středa 1. ledna 2020

prezident capodanno

Prezident mluví

Jednoduchá, k podstatě jdoucí slova, dedikovaná nejen Rusům. Lidsky oslovující. V ruských ranních novinách je komentovaný extrakt prezidentovy novoroční řeči, pouze v italském ekonomickém Scenarieconomici doslovně přeložená novoroční řeč:
Drazí občané Ruska! Drazí přátelé!
Rok 2020 brzy nastoupí. Otevře se třetí desetiletí 21. století. Žijeme v turbulentní, dynamické, kontradiktorické době, ale můžeme a musíme udělat všechno  proto, aby se Rusko úspěšně rozvíjelo, aby se celý náš život změnil k lepšímu. Netrpělivě čekáme na úder hodin, věříme a doufáme, že všechna naše přání se promění ve skutečnost.
    Naše osobní projekty a naše sny jsou neoddělitelně spjaty s Ruskem. Přítomnost a budoucnost, budoucnost našich dětí, jsou odvislé od našeho úsilí a příspěvku každého z nás. Pouze společně vyřešíme problémy s kterými naše společnost a země dnes zápolí. Naše jednota je základem vysokých cílů. Tyto hodnoty nám byly předány našimi předky – heroickou a nesmrtelnou generací vítězů. Příští rok oslavíme 75 let vítězství ve Velké vlastenecké válce. Z celého srdce gratuluji frontovým vojákům, všem osobám starších generací, všem těm, kteří prošli nesnadnými zkouškami, na nichž staví naše dobro a budoucnost naší vlasti. Klaním se vám.
Drazí přátelé.
   Vždy připravuje nový rok s předstihem, navzdory mnohým starostem považujeme teplo lidských vztahů a dobrý pocit člověka za principiální záležitost. Cítíme se povinováni dělat důležité a užitečné věci pro dobro ostatních, pomáhat těm, kteří to potřebují, potěšit je dary a pozorností. V takových upřímných impulzech, v čistotě ducha, v nesobecké velkorysosti se manifestuje opravdová magie Nového roku. Odhalují se nejlepší lidské stránky, transformuje se svět, naplňuje se radostí a úsměvem. Živoucí pocity Nového roku, úžasné dojmy v nás žijí od dětství a každý rok se vrací, objímáme naše drahé, naše rodiče, připravujeme překvapení pro děti a vnuky, zdobíme s nimi vánoční stromek, tvoříme kartonové figurky, koule a skleněné girlandy. Známé hračky, často staré, ale milované, rozdají teplo i mladým generacím. Určitě, každá rodina má své novoroční tradice, ale každý je částí té atmosféry laskavosti a péče. Nechť se štěstí vzájemné empatie navždy zabydlí ve vašem domě, pomůže překonat všechny nesnáze, shromáždí generace. Nechť jsou rodiče zdrávi a stále pociťují vaši pozornost, každé dítě nechť cítí, že je milováno. 
Přátelé!
    Nový rok přede dveřmi. Pozdravme se navzájem, přejme mír naší vlasti, blahobyt a dostatek! Veselé svátky! Šťastný Nový rok 2020!

Žádné komentáře: