pondělí 20. května 2019

burke bergoglio salvini

Kardinál Burke (a evangelium) kontra papež

O jednom faktu se už nedá pochybovat, papež a jeho věrní nevěří v spásonosnou roli Krista a dvojjedinost jeho podstaty. Nikdo se nediví (kromě věřících), naopak, jsou přece moderní a tak (naoko) sociální. Papež poslal svého almužníka kardinála Krajewského do jednoho domu v Římě, který je od 2003 neoprávněně okupován převážně imigranty, aby jim zaplatil elektriku. Šek na 300000 eur, vybíralo se na to i v Praze. Papeženec, opticky evidentně poživačný farář z Lampedusy, mával v sobotu Evangeliem v přístavu u německé lodi s imigranty a vykřikoval, že si je Salvini má otevřít. Horda papeženců, která znectila Vangelo, v překladu poselství, kolika imigrantům tento lampedusský farář, jeho nadřízený biskup a Argentinec ve Vatikánu otevřeli pravdu Kristovy zvěsti.
     Používají Evangelium podobně jako dozorci v gulagu, ti mávali vězňům u raportu Marxovým Kapitálem. Podle sv. Pavla je člověk spasen vírou v Boha, ne dodržováním příkazů. Luther: "Kdyby bůh chtěl světu vládnout evangeliem, bylo by to totéž, jako kdyby pastýř do jedné stáje instaloval vlky a ovce a řekl buďte zbožní a mírumilovní“.
    V sobotu na stotisícovém shromáždění patriotů v Miláně Salvini při vyslovení papežova jména vyvolal v davu hromadnou zápornou reakci, Salvini řekl, že spousta kněží, jeptišek i biskupů mu píší a prosí ho, aby ve sporu s papežem a levičáky neustupoval a v imigrantské otázce byl neoblomný. 
       Americký kardinál Burke minulý týden na římské konferenci o rodině prohlásil, že patriotismus vyplývá z přirozeného zákona, Bůh nelegitimuje žádnou globální vládu. To je asi nejsprávnější odpověď papeži a jeho nohsledům v Lampeduse a jinde. Kristova zvěst míří do duše a srdce člověka a nikoliv do globální politiky. Podle kardinála obrana proti masové muslimské imigraci je nezbytným a oprávněným důsledkem patriotismu.
     Kardinál Burke je v pochopení Písma jiný kalibr než papež a jeho nohsledi. „Bůh v souladu s řádem, který je vepsán do lidského srdce, nedává žádné oprávnění globální vládě“. Podle kardinála protiřečí božské autoritě ti, kteří pracují pro globální vládnutí, pro eliminování národních vlád a považují věrnost své vlasti a patriotismus za špatné. „Božský zákon, který osvětluje naši mysl a naše srdce, nás dovede k poznání, že globální vládnutí je totalitární“. Kardinál srovnává globální vládu se stavbou babylonské věže, namyšlenost dnešní doby se tomu blíží. Bůh nás potkává, otvírá se nám dobrem, rodinou a vlastí. Láska k vlasti není hříchem, ale příkazem, který plyne ze 4. přikázání. Kardinál Burke připomněl, že ve známé New Catholic Encyclopedia je ukázáno, že praktikování patriotismu „je formou lásky k bližnímu skrze níž žijeme v pravdě našeho bytí ve vztahu s Bohem a zbytkem jeho tvoření“.
     Kardinál Burke prohlásil, že odpor k muslimské masové imigraci je oprávněný. Podle jiného preláta se musíme postavit i proti vytváření muslimských enkláv v evropských zemích, kde si zavedou vlastní morálku a zákony.

Žádné komentáře: