pondělí 2. listopadu 2015

gerona

a.lavanguardia.com/vida/20151007/54437945887/forum-joan-alsina-achaca-falta-vocaciones-politica-iglesia

To je odpověď..

 Od katalánských biskupů i ze středoevropské vzdálenosti jsme často  slyšeli rázné    a případné odpovědi, např. před nedávnými regionálními volbami, kdy se rozhodoval osud Katalánie se nepřidali přes tlak papeže, Obamy a Merkelové  k madridské vládě, zůstali neutrální, ale na straně nezávislé Katalánie.
  La Vangardia referuje o velmi zajímavé iniciativě z Geronské diecéze. Geronský biskup Fracesc Pardo se obrátil z výzvou na kněze diecéze, problém úbytku věřících není jenom biskupův problém, podle biskupa je nutné znovu odkrýt přítomnost křesťanství v dnešním životě. Kněží diecéze ustavili forum Joana Alsina, aby hledali odpověď na biskupův apel. Kněží vytvořili dva bloky laiků i kněží: první blok se má zabývat těmi aktivitami, které nemají v církevním životě budoucnost, jsou překonané a měly by být odstraněny; druhý blok sumarizuje  návrhy pro nové obzory církevního života.
    Mezi aktivitami prvního bloku, které by měly být eliminovány, jsou např. zastaralé oslavy,  anachronické symboly, které nemají nic co do činění s Kristovou zvěstí, patriarchální mentalita vkořeněná v celém systému, prázdný a nic neříkající jazyk v katechezi i v kázání, struktura moci, kontroly a kultu osob.
    Podle druhého bloku - návrhů : nedělní mše nemůže být povinností ve smyslu výlučného setkání s Kristem. Chtějí navrátit křtu jeho původní smysl základní svátosti, principu a fundamentu prožitku víry. Díky křtu se nám otvírá Kristova zvěst, spolu s ostatní komunitou věřících se nám otevírá jazyk symbolů relevantní přítomnosti.
    Členové fóra navrhují reformovat statut kněžské vokace, zdůraznit službu pro věřící, zavedení dobrovolného celibátu a otevřít možnost kněžské služby i pro ženy. Navrhují časově limitovat výkon kněžského poslání. 
    Podle kněží fóra Joana Alsina návrhy mohou přiblížit Kristovu zvěst přítomnosti, redefinovat možnosti církve. Církev, která otevře horizonty budoucnosti mužům i ženám dnešní doby.
    A co papež?? 

Žádné komentáře: