pátek 6. května 2022

letta partitodemocratice eu

Taky pohled na věc

Šéf italské postkomunistické a postkřesťanské Partito Democratico (PD), momentálně v sondážích nejvíc kótované politické strany, Enrico Letta, v interview v Il Sussidiario vyjádřil svůj náhled na budoucí EU. PD je konstitutivní partají bruselské politické mafie, která v EU vládne, jeho názor je v tomto smyslu velmi významný. Aby se čelilo válce, je třeba akcelerovat přičlenění Ukrajiny a Gruzie do EU. Podle Letty je vstup ruské armády na Ukrajinu historickou událostí, která bude mít nedozírné důsledky. Válka není nikdy dobrá, ale proč by např. zabíjení bombami NATO v Libyi a pravděpodobně organizovaná vražda vůdce státu Kaddáfího nebo statisíce Sunnitů zabitých Američany ve Falludži měly být bez důsledků a vstup Rusů na Ukrajinu nést nedozírné důsledky. V celé Lettově reflexi o budoucí EU se projevuje tento výrazný nedostatek jakékoliv logiky, u těchto představitelů evropskounijního dogmatu už celkem očekáváme jakousi duchovní omezenost, ale triviálnost jejich frází vždy znovu překvapí.

       Velkým duchovním přínosem Enrica Letty je návrh na zrušení práva veta v EU v jiném jeho hovoru v La Republica. Podle Letty, Orbán použije práva veta, kdy se mu zlíbí. Postkřesťan Letta neregistroval, že předevčírem zachránil Orbán čest křesťanské Evropy, když oznámil von Leyenové, že zablokuje balík  sankcí, pokud v návrhu budou sankce proti patriarchu Kirillovi. Letta nadává Orbánovi a frázuje o likvidaci práva veta a nastolení prosté rozhodovací většiny v EU institucích, po patriarchovi Kirillovi by Itálie byla druhá, která by splakala nad výdělkem,  většina Evropy je striktně proti deficitní ekonomické politice italského typu, italská  politika tj. devadesát procent handrkování s evropskou centrální bankou nebo Komisí o vyšším povoleném deficitu a dluhopisech na úkor jiných. Prostá většina hlasů by to zatrhla. Podle Letty, ukrajinská válka způsobila, že úžasná geopolitická konstrukce G20 je mrtvá, není jasné proč. Právě naopak, tato struktura vznikla, aby pomohla s řešením podobných krizí, může být zablokována pouze proto, že to odpovídá přání USA a vůle evropských států se řídí tímto nadřazeným přáním. Letta dává interview na konferenci o globálních otázkách a sám takto hovor uvozuje, ale evropskounijní pletichář se neubrání, aby nepadl do bažiny pletich, manipulací a banalit. Pokud organizátoři G20 pozvou Rusko, nic jiného ani status této organizace neumožňuje, a ruský delegát dostane slovo, pak USA a jejich evropský apendix se zvednou a vypochodují ze sálu, říká Letta. Kvůli této západní posedlosti se má zabít celá G20? Letta se nemusí bát, že svět vstoupil do dynamiky, jejíž důsledky nejsou předvídatelné. Začínají být patrné, západní významnost koroduje a proces akceleruje.
         Letta v reflexi nad poslední 30letou historií Evropy mluví o chybách, kterých jsme se my Evropané dopustili, obvykle se soudí, že hlavní chybou doby byla expanze NATO a omezené vidění  americké politiky, které dovedly svět k dnešnímu ukrajinskému konfliktu a popř. k jaderné válce. Letta v podivné originalitě evropskounijního trpaslíka říká, že po pádu berlínské zdi se nesplnily sliby, které západní Evropa dala východní a střední Evropě, myslí tím i Ukrajinu a Gruzii, totiž rychlá inkluze do evropskounijní rodiny. Zábavná argumentace, východoevropské země prý musely na tuto rozkoš čekat 12, 16 a některé už čekají 23 let. Toto čekání dovedlo mnohé země k nesnesitelné frustraci. Dnes se EU  musí vyvarovat této chyby a přijímat nové členy, aby se to všechno rychle administrovalo musí se vytvořit centrálně řízená konfederace, samozřejmě bez práva veta, popř. dalších práv, jak uzná centrum za vhodné. Kromě Ukrajiny se máme těšit na Kosovo, Bosnu (srbská část tam vůbec nechce), Albánii. Hovor Letta končí frázemi o šťastné konfederaci, kde vládne svět společných projektů. Pamatujeme deset let svobody mezi komunistickou mocí a evropskounijní totalitou, není zřejmé, která z těchto dvou totalit je horší, deset let svobody národ regenerovalo a dá mu šanci přežít i  evropskounijní totalitu.

Žádné komentáře: