimskou poslankyní v Bundestagu, řadu let referentka v ministerstvu integrace v Severním Porýní-Vestfálsku. Na post místoředitelky BAMF ji jmenoval ministr vnitra Seehofer. Ví se o ní, že má nekriticky blízko k islámistům. Mnozí poslanci a hodnostáři CDU pochybují o vhodnosti její nominace. Studii zpracovali, jak se vyjádřil jeden komentátor, známí experti na pálení veřejných peněz. Na str. 34 čteme: Muslimský antisemitismus v podstatě neexistuje...Na jiném místě: Antisemitismus mezi německými muslimy není novým jevem a musí se chápat podobně jako jiné formy. Následně je nezbytné, v kontextu antisemitismu vyzdvihovat muslimy, neboť by je to mohlo marginalizovat..
    V žádném případě se podle studie nesmí přistupovat k muslimskému antižidovství stejně jako k běžnému adolf-normálnacista, k muslimovi se musí citlivě, nesmí se mu říct, že je rasista, byl by marginalizován. Na školách se muslimské antižidovství musí řešit skupinovou terapií, žádné utrpení z diskriminace to nesmí vyvolat.   
     


Žádné komentáře: