středa 6. prosince 2017

antikrist solovlev

Antikrist (podle Vladimíra Solovjeva)

Antonio Socci strhne masku satanovi, pod ní se skrývá trapný chudák z Argentiny. Ze Socciho blogu čerpají mnohá skutečně korektní italská média, jako je l´Opinione, kde převzali Socciho úvahu o Antikristu.
    Protagonista Solovjevova pojednání, imperátor, říká, že oceňuje postavu Krista, ale tvrdí, že je lepší než Kristus, nakonec, on to bude, kdo přinese světu mír a lásku. Kristus reformoval humanitu, kázal mravní dobro v životě, já budu dobrodincem humanity. Dám všem, co potřebují. Kristus moralista dělil lidi podle dobrého a zlého, já je sjednotím dobrem, které je nezbytné dobrým i zlým. Jsem opravdovým reprezentantem Boha, který stvořil slunce pro dobré i zlé. Kristus přinesl meč, já přináším mír. Kristus straší lidstvo posledním soudem. Ale posledním soudcem budu já, nebude soudit pouze spravedlnost, ale i soucit.
   Imperátor sliboval křesťanům – když se mu oddají – co chtějí, křesťanskou kulturu, sociální hodnoty, morálku..
   Odpověď svatého mnicha, starce Jana: „Velký císaři, to co je nám křesťanům nejdražší, je Kristus sám. On sám a to co z něj vzchází. Víme, že v něm je zdroj božské záře.“
    Starec Jan je opravdovým křesťanem před svody moci, která vírou manipuluje. Dnes se zdá, že imperátor antikrist papež vítězí. Máme vánoce, kdy katolíkům papež Krista nahradil imigranty. Ubozí Bergogliovi imigranti nejsou „ubohými pronásledovanými křesťany“, které všichni opustili, ale jsou to muslimští imigranti. Na Lesbu si papež křesťanských uprchlíků, kteří opravdu prchají před smrtí, ani nevšiml. Do Říma přitáhl muslimy.
    V tyto dny se ozřejmilo, že papež Jan Pavel II. - který zažíval mystické fenomény – měl dramatickou vizi o evropské budoucnosti.

  


Žádné komentáře: