sobota 7. května 2022

fiala radikal

 U kafé v sobotu ráno

Český radikál - jeho stupeň horlivosti je dán mírou ignorance a paušalizováním, Milan Machovec cituje Masaryka ve stejnojmenné knize. V té samé knize: Šafařík nazýval Prahu Kocourkovem; národní amoralita plyne z násilného potlačení individuálního svědomí (jezuity v období rekatolizace), rekatolizace připravila národ o podstatu. Jednoduché dějinné pravdy často rychle ozřejmí přítomnost, bída válečných radikálů Fialy a spol. má právě tyto kořeny. Posláním vládnoucích je sloužit lidu, který je vybral, ostatní je podvod. Pohled na Fialu a spol. rychle vysvětlí proč před sto padesáti lety se nemohlo rakousko-uherského vyrovnání účastnit české království, s ignorantským provinciálním Kocourkovem nemá smysl se vyrovnávat. Fiala na fotu ve Frankfurter Allgemeine vedle Scholze působí dojmem figuríny právě  vytažené z muzea kýče. Johannes Leithäuser, který o Fialově zbrojním handlu se  Scholzem referuje, vynáší válečné zásluhy tohoto odeesáckého robota, jeho zásluhou jsme prý byli první, kteří do ukrajinské války lifrovali munici, bude mít něco takového dobré konce pro český stát?

        Leithäuser vyzdvihuje Česko, které je pro co nejtvrdší protiruské sankce, na rozdíl od Slovenska a Maďarska, které mají k balíku sankcí proti ropě a ruskému patriarchovi výhrady. Leithäuser uvádí, že česká závislost na ruské ropě není o nic menší než slovenská a maďarská, všechny tři země jsou vnitrozemské a bez přístupu k ropným přístavním terminálům. Z počínání hlupáka Fialy musí jímat Čecha mimo jeho příjmovou kategorii hrůza. Fiala prohlásil, že se Scholzem hovořil kromě zbraní i o plynu a ropě pro Česko, Fiala počítá s německou solidaritou, má vzniknout společná německo-česká pracovní skupina, která se bude zabývat dodávkami ropy a plynu pro Česko. Německo nám pomůže najít nové ropné cesty a umožní přístup k severoněmeckým terminálům na zkapalněný plyn. Jde o ojedinělý příklad infantilní politiky, je možné se v klíčovém ekonomickém fundamentu, jako je energie, spolehnout na sliby a dobrou vůli politiků, kteří navíc mají rychlou recyklační periodu. Nikdo nemůže v budoucnosti vyčítat německým politikům, že na prvním místě bude energie pro německý lid, pak pro někoho jiného. Na rozdíl od Fialy je blaho Němců pořád prioritou německých politiků. Je imperativem národního přežití při nejbližších volbách vrátit Fialu zpátky na střední školu, kde působil.  
         Jiná kvalita politika i na evropském nebi než je Fiala a spol. Viktor Orbán včera ráno v rádiu Kossuth prohlásil, že Ursula von Leyenová spouští na maďarskou ekonomiku atomovou bombu. Totéž zamýšlí s českou ekonomikou a Fiala s vládou ji tleskají. Orbán tak nazval plánované embargo proti ruské ropě. Orbán řekl, že do Bruselu poslal dokumenty, kde žádá změnu v plánovaném embargu. Orbán v rádiu zmínil skutečnost, že šéfové států EU (pravděpodobně až na Fialu a pár podobných) se dohodli, že je nutné při sankcích zohlednit energetickou rovnováhu jednotlivých zemí, nicméně Leyenová tuto dohodu ignorovala. Orbán řekl, že země s přístupem k moři si snadno na lodích naftu odněkud dovezou, u vnitrozemských zemí neexistuje tato možnost. Pro Maďarsko se jeden konec roury nachází v Rusku a druhý v Maďarsku, to je realita, s kterou nelze nic dělat. Navrhované embargo by zničilo maďarského spotřebitele, dnes stojí litr benzínu 470 forintů, po embargu by stál 800 forintů. Vedu válku za maďarské zájmy, řekl maďarský premiér. Za podmínky dostupných financí by transformace energetické sítě trvala minimálně pět let, Orbán prohlásil, že stojí za úvahu, jestli kvůli jedné válce, která skončí, mají smysl drahé investice do energetické soustavy. Maďarská vláda je ve stadiu posuzování těchto záměrů. Evropskounijní embargo na ruskou ropu by mohlo vést k situaci, že jednoduše v Maďarsku nebude čím topit a průmysl nebude mít klíčové suroviny. Podle premiéra sankce od počátku nebyly dobrým nástrojem. Sankce proti patriarchovi Kirillovi bude následovat maďarské veto, dotýkají se svobody maďarských náboženských obcí, která je posvátná. V Maďarsku se nachází exarchie ruské pravoslavné církve se dvěma biskupy. Premiér dodal, že Maďaři odložili stranou, jak se Ukrajinci chovali k jejich soukmenovcům v předchozích letech na západní Ukrajině a pomáhají ukrajinským uprchlíkům. Evropské dodávky zbraní na Ukrajinu vzdalují region od míru. Kdo dodává zbraně, přivolá si neštěstí na vlastní hlavu, tolik maďarský premiér v pátek ráno.          

Žádné komentáře: