pátek 28. října 2022

valdaj

Prezident (na Valdaj)

Ruský prezident je k neutahání, ve čtvrtek na zasedání klubu Valdaj v Petrohradu dlouhý projev a pak tři hodiny odpovídal na dotazy. Ideje v projevu mají sílu, musel to dávat dohromady s katedrou filozofie a historie, přitom není jasné, kde na to vrchní velitel bere čas a to zrovna v momentech úspěšné ukrajinské ofenzívy. Na rozdíl  od západních politiků, prezident nikdy nevystupuje v houfu, je sám a nikdo si k němu netroufá přiblížit, tedy spekulace o nějakém našeptávání nejsou na místě. V ruských novinách nasadili na analýzu projevu nejlepší kádry.

         Západní svět nepřijme jiný politický model než liberální verzi demokracie, ale svět je z podstaty mnohovrstevnatý. Snahy Západu nasadit všemu jednu šablonu nemohou uspět. Prezident se domnívá, že charakter skutečné demokracie spočívá v tom, že primárně každý národ musí mít možnost si svobodně zvolit svoji cestu a sociálně-politický systém.  Američané nejsou schopni aspoň něco předložit, snaží se vměstnat všechny státy do jednoho vzorce, odsuzují kulturu nehodných národů. Stojíme na prahu historického zlomu, před námi velmi nebezpečné a nepředvidatelné desetiletí. Rusko je svébytná civilizace, nepovažuje se za nepřítele Západu. Prezident citoval ruské velikány Dostojevského, Solženicina, kteří podle něho dávno předpověděli úpadek Západu. Západ už není schopen řídit lidstvo, a většina národů světa neakceptuje toto vedení. Podobné analýzy se denně najdou v reálně pravicových médiích v celé Evropě. Např. v italské Destra píše Claudia Castaldo  o osamocení moderního Západu, škoda, že si ji nepozval, bylo by to údernější: "Pouště etické a duchovní sterility, z níž jsme ochromeni, nejvadnější společnost v dějinách odhaluje perverzi a klam individuality, člověk vtažen do svého pupku, do temné propasti subjektivismu tvořeného z bludů personalismů a své všemohoucnosti.. Morální nízkost všeho, celé zavšivené fasádními bitvami povýšenými na naléhavé problémy nadnárodního rozsahu…"
           Rusko se podle prezidenta dlouho snažilo vést se Západem dialog o přátelství, ale místo toho dostalo zbraně na hranicích. Moskva považuje za nezbytné ustavení spravedlivého světového ekonomického pořádku a formování nových mezinárodních finančních platforem bez jediného řídícího centra. Podle prezidenta je opuštění světového platidla dolaru nezbytné. V odpovědích na dotazy novinářů prezident řekl, že zahájením ukrajinské operace Rusko nic neztratilo, jsou jisté ekonomické problémy spojené se sankcemi, ale ekonomika se dobře adaptovala. Západ si sám už dávno organizoval bakchanálie v energetickém sektoru, Moskva nikdy nezastavila dodávky plynu do Evropy, jedna větev Nord Stream 2 s kapacitou 27,5 miliard kubíků je funkční a otevření blokuje jen EU, "nechtějí, nedáme.." Rusko vede rozhovory s Indií, Čínou a jinými zeměmi o diverzifikaci dodávek. Koncem roku se očekává v Rusku 12% inflace a spad hrubého produktu o 2,8 %.  
             Ovšem bezprostřední odpovědí na počínání ruského prezidenta na Ukrajině byl proces konsolidace Západu a upevnění amerického vedení západního světa, přičemž je možné, že se Západu podaří přitáhnout k sobě i globální jih, tedy jeho válka může proces západní degradace na dlouhou dobu pozdržet. Ruská schopnost ovlivnit tyto procesy byla válkou silně oslabena. Je vždycky sporné proměnit sebezřejmější historické procesy do reálné roviny politickou akcí, historie má ironickou podobu, obvykle nastolí něco opačného než byl záměr. Navíc zákonitě vždycky v politickém kalkulu vedle vznešených cílů parazitují i záměry banální povahy. Prezident se ztotožňuje s lidem,  specifikem ruského politika je dialog prezidenta s lidem a jednota obou, ovšem předevčírem prezident přiznal, že ruský lid nechápe smysl ukrajinské války. Západ se nachází  v nezvratitelném úpadku, na čas to může zastavit pouze politika, bylo by absurdní, kdyby to bylo právě únorové rozhodnutí ruského prezidenta. 

Žádné komentáře: