středa 3. srpna 2016

marfi biskup

Arcibiskup Márfi: používat rozum, též přikázal Kristus

Člověk má pocit, když pozoruje počínání papeže, kardinálů a některých kněží, že v semináři na hodinách teorie náboženství, kde se probíral též islám, nebyli  přítomni. Jak jinak se dá vysvětlit fakt, že tito vzdělaní lidé otvírají brány kostelů islámu, který již 1400 let napájí zemi křesťanskou krví. Imámové volají své válečné „Allahu akbar“ a věřícím dodatečně vysvětlí, že islám je taky náboženství.
   Arcibiskup Gyula Marfi varujena na zasedání salesiánské akademie ve Veszpremu před islamizací Evropy. Cíl imigrační vlny je jasně definován. Islamizace. Kdo tvrdí něco jiného – lže. Islám není jenom náboženství, je to totalitární systém, uzavřená politická a ideologická mocenská struktura. Pokud se podaří učinit Evropu částí Dar al-Islam, pak Evropa přestává existovat. Pak můžeme zapomenout na svobodu a rovnost. Evropa bez dětí, duchovní a sociologické vakuum je optimálním prostorem pro dobytí.  
 Andras Kovacs z 
Katholisches.info interviewoval arcibiskupa Marfiho.
Je Evropa ještě vůbec křesťanskou?
   Před pár dny jsem byl na pouti v Polsku. Podle vnějších znaků je tam křesťanství stále živé. Úžasné staré kostely a vedle nich se budují nové. Důležitá je hojná účast mladých na životě tamních křesťanů. Víra tam žije. Bohužel v jiných částech Evropy tomu tak není.  
Co podle vás znamená výrok: Křesťanská Evropa musí být bráněna?
    Především to znamená, že se nacházíme na falešné cestě a rychle se musíme vrátit ke kořenům. Podívejte se kolem – architektura, umění, literatura, hudba, všechny rozhodující hodnoty byly vytvořeny na křesťanském základě. Pokud to odhodíme, nic nezůstane. A nejhorší, že s tím odhodíme i východiska našich etických soudů. Jak pak sladíte sexualitu, lásku, smysl materiálního usilování, život atd.  Dojde nejen k světonázorovému vakuu, ale též k demografickému.
Mnozí se domnívají, že imigrace není problémem, ale šance?
   Nemám nic proti muslimům, ale např. jejich morálka je úplně jiná než ta naše. Co je pro nás hříchem, pro ně je ctností. Podvést nevěřícího, někoho kdo nevěří v Allaha, je pro ně ctnostným činem. Nechovám k nim nenávist, respektuji je. Není to jejich vina, že se jim otevřely hranice Evropy. V Evropě každý věří, co ho napadne, generelně většina nevěří ničemu. Navíc máme málo dětí. Půda k snadnému dobývání je připravena.  
Podle vás současná imigrace znamená totéž co dobývání?
     Džihad je pro muslima zcela substanciální. Rozšířit Dar al-Islam po celé zemi, zavést šarii a islámské zákonodárství. 
Myslíte vážně, že lidé, kteří s dětmi vážili tisícikilometrovou cestu, chtějí dobýt náš kontinent?
   Jsem o tom přesvědčen. Samozřejmě nepřišli jen kvůli tomu, ale přišli také kvůli tomu. Jedna část imigrantů to přesně chápe. Druhá část to začne chápat a realizovat v okamžiku, jak se zde etablují. Vždy byly války a katastrofy. Skutečnost, že právě dnes  se imigrační vlna valí do Evropy, není náhoda. Tato imigrace je subvencována islámsko-arabskými bankami. Islámské-arabské státy platí stavby mešit v Evropě. Tyto státy nedovolí, aby imigranti mířili do Kataru, Saúdské Arábie nebo Emirátů. Dají jim peníze a pošlou do Evropy. Domnívám se, že se za tím skrývá zájem destabilizovat Evropu, dál multinacionální koncerny potřebují zničit sociální stát, potřebují levnou, vzájemně si konkurující pracovní sílu. Potřebují víc konzumentů v Evropě, jednoduše potřebují moderní otroky.
Papež František řekl, že odmítnutý imigrant může být Kristus samotný?
    Kristus řekl „Buď čistý jako holubička“, ale též řekl „Buď chytrý jako had.“ To že nepřejeme nic špatného vlkům – jsou též stvoření boží, neznamená, že je pustíme do ovčína, když se převléknou za ovce.  

Žádné komentáře: