pondělí 2. listopadu 2015

eric conan

a.marianne.net/femme-est-avenir-eglise-100237111

  Žena budoucností církve

     Často máme vůbec problém pochopit, oč současný papež usiluje, víc církev otevřít,   něco povolit, co protiřečí Písmu?  Eric Conan v marianne.net nabízí otevřenost církve k evangeliu a ke svým  kořenům.  Připomíná, že Roman Gary napsal: "První, kdo mluvil ženským hlasem, byl Kristus". Ve smyslu vstřícnosti, otevřenosti, nenásilí atd.  Papež navzdory tomu, že stále opakuje nutnost nějakého pokroku směrem k ženám, zůstává v tomto bodě zcela nepohyblivý. Otec Joseph Moingt říká, že ta nepohyblivost ohrožuje budoucnost církve. Od 1968, od encykliky Humanae Vitae to nejsou pro církev zrovna dobré roky.
Encyklika odsoudila antikoncepci, ale většina žen se k ní stejně utíká. Od té doby považuje svět Vatikán za neadekvátní a to nejen v této otázce. Katolíci samotní opustili církevní dogma. Sice komise biskupů, teologů a laiků se tenkrát vyslovila kladně k antikoncepci, ale Pavel VI. odmítl tuto kolektivní církevní  reflexi svojí katastrofickou encyklikou.  Historici církve považují tento autoritativní akt za jeden z hlavních důvodů katastrofálního úbytku katolické populace v Evropě v sedmdesátých letech.
   Jestliže jedna osoba - papež, mohla způsobit něco tak hrozného, pak papež František si asi říká, že jeden člověk může vše napravit. Nepřestává opakovat krátké věty, které se dlouze vyslovují. Interupce, zde doporučuje odpuštění, homosexuály nemá právo soudit, církevní svátosti pro rozvedené i znovu sezdané.  Hlavní problém církve zůstává stranou.
    Ježíš byl první, kdo mluvil k ženám a považoval je za rovnocenné mužům. Vatikán dlouhodobě tento fakt pomíjí. Homosexuál, který sexuálně abstinuje, může být knězem, žena nikoliv. Celý svět si již na tuto anomálii zvykl. Ježíš jednal s ženami jako s rovnými sobě, nebyla to revoluce?   Náboženství Nového zákona je jediné, které uznává spirituální rovnost muže a ženy. Křesťanské náboženství ustavilo rovnost mezi manželi, církev od středověku bojovala proti zaranžovaným manželstvím, ale feminismus křesťanství se neuznává.
    Romain Gary: "Slova Krista jsou inkarnací feminismu,  pokud by křesťanství zůstalo v rukou žen, žili bychom v jiné společnosti, v jiné civilizaci".
Četl papež Romaina Garyho? Jednou se vyjádřil, že ženy nemohou zůstat v inferiorní poloze, ví, že ženy jsou již dnes při bohoslužbách nepostradatelné. Čím dál tím víc se ženy podílí na administraci celých diecézí. Ženy jsou brilantními teology.
   Papež to všechno ví, ale stejně jako jeho předchůdci blokuje podstatné : o kněžské roli muže se nediskutuje. Je to Achillova pata současného katolicismu. Nesmí se diskutovat, protože jeho argumenty jsou slabé. 
    Jezuita František by měl naslouchat svému téměř stoletému kolegovi otci Josephovi Moingte. Tento francouzský teolog již dlouhá desetiletí kritizuje sebevražednou polohu Vatikánu.  Církev se nezachrání, pokud nenastolí skutečnou rovnost muže a ženy i před oltářem. Podle francouzského jezuity musí papež jmenovat ženy i do kardinálského sboru. Představme si Matku Terezu nebo Chiaru Lubich v kardinálském klobouku nebo na papežském stolci, kanonické právo to nevylučuje.

Žádné komentáře: