pondělí 23. ledna 2017

cordoba katedrala

Za katedrálu

Dřív padnout a nechat se zabít, ale standarta civilizace musí vlát. Víc pathosu a ethosu potřebuje Evropa. Vstoupit zpátky do historie znamená stát se inteligentnějším a stát se tvůrcem svého osudu. Ahistorická evropskounijní rozplizlost je málointeligentní nakažlivou (ne)kvalitou – jinak též margarínový konzum. Cordóbská katedrála je baštou evropských dějin a pokud padne, je po Evropě. 
    Za katedrálu. Volá zoufalý biskup z Cordóby a volání není osm set let staré. Cordóbský biskup Demetrio Fernandéz vstoupil do diskuze o osudu pomníku civilizace – cordóbské katedrály. Biskup odhodil perverzi politické korektnosti a vysvětlil křesťanský původ katedrály. Muslimští Omeyadi se zmocnili původně visigótské basiliky sv. Vincenta a udělali z ní mešitu, jako všude jinde.
     Politickokorektní vzdychání nad úžasným muslimským uměním není zcela namístě. Kdo není slepý a bl.ý, okamžitě rozpozná byzantské styly v konstrukci chrámu.
    Podle biskupa (a analýzoval to tak i Jacob Burckhardt) muslimové neměli architekty a nevytvořili v umění nic nového. Křesťanští architekti z Damašku rekonstruovali visigótskou basiliku. Styl katedrály není islámský, ale byzantský. Od roku 1239 chrám opět patří katolické církvi.
    Politickokorektní fanatici zpochybňují právo katolické církve na katedrálu, někteří z těchto pokrokářů by preferovali proměnu chrámu v mešitu, jiní vidí její (a svoji) perspektivu v proměně v politickokorektní vzdělávací středisko pod levicovou patronací s EU dotací. 
    Biskup odmítl tlaky politickokorektních zpřístupnit muslimům k jejich bohoslužbám prostor chrámu, stejně tak jako odsvěcení chrámu.
    Katedrála byla vystavena k oslavě Boha a užívá se tak do dneška. Doufám, že to tak zůstane navždy, řekl biskup Fernández.         


Žádné komentáře: