čtvrtek 28. května 2020

biskup dolnisasko

Nejlépe rovnou konvertovat

Dolnosaští biskupové poslali muslimům v zemi blahopřání k zakončení Ramadánu. Pro křesťana a v podstatě i pro ateisty z dopisu plyne poučení. Nejlépe rovnou konvertovat k islámu a všechno bude dobré a sveze se tím i světový mír.  Český naturel pořád ještě oplývá něčím přirozeným, k vystřízlivění národa z evropskounijní ideologie, která je německy formovaná, by stačilo jednou týdně v sobotní novinové příloze publikovat vyjádření německých biskupů, antify, funkcionářů německých partají, mediálních poskoků atd. Národ by rychle pochopil, kam nás fašizoidní nadrasa, která zrovna trpí minderwertig komplexem a na tom založené adoraci všeho muslimského, hodlá zatáhnout.
    Na prvním místě proč mají dolnosaští biskupové, nebo je to běžná praxe i u pražských biskupů, psát dopisy věřícím jiného náboženství když dooslavovali nebo dotrpěli, záleží od interpretace? Hlavním posláním biskupů je  místo politických a ideologických blábolů šířit evangelium Ježíše Krista, minimálně jsou za to placení, i když třeba nevěří. Biskupové píší o paralele mezi Ramadánem a velikonocemi. Společně dokazujeme přítomnost boží na světě. Bůh nechť vyslyší vaše modlitby. Tedy podle biskupů celý svět nechť je muslimský, za to se muslim modlí. Čas postu je časem vzájemnosti a otevřenosti, postem dokazujete hloubku své víry, svět potřebuje vaše svědectví. Přítomnost nemuslima na večeři v Ramadánu je absolutně vyloučena.
       Když už biskupové někomu píší tento typ dopisů, hlavním bodem by mělo být osvětlení faktu, že křesťanský hlavní svátek je na počest zmrtvýchvstání božího syna, tento fakt nemá v žádném současném monoteistickém náboženství paralelu, možná v egyptských mýtech. Bůh a člověk jsou spojeni hlubinným tajemstvím, jehož záblesky se odhalují v lidské duši. Člověk ve světle milosti boží a s nasazením všech sil, které mu přirozenost propůjčila, dojde k pochopení významu svého pozemského putování. Biskupské tlachání je dnes vedeno snahou zatemnit pochopení smyslu boží zvěsti. Křesťan není nicotným otrokem ve hře boží síly, jak je tomu v islámu. Křesťanská zvěst nemá paralelu, něco takového může tvrdit jen proradný heretik.  
      Podle biskupů společně dokazujeme léčivou přítomnost boží ve světě. Předně z biblické víry neplyne ani léčivá, ani neléčivá přítomnost boží. Víra znamená nekonečnou radost z vědomí boha, víra je jediným bodem v kosmu, který je pevný a Ježíš Kristus znamená přiblížení tohoto bodu lidské duši, a víc už nic. Tlachy německých biskupů jsou politicky podbízivé a směšné, nedá se říct, že se biskupové snaží vnutit levičáckému zběsile proimigračnímu režimu, oni jsou totiž jeho důležitou politickou komponentou. Jednoduše řečeno jsou to dovední političtí manipulátoři. V kterém islámském státě muslimové společně s křesťany a židy dokazují léčivou přítomnost boží? Proč biskupové, když už dopis psali, nezmínili pronásledování křesťanů v muslimských státech?
      Klišé katolických farářů a biskupů o mezireligiózním dialogu není než čistokrevnou politikou. Muslimové v Evropě jsou zcela mírumilovní a našli jsme společnou řeč. Čím větší procento muslimů v zemi, tím víc násilných činů proti ostatní populaci, nakonec si prosadí úplnou nebo částečnou legalizaci   muslimského zákona šaria, jako je tomu v Duisburgu, Malmo, severních pařížských předměstích a jinde.  

Žádné komentáře: