sobota 5. února 2022

putin xi

 Perspektivní alternativa

 Ruské noviny, podobně jako jinde v Evropě, na prvních stránkách, kdo vybojoval olympijskou medaili, setkání Putin-Xi není v novinách úplně v popředí. Číňané mají jiné hierarchie, co je pořád stejné, je trochu nudné a nemusí to být zrovna vpředu. V Global Times (GT), což je anglická mutace novin ústředního výboru komunistické strany, dnes na prvním místě "Bezprecedentní vztahy Čína-Rusko startují do nové éry ...". Noviny ústředního výboru jsou čtivé a zajímavější než většina evropských, kvalita psaní novin je korelovaná se společenskou dynamikou, v degradujících společnostech mohou být výjimečně kvalitní pouze nihilistické básně. Článek v GT referující o setkání Xi-Putin sumarizuje několik tezí, které s velkou pravděpodobností předjímají nejbližší budoucnost planety, signalizuje se návrat k přirozeným normách mezinárodních vztahů, které dají stejnou šanci všem. Prezidenti obou zemí odmítli USA vedenou západní hegemonii, vidí v ní hlavní hrozbu globální bezpečnosti a stabilitě.   

        Podle GT prezident Xi na okraj jednání zdůraznil, že prohlubování spolupráce obou zemí je založeno  na čtyřech principech: vzájemná podpora suverenity a bezpečnosti,  podpora rozvojovým zájmům a budování kapacity lépe čelit vnějšímu vměšování a regionálním hrozbám. Čínští experti považují 6000 slov dlouhé společné prohlášení za výjimečnou záležitost, svědčí to podle nich o úzké strategické koordinaci obou zemí. V prohlášení se definují postoje k demokracii, rozvoji, bezpečnosti a globálnímu pořádku. Obě země jsou tvrdě proti expanzi NATO na východ a proti ortodoxní západní ideologii vydávané za univerzální demokracii, za hrozbu regionální stabilitě považují americkou strategii v Pacifiku a Indickém oceáně a pakt AUKUS. Americká hegemonie je přežitkem mentality studené války, pouze Čína a Rusko mají kapacitu tomu čelit a hájit své zájmy a suverenitu. Vzájemná solidarita obou zemí vnese do světového pořádku novou dimenzi. NATO musí opustit studenoválečnický přístup a respektovat suverenitu, bezpečnost a zájmy jiných zemí, respektovat kulturní a civilizační diverzitu.
      Obě země sdílí stanovisko, že demokracie je univerzální lidskou hodnotou a žádným privilegiem jisté skupiny zemí. Záleží na lidu každé země, aby rozhodoval o svým demokratických volbách. Demokratické principy se nerealizují pouze ve vnitřní, ale i v globální úrovni. Tendence některých zemí vnucovat jiným zemím své "demokratické" standardy a přisvojovat si  monopol na hodnocení demokratické úrovně v jiných zemích znamenají samy o sobě popření demokracie a ústup od ducha civilizačních hodnot. Západ podle ideologických principů stanovuje linie mezi zeměmi a na této bázi vytváří bloky a aliance,
        O úrovni vzájemných vazeb mluví i to, že mimo video konference se Putin a Xi osobně setkali do včerejšího dne již 38krát. Obchodní výměna mezi oběma zeměmi loni dosáhla rekordních 150 miliard dolarů, obzvlášť v energetice kooperace dostoupila gigantických rozměrů, plánují se další plynovody ze Sachalinu a z centrální Sibiře, výstavba atomovek v Číně atd.. Státníci finalizovali dohody o vzájemné podpoře v západem vyvolaným konfliktních situacích, Čína se např. v záležitostech kolem Ukrajiny v Radě bezpečnosti tradičně zdržovala hlasování, v poslední době hlasuje s Ruskem. Podle Rolanda Oliphanda v The Telegraph ze setkání vyhraje především Putin, podpora tak obrovského ekonomického a politického giganta jako je Čína přinese Moskvě velkou výhodu. Západ na rozdíl od Číny není schopen reálně vidět a posuzovat dlouhodobější ruskou roli a potenciál. Především se ignoruje lidská kapacita tohoto mnohovektorového národa, i když ji prokazuje už půl tisíciletí. Komentátor píše, že Rusko a Čína mají společný cíl - konec Pax Americana.    

Žádné komentáře: