neděle 26. září 2021

mali rusko wagner

Absurdní

Česká zahraniční politika de facto neexistuje, emoční vzněty tvářící se jako zahraniční politika jsou loutkovým divadlem redukovaným na něco protiruského nebo na informace o covidových předpisech toho či onoho státu, když ovšem nebereme v potaz lukrativní joby zaměstnanců zamini a jejich kamarádšoftu v servisních službách rádoby prošlých výběrovým řízením. O české zahraniční politice rozhodují podivné figury v Bruselu, které spojuje jedna kvalita, jsou trapní a jsou výsměchem evropské zahraničněpolitické tradici. První v řadě socan Solana, očividný antisemita, nesměl do Izraele, baronka Ashtonová zamilovaná do muslimského bratrstva, italská postkomunistka Mogherini se v zahraniční politice nevyznala, ale o to víc milovala zahraniční pláže. Celoživotní levicový byrokrat Borell je pokračováním té hrůzy. Zahraniční politika státu má jeden z hlavních cílů v zabezpečení uchování a rozvoje země, pokud možno v horizontu co nejdelší budoucnosti. Spojenectví s Ruskem by zabezpečilo budoucnost republiky a pozvedlo mezinárodní respekt k naší zemi, vneslo dynamiku do české ekonomiky a pozvedlo kulturu a vzdělanost. Českému průmyslu by se otevřely obrovské rozvojové možnosti v euroasijském prostoru, republika by aspirovala na polohu  regionální velmoci, Rusko potřebuje spojenectví tohoto typu a dokáže je  na rozdíl od jiných ocenit. Debata na klíčové téma českých zájmů je absurdně v ČR tabu.

         Od minulého týdne v severním Kosovu řádí albánští ozbrojenci a Srbové staví bariéry, kosovští Albánci podle dohod, k nimž EU dotlačila Srbsko, jsou formálně přítomni i na hranici se Srbskem a srbskými oblastmi Kosova. Minulý týden začaly speciální albánské jednotky strhávat srbské poznávací značky autům ze srbských oblastí a nahrazovat je albánskými. Oblast severního Kosova má mít podle úmluv, které dojednala baronka Asthonová autonomní charakter, prištinská vláda se zavázala k respektování dohod oproti řadě výhod a velkých subvencí z EU. Ovšem dohodu nikdy nerespektovala a žádný autonomní svaz obcí severního Kosova se nemohl ustavit. 20. září postřelili Albánci 3 Srby a konflikt akceleroval. Srbský ministr obrany Nebojsa Stefanovič nařídil jednotkám dislokovaným v oblasti bojovou pohotovost. Albánci by si nemohli dovolit tento typ provokací, kdyby si nebyli jisti podporou Evropské unie i NATO. Absurdně Česká republika je členem bloků, které ponižují a utlačují Čechům nejbližší slovanský národ Srby. Postoj těchto bloků např. k součásti bosensko-hercegovinské konfederace Republice Srpska nemá moc daleko k postoji účastníků mnichovské dohody k Československu.
         Před dvěma dny se na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku sešel ruský ministr zahraničí Lavrov s Borellem, po setkání řekl Lavrov  novinářům na briefingu, že hlava evropské diplomacie ho přesvědčovala, že Rusko nemá v Africe co pohledávat, tato oblast prý patří EU. Nejspíš patří  Belgii, která se dopustila v Kongu hrozné genocidy, která vstoupila i do velké literatury. Evropskounijní politika má bizarní charakter, podle Borella Afrika patří EU, ale dnes dopoledne hodinová relace na francouzském rádiu RFI s kejháním Borellovi blízkých kádrů rádia o tom, že Francie spáchala v Africe to  nejhorší, co lidstvo zná. Islámu nakloněná redaktorka rádia tvrdila, že v 19. století po obsazení Maghrebu Francie neosvobodila místní otroky a ignorovala velké přednosti islámu. Redaktorka rádia dokonce přišla s objevnou myšlenkou, že Alláh tomu tak nejspíš chtěl, takticky počkat pár desítek let na vhodnou chvíli, aby ukázal svoji sílu a nakonec zvítězil v celé Evropě. Minimálně v rádiu RFI emitovaném po celém světě se mu to podařilo.
       V oblasti Sahelu je několik desítek let přítomná francouzská i americká armáda a ve formátu různých misí i další EU země, ale islámský teror den za dnem narůstá a mj. rozvrací místní ekonomiky. Je evidentní, že francouzské a americké recepty se neosvědčily. Francie považuje tuto oblast za svou doménu, od roku 2014 operuje v Mali francouzská armáda v antiteroristické operaci Barkchan, země je politicky nestabilní, časté jsou vojenské převraty a teror řádí pořád, ale Macron nedávno rozhodl o zredukování vojenské přítomnosti v zemi. Vláda Mali, aby zaplnila tuto mezeru, jedná s ruskou nevládními bezpečnostní agenturou Wagner. Okamžitě následovala hysterická reakce Francie a pak Borella. Vláda Mali jedná s agenturou, která se velmi dobře osvědčila ve Středoafrické republice. Rusové jsou schopni efektivně zabezpečit ochranu vlády a vycvičit  ozbrojené síly. Aktivita celkem běžná kdekoliv na světě, nikdy nevzbuzuje žádné otázky, ovšem licoměrnost Evropské unie je nekonečná, co mohou jiní, není dovoleno Rusům. Tento absurdní postoj evropskounijních komisařů protiřečí českým zájmům, západ je raněn zbabělostí a není schopen nebo nechce zastavit teror, Rusové jsou úspěšnější.
         Na francouzském zpravodajském serveru 20minutes se referuje o vystoupení maliského předsedy vlády Choguel Kokalla Maiga na Valném shromáždění OSN. Předseda vlády obvinil Francii, že dezertovala z antiteroristické mise Barkchan a staví se proti maliskému rozhodnutí najít si nové partnery. Mali musí okamžitě zaplnit prostor vzniklý redukcí francouzské vojenské přítomnosti. Předseda vlády vyjádřil politování, že Francie jednala jednostranně bez konzultací s maliskou vládou. Francie v oblasti neuspěla a teroristé pořád ovládají severní Mali. Třináct evropských zemí se účastní na speciálních silách Tokuba v Mali, Německo, Francie a Estonsko dokonce pohrozily, že pokud Mali uzavře dohodu se skupinou Wagner, odejdou ze země. Evropská unie upozornila Mali, že v tom případě to naruší všechny dohody Mali s EU. Absurdní typ politiky a navíc vydírání.  

Žádné komentáře: