středa 29. ledna 2020

santiago abascal interview

Santiago Abascal interview

Spolu se Salvinim (ovšem i Borgonzoni, i když v neděli nevyhrála, má v sobě něco fascinujícího) je to nejnadějnější rodící se evropský vůdce conquistador. Conquista nad evropskounijní levicovou perverzí, která zatemnila Evropě rozum. Abascalovo interview ve španělském konzervativním think-tank Elinactual a ve francouzském ValeursActuelles. Abascal vytvořil z nedávno (2014) založeného pravicového hnutí VOX třetí politickou sílu ve Španělsku s aspirací stát se alternativou politickému mainstreamu, VOX čím dál víc vytlačuje lidovce z pozice hlavní pravicové strany, Abascalův diskurs je jasný a nekompromisní, žádné koncese na úkor španělské identity, islámu a globalizaci.
Macron obzvlášť v imigračních otázkách akcentuje roli Evropské unie, vy na druhé straně národní suverenitu a kontrolu hranic. Národní rovina je účinná při řešení imigračních problémů?
      Prvním stupněm řešení imigračních problémů je národní suverenita a státní  hranice. Evropská unie řadu desetiletí nastoluje imigrační řešení, která neodpovídají realitě a potřebám členských zemí. Každý národ je nejvyšší autoritou při rozhodování, kdo vstoupí na jeho teritorium. Globalisté nám vnutili multikulturní typ společnosti, která ztroskotala a ochudila život občanů v mnoha směrech: sociálně, kulturně i ekonomicky. Dnes se evropské ženy nemohou svobodně pohybovat v některých čtvrtích hlavních měst, jako Paříž, Londýn, Brusel atd. Ve Španělsku to ještě nedostoupilo do takového stupně, ale pokud nepoužijeme adekvátní nástroje, je to jen otázkou času. Jsme pro legální imigraci, která bude řízená a v asimilačních mezích. Přesně opak toho, co desetiletí prosazuje globalistická elita.
Nazýváte Macrona globalistickým prezidentem a bráníte španělskou identitu. Proč právě dnes?
    Globalizátor, který pokračuje v úsilí o rozpuštění národních států a posílení prvků nového světového pořádku, kde rozhodování jsou přijímána antidemokraticky a ignorují národní suverenitu. Stojíme v opozici totalitárním projektům, které nutí občany myslet jistým způsobem, které likvidují jejich kořeny a kultury. Španělé nás nevolili proto, abychom se zabývali zájmy sousedních zemí, ale abychom přinesli řešení našim vlastním problémům. Politikům by měly být vlastní problémy jejich občanů a ne zájmy oligarchů.
Ve Francii zaregistrovali v 2018 víc než tisíc antikřesťanských přečinů, mnoho profanací kostelů. Obrana křesťanské civilizace je prioritou pro západní Evropu?
    Určitě by měla být. Evropu nepochopíte bez křesťanských kořenů. Počátek problémů Evropské unie v 2002 koinciduje s marginalizací křesťanství v evropské ústavě. Jan Pavel II. řekl „křesťanství se podílelo na formování společného vědomí evropských národů a bylo impulsem jejich civilizaci“. Dnes je křesťanství nejvíc pronásledovaným náboženstvím ve světě se spolupachatelským mlčením elitní oligarchie.
Opakujete, že Španělsko je konstruováno proti islámu, jak to odpovídá dnešnímu španělskému kontextu a Evropě?
     Nejde o relevantnost nebo kontext, je to historická realita. Platí to pro Španělsko, které jak píše filozof Julian Marías, je evropštější než ostatní národy. Ostatní národy jsou evropskými i když si to nevybraly, ale Španělsko se rozhodlo, že bude evropské tím, že vytěsnilo islám. V současném kontextu připomínat reconquistu je zcela  případné. Stačí se podívat na periferie francouzských  měst, kde se nastolila muslimská komunita: diskriminace žen, pronásledování homosexuálů a nárůst sexuálních zločinů.
VOX velmi posílíl v sondážích a v urnách v okamžiku Francovy exhumace. Proč jste proti exhumaci?
     Tváří v tvář socialisticko-komunistické levici, která stojí proti Španělům, jsme pro smíření předchozích generací. Nemůžete exhumovat někoho bez svolení jeho rodiny. Zakládá to na hrůzný precedent: jakákoliv vláda může exhumovat mrtvé v závislosti na svých ideologických fobiích.  Chtějí, i když dědové podepsali mír, aby vnuci vedli válku. Jde o absolutní nezodpovědnost, také o to, aby se zamaskovala totalitární minulost socialistické a  komunistické strany a baskických nacionalistů.
Vaše strana má dobré výsledky v rurálních oblastech, jak to analyzujete?
     Ve Španělsku Evropská unie demontovala industriální síť, posazovala delokalizaci průmyslu a následné zbídačení periferních regionů, vedlo to ke snížení mezd a imigračním vlnám. Toto všechno v souladu s velkými komerčními dohodami, které likvidovaly náš průmysl a rurální oblasti. Levice nehájí pracující, zabývá se prosazováním programů globalistických elit. Tento pokrok vládne v Evropské unii. Ve Španělsku vede socialistická partaj křížovou výpravu proti automobilovému průmyslu na němž je založeno 15% naší ekonomie.
VOX se staví jako obránce katolického Španělska, ale většina vašich návrhů je silně kritizována papežem Františkem, který neváhá použít tvrdých slov proti Salvinimu v Itálii. Jak to vysvětlíte?
    Papež je velkou spirituální referencí pro katolíky když jedná jako viditelná hlava církve, a Jorge Bergoglio je argentinským občanem když vstupuje do politických diskuzí, které nepřísluší katolické církvi a které se dotýkají suverenity států, jako je právo rozhodovat o počtu imigrantů ve vlastní zemi. Ovšem VOX nebrání jedno náboženství. Bráníme křesťanské kořeny, které jsou páteří Španělska i Evropy. Španělsko není laickým státem, ústava nás definuje jako nekonfesionální stát. VOX se neidentifikuje s jedním specifickým náboženstvím, toto téma se svými sympatizanty nediskutujeme. VOX je především politickým projektem.
Zastáváte názor, že separatistické strany by měly být zakázány. Na jedné straně bráníte španělskou identitu proti globalizátorům a na druhé straně separatistům toto právo upíráte?
    Existence separatistických stran je něco anomálního v demokracii, Španělé nemohou financovat ty, kteří podminují teritoriální integritu a suverenitu a vysmívají se našim právům a svobodám. Katalánie bez Španělska není Katalánií, problém byl vytvořen separatistickými stranami. Globalismus chce zlikvidovat národní stát a proto podporuje separatistická hnutí v Katalánii, která mají stejný cíl, separatističtí politici na jedné straně podporují islám a na druhé straně vytěsňují hispánské imigranty. 
Ve vašem programu se zastáváte nadřazenosti španělské ústavy na komunitním právem EU. Je to důležitě?
    VOX neustoupí v obraně suverenity a právního systému. Španělsko je suverenním státem a jako takový musí být respektováno Evropskou unií. Nadnárodní tribunály zavazují Španělsko k propouštění teroristů a sexuálních zločinců, kteří znovu v ulicích napadají ženy. Domníváme se, že španělští politici, kteří naslouchají těmto nadnárodním tribunálům, jsou spoluzodpovědní za tyto zločiny. Na druhé straně existují státy, teoreticky naši spojenci, které odmítají nároky naší justice na vydání pučistů a teroristů. Např. Belgie, nejen že chrání pučisty, ale odmítá vydat teroristu, jsem hodně velkorysý, když nazývám Belgii státem.
Pokud se dostanete k moci, vaše politika bude konformní členství v EU a respektování evropských dohod, které mají donucovací charakter (speciálně konvence o lidských právech)?
    Základem naší politiky je obrana španělských práv v Evropě. Veškerá rozhodnutí VOXu jsou založena na španělském právním systému a na právním státu. Vždy respektujeme procedury Evropské unie k vyjádření legitimního práva nesouhlasu s oficiální doktrínou. Problémem je totalitární směr EU. Uděláme všechno proto, aby tento stav skončil. Jsme pro unie suverénních národů kooperujících v rovných podmínkách. V Bruselu existují čtvrti, kde vládne islámský zákon, tedy nemohou nám odtud dávat lekce o lidských právech.
VOX kritizuje suprematistický feminismus, požadujete zrušení práva na potrat a zrušení kvót na volebních kandidátkách. Jaký důvod pro tento antifeminismus?
    Nebudu se vyjadřovat k těmto nálepkám. Ve VOXu bráníme rovnost před radikálním feminismem, který rozněcuje občanskou válku mezi pohlavími. Ve skutečnosti všechny ženy, které se odváží oponovat ustavenému diskursu jsou odsuzované a pronásledované. Potrat je drama a ztroskotání naší společnosti. Povinností je bránit život. Ženy musí mít informace, asistenci a vidět alternativy. 
Chcete zrušit zákon o gendrovém násilí. Co vám na něm vadí?
     Je to antiústavní zákon, který nabourává princip rovnosti všech občanů před zákonem a kriminalizuje kvůli pohlaví. Právo nerozlišuje rasu, pohlaví ani sexuální orientaci. Zákon o gendrovém násilí byl přijat pod tlakem socialistické vlády na ústavní soud, přiznal to Alfonso Guerra, tehdeší místopředseda vlády. Zákon nechrání ženy, v roce 2019 došlo k víc úmrtí žen v důsledku násilí než v 2018. Ve VOXu se domníváme, že je třeba přijmout zákon o domácím násilí, který by chránil všechny členy domácnosti: muže, ženy, děti i staré..  Jsme jedinou politickou formací, která hlásá vysoké tresty pro vrahy a sexuální zločince. Pokud jsme svědky kriminálních recidiv v ulicích, je to z důvodů levičácké justice a tlaku ze Strasburgu.
Rohodl jste se vystoupit z tradiční pravicové strany lidovců a založit VOX, abyste se osvobodil od politické korektnosti a mediální tyranie. Ve Francii tradiční pravice kategoricky odmítá jakoukoliv alianci s RN Marine Le Penové, k níž nyní máte blízko. VOX nebo RN mohou vyhrát bez nějaké aliance?
    Nevím, to odpoví budoucnost. Mohu jenom říct, že VOX nikdy nepodepíše něco, co by odporovalo jeho přesvědčení. Neexistuje žádný post ani křeslo, které by nás dovedlo ke zradě naší politické ideologie a milionů Španělů, kteří nás volily. Jsme jiní než ostatní strany, které mění diskurs podle průzkumu veřejného mínění, aspirujeme na vedoucí roli ve španělské společnosti.
Nepopíráte inspiraci u Donalda Trumpa, Bolsonara nebo Mattea Salviniho. Považujete se za populistu?
    Všechna hnutí, která vyznávají národní suverenitu a revoltují proti pokrokovým elitám, mají naše sympatie. Neznamená to, že se vším souhlasíme. Jsem Španěl, který miluje svou vlast, pokud je to populistické, nazývejte mě populistou!
Jak analyzujete vítězství Borise Johnsona, jeho strana téměř v agonii a překvapující vítězství s programem „Get Brexit done“?
    Respektujeme suverénní rozhodnutí britského lidu. Nesmíte zapomínat, že britští vůdci byli fanatickými stoupenci migračních vln organizovaných Evropskou unií. Důkazem všeobecného nespokojení s EU je vítězství konzervativců se sloganem „Get Brexit done“ v tradičních lénech labouristů. Usilujeme o Evropskou unii, kde všechny suverénní země svobodně kooperují za podmínek rovnosti, opačné než o co tvrdošíjně usilují bruselští oligarchové: druh Varšavského paktu, kde disidenti jsou pronásledováni  
     
     

Žádné komentáře: