pondělí 27. ledna 2020

putin technologie rfi

Domníváme se

Nebo spíš jsme přesvědčeni, že jsme na počátku nové epochy, která nejen, že si nic nezadá, ale i předčí dobu, kdy se vymyslelo písmo nebo postavila Akropolis. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme víc svobodnější než kdokoliv kdykoliv předtím, i když i bez Giniho indexů je vidět, že bohatství se kumuluje stále v menší skupině lidí. A peníze znamenají moc a víc svobody, to dnes každý chápe.  Domníváme se, že technologický vrchol internet a umělá inteligence jsou vstupenkou do nové epochy nesrovnatelné s čímkoliv předtím. Máme zato, že rozum na prázdné ploše nechal vykvést technologické vrcholy a nás, nikým neřízené a absolutně svobodné lidi, vsadil do tohoto prostoru.  Není to všechno pouhá iluze, nejsme jen loutky v něčích rukách, které opakují (smskují, twittují..) floskule o absolutní svobodě?
       Svět je zdánlivě komplikovanější (a byrokratizovanější) než kdykoliv předtím, veškeré naše jednání a konání je evidováno computerovými kolosy a prvky umělé inteligence jsou schopny vyhodnotit naše příští kroky. Naše chápání svobody vychází z pár fikcí, které nám doba sugeruje, cítíme se svobodní, protože jsme bez paměti, protože přes haldy betonu, které produkují nové haldy betonu už nevnímáme skutečnou komplikovanost lidské duše. Jsme svobodní protože jsme ze své fantazie eliminovali všechno, co se nám nelíbí, co protiřečí našim představám, které jsou do té míry naše vlastní, do jaké jsou nám někým sugerovány. Když se k této technologicky svobodné euforii ještě přidá evopskounijní demokratická nadstavba, pak máme zato, že jsme svědky něčeho významnějšího než byl přechod paleolitu k neolitu, kdy se zrodilo zemědělství a města, písmo, chrámy, a celá civilizace. Domníváme se, že digitalizace je víc než toto dávné. Jeden malý rozdíl mezi dobou paleolit-neolit a dneškem, tenkrát  celá masa tehdejšího lidstva se podílela a účastnila planetárně-civilizačního  přerodu, dnes nám má padnout do našeho pohodlného života odněkud technologický vrchol. Z Kalifornie? Z Číny? Číňané se též kloní ke Kalifornii. Pár dovedných v Kalifornii nás dovede do budoucího planetárního ráje absolutní svobody a demokracie. 
          Na jedné straně nekonečný růst komplikované struktury počítačových sítí a umělou inteligencí generovaných řešení a proti tomu jedna nepřekonatelná limita, kterou je kapacita našeho mozku racionálně vyhodnocovat. Příroda zde napovídá, že být racionální, znamená být limitovaný. Ze sebeoptimálnějších řešení vnějších struktur nejsme schopni vybrat skutečně optimální. Tato mez je sice na jedné straně pesimistická pro ideu pokroku, jak ji chápeme, ale nadějná ve smyslu zachování vyššího rozumu v člověku a civilizace. I přes nasazení stovek výzkumáků po celém západním světě se s teplotním režimem planety nepohne, naštěstí pro lidstvo nepřijdou na nic optimálního, věčná Gaia se jim vysměje. V tomto bodě se nepozorovaně vplížilo do západního racionálního modelu něco velmi iracionálního a kupodivu si velmi dobře rozumí. Na půdu univerzit vstoupila šestnáctiletá Švédka a diktuje jim vědecké programy. Její věštby jsou milionům studentů, profesorů a miliardářů bližší (a vědečtější) než šedivá knihovna vyčerpané vědy. Nevypadá to na nový přechod paleolit-neolit, ale spíš na opakování již viděného.
      Struktury lidského myšlení a vnímání mají tendenci se velkou kvantitativní komplikovaností zbortit a konečná výpověď je pak triviální. Např. Radio France International emituje na vlnách 99.3 i do Prahy svůj africký program, který má ve frankofonní Africe hodně posluchačů a velkou odezvu. Celoafricky populární Chantal a Pierre se střídají v pařížském centru a každodenně moderují diskuze s posluchači i experty. Rádio propaguje levicové evropskounijní pojetí pokroku a.... totální trivializaci všeho.  Diskuze o technologické budoucnosti Afriky - posluchači převzali rétoriku a zjednodušující optiku levicových pařížských snobů - jiná budoucnost než umělá inteligence neexistuje. Afrika musí investovat do této vágní oblasti a budovat matematická centra a exaktně se  trénovat, apod. Spíš směšné než smysluplné. Lidský rozum má víc možností než spekulativní bádání německého typu nebo matematické rovnice, ty vesměs stejně počítá software. Neexistují v Africe perspektivnější oblasti nasměrované do budoucnosti? Např. v okamžiku, kdy farmaka víc otravují než léčí, by bylo žádoucí intelektuální nasměrování Afričanů do tradiční mediciny a vývoje léků, v této oblasti by rychle excelovali a přineslo by jim to gigantický ekonomický a rozvojový benefit, ovšem co potom západní farmaceutické kolosy. V Africe by byl přirozený rozvoj technologií spřažených se zemědělstvím, rozvoj vědy a technologií zaměřené na textil a kůže atd. Nikdy se nic takového v rádiu i v západní pomoci Africe nepropaguje.
       Dnes ráno v rádiu důkaz vynulování historické paměti a zploštění fakt, dotaz posluchače z Konakry: proč nepřijel polský prezident do Izraele uctít památku holokaustu? Odpověď polského zpravodaje rádia: izraelští organizátoři se spolčili s Putinem a odmítli dát Polákovi stejnou publicitu jako ruskému prezidentovi, který před šéfy 40 zemí mohl říct svoji pravdu o druhé světové válce. Ruský prezident nazval polského velvyslance u Hitlera antisemitskou sviní, aniž mezinárodní komunita reagovala, vysvětlil zpravodaj rádia. Ani zmínky o tom, že verbální válku s Ruskem o druhé světové válce zahájili Poláci, ruský prezident na základě historických fakt jim jenom velmi adekvátně odpověděl. A v rádiu ani zmínky o tom, že pravda o nedávné válce může být jenom jedna... a židovští organizátoři dali přednost pravdě a ne Putinovi.
     Poselství francouzského rádia Africe - polopravdy plus umělá inteligence plus evropskounijní demokracie otvírají cestu absolutní svobodě a skvělé budoucnosti lidstva – je symptomem a přesnou výpovědí o převratné době.     

Žádné komentáře: