pondělí 6. července 2020

seehofer kvoty

Seehofer, málo bezpečné

Německo povede tento půlrok Evropskou unii, stát, na který došla řada v předsednictví Unie, může formálně něco velmi málo ovlivnit. Obtížně si někdo vzpomene, co ovlivnila Česká republika, Topolánek se sice holedbá, jak tvrdě za českého předsednictví vyjednával s Putinem, to je spíš úsměvné.  Zdálo se, že německé předsednictví též nic moc nemůže ovlivnit, všechny klíčové funkce a podfunkce mají Němci pevně v rukách a když tam nejsou přímo oni, mají tam své konfidenty. Ale omyl, co chce ovlivnit Seehofer? Dnešní některé německé noviny v hlavním titulu: Seehofer očekává Durchbruch, pro evropské lidstvo by bylo lepší kdyby tento kamuflovaný multikulti levičák dostal terminální Durchfall a konečně už odešel z politiky. 
     Seehofer očekává průlom v evropskounijní imigrační politice. Země, které doposud odmítaly přijímat imigrační kontingenty lidí, kteří podle evropskounijních ideologů mají nárok na azyl, budou čelit velkému tlaku a naneštěstí pro Čechy, ministerstvo vnitra má v rukách česká pobočka multikulti socialistické internacionály. V podstatě půjde o to, jak dovedně ministr a českotelevizní propaganda nezbytný imigrační kontingent, který českému ministrovi Seehoher vnutí, předhodí veřejnosti, aby tuto „nutnost“ skousla.
      Seehofer prohlásil, že v období německého předsednictví musí dojít k dohodě o imigračních kvótách. Musí se najít mechanismus automatického rozdělování imigrantů. Na evropské hranici se má verifikovat oprávněnost žadatele a pak už to půjde automaticky. Evropa podle Seehofera přijme jen ty, kteří budou mít na azyl právo, touto prolhanou, nestoudnou komedií vnucují  Němci Evropě masovou imigraci a islamizaci. Mezi oprávněným žadatelem o azyl a jiným typem imigranta není de facto rozdíl, proč německá vláda nutí Itálii, aby si nechala všechny imigranty, včetně Tunisanů, kteří připlují luxusními loděmi.  Navíc oprávněnost k azylu budou posuzovat němečtí aj. multikulti fanatici. Právo na azyl je odjakživa v exkluzívní pravomoci suverénní země, tomu komu se poskytne v Česku azyl, může rozhodovat jenom český lid, pokud kompradorský ministr svolí s kvótami lidí, o kterých rozhodl někdo jiný, pak kdykoliv v budoucnosti mohou být z České republiky bez milosti vykázáni.
       Příští porady ministrů vnitra o zachraňování tonoucích v moři a přijímání imigrantů povede Seehofer. Je docela dobře možné, že český ministr vnitra nemá k podobnému typu jednání, kdy se má čelit prohnanému německému manipulátorovi, ani minimální intelektuální a psychologické předpoklady. Seehoferův nátlak všeho možného druhu, včetně ekonomických výhrůžek, půjde především na maďarského, polského a českého ministra. Jižní země se nebudou solidarizovat, mají zájem na kvótách, severské země a Benelux jsou ovládány multikulti ideologií. Je možné si představit silné protiargumenty  Maďarů a Poláků, ale nulitní český ministr bude schopen jim tak akorát podtrhnout židli, na tento typ jednání by se měl poslat někdo kompetentnější, někdo, kdo chápe problém a je schopen Seehoferovi čelit. Nejvyšší čas vybírat schopné lidi.
    Pokud se Seehoferova iniciativa jednoznačně neodkopne, kam to všechno dojde ukazuje ve varujícím článku Bernard Plouviere ve francouzském Metainfos. V Londýně starosta mohamedán, ve Skotsku jeden „lidový“ zástupce naznal, že veřejných funkcích ve Skotsku je hodně bílých, ve Francii v Goussainville poslali voliči do městské rady islámské fundamentalisty. Madame starostová v Londýně má zahalenou hlavu, v Goussainville kompletně zahalenou. Málo zajímavé, nás se to netýká, máme přece svobodu? Bernard Plouviere píše: „Od konce sedmdesátých let masová imigrace změnila realitu. Populační nahrazení a stále gradující islamizace za přispění evropských zrádců, zdá se, že jsme na cestě k multikulturnímu globalistickému edenu. V dvacátém století lidské bestie chtěli instalovat proletářský a hitlerovský ráj na zemi a pokračuje to dál.“ 

Žádné komentáře: