neděle 6. února 2022

christian lindner

Christian Lindner interview

Německý ministr financí Christian Lindner v koalici sociálních demokratů a zelených může být bariérou proti levicovým představám koaličních partnerů, potvrdil to v interview italským levičáckým novinám La Republica. V Itálii se ministrových představ lekli, liberální ministr se jednoznačně přihlásil k národnímu kapitalismu tzv. ordokapitalismu, na němž je založen německý blahobyt a ekonomická dynamika. Musí se skoncovat s veřejným zadlužováním, tzv. pakt stability, který definuje rámec fungování evropské měny se nebude reformovat, zadlužování musí být korelováno s ekonomickou výkonností, podle ministra ne každá změna přináší zlepšení. Jižní státy Unie usilují o rozvolnění parametrů rozpočtového zadlužování, Macron a Draghi navrhují, aby si každá země mohla s bruselskou Komisí autonomně dojednat proces svého zadlužování. Ministr financí si nemyslí, že zespolečenšťování rizik a změkčování pravidel eurozónu někam posune, nicméně je nutné  posoudit zdali odbourávání dluhu neubere prostor, který země potřebují na investice do digitálních a environmentálních  technologií.

         Na otázku italských novin, jak bude EU čelit velké budoucí výzvě, tj. zelené transformaci, která je hlavním tématem psaní těchto novin, ministr dal velmi zdrženlivou odpověď. Němci prosazují v EU zelenou transformaci, ale ve vlastní zemi velmi opatrně. Německo během pandemie vložilo do fondů environmentálních investic 60 miliard, což je jinde v EU gigantická suma, ale ve Spolkové republice ne tak gigantické. Ministr zdůraznil, že tyto finance se v žádném případě nečerpaly z prostředků určených na penze, což v Čechách ministři dnešní koalice a předsedkyně orgánu rozpočtové kontroly amorálně vykládají jako správné a (pro jejich materiální blaho) nezbytné. Tyto miliardy se čerpaly z   prostředků, které rozpočet rezervoval na investice do vodíkové infrastruktury, dekarbonizace průmyslu a byly určeny na limitování růstu cen energií. V příštích letech ministr nastolí tvrdá rozpočtová omezení ve státních výdajích. Ministr odmítl možnost, že by v budoucnosti EU mohla přijít s podobným ambiciózním plánem jako "Next Generation EU "  na oživení evropské ekonomiky po pandemické krizi. Evropské banky ve svých bilancích vykazují velký podíl státních dluhopisů, ve splývání veřejných a privátních financí se skrývají velká rizika veřejného zadlužování a jeho přenos na jiné země.
        Podle ideologizovaných italských levičáků, to musí okamžitě znamenat, že ministr je ekonomickým jestřábem. Ministr vyznává politiku kontinuity s tradiční německou ekonomickou politikou, domnívá se, že zájmy a hodnoty Německa jsou slučitelné s evropským společenstvím. Italské komentáře k ministrově interview se shodly  na tom, že ordokapitalismus povládne v Německu i v budoucnosti, tento ekonomický přístup ztělesňuje vláda úředníků a techniků a nikoliv ekonomicko-sociální teorie. Italským a francouzským kritikům ministrova tradičního pojetí kapitalismu vadí německé cílené investiční výdaje a současně přísná daňová omezení, limity v přerozdělování a snižování veřejného zadlužení. Kontinuita německé hospodářské politiky znamená export a nízké mzdy. Italové a částečně i Francouzi evropské pandemické finance místo povzbuzení ekonomiky věnovali z části na sociální účely, zčásti investovali do neprůhledných oblastí. Tradiční německý kapitalismus, není slučitelný s francouzským a italským a společná měna rozpory ještě prohlubuje, ovšem rozpustit eurozónu nebo nejlépe celou EU bude potřebovat hlubší ekonomický krach.    

Žádné komentáře: