úterý 2. srpna 2016

mattei jacques hamel

Za nepřátele se modlit

Roberto de Mattei je profesorem nových dějin na evropské univerzitě v Římě, presidentem nadace Lepanto a píše na informačním serveru Katholisches info.
Modlit se a bojovat proti nepřátelům. Poslední evropský mučedník má své jméno: Abbé Jacques Hamel.
  Zabit během bohoslužby. Dva muslimové zabili kněze a těžce zranili přítomné. O jejich antikřesťanské nenávisti nejsou pochyby. Jméno abbého se řadí k tisícům dalších křesťanů, kteří jsou zabíjení, sťaty jim hlavy, křižováni. Poprvé se to však stalo na evropském kontinentě. Není možné hlídat 50000 církevních objektů ve Francii. Každý kněz je potenciálním objektem vražd, které ta první otevřela.
    Co ještě dalšího se musí stát, aby kardinálové v kolegiu a papež pochopili, v jaké hrozné situaci se západ a církev nachází. Co činí tuto situaci ještě nesnesitelnější je jejich politika falešného milosrdenství k islámu a ostatním nepřátelům církve. Určitě, katolíci se musí modlit za nepřátele, ale musí je taky pojmenovat a chránit se. Mají dokonce povinnost bojovat s nepřáteli, v katechismu se praví, že každý katolík má povinnost bojovat za blaho a bezpečí své rodiny. Doslovně: „Obrana společnosti vyžaduje, aby byl útočník zneškodněn, aby dál nemohl škodit.“
   Papež tvrdí jak je otřesen zabitím během bohoslužby, ale vrahy a jejich ideologii nepojmenuje. Mlčení Bergoglia je stejné jako mlčení muslimů celého světa – kolektivně jménem Allaha odsoudit vraždu. Papež spěchal se svatořečením Oscara Arnulfa Romera a Dona Pina Puglisi, přitom nebyli zabiti z nenávisti ke katolické víře, ať svatořečí Hammela. Pokud se papež bude dál snažit vyvolávat iluze o ekumenické jednotě s islámem, budou se opakovat stejné chyby, jako když se oběti komunistického pronásledování obětovaly na oltář politiky „détente.“ Oltář politiky je ale něco úplně jiného než svatý oltář, na něm se při mši zpřítomňuje oběť Kristova.

Žádné komentáře: