úterý 31. prosince 2019

mor francie

Cholera s morem ve staré Evropě

Diagnostikuje to Franz-Olivier Giesbert v Le Point. Nakonec když se společnosti rozkládají a nic nemá hodnotu, všechno zavinili Židé, od špatného počasí až po choroby. Co se to děje ve Francii? Vnímavější člověk si musel položit tuto otázku, když viděl jak tlupa lidí severoafrického vzezření pohanila filozofa Alain Finkielkrauta před jeho domem (v TV: evidentní skupina muslimů vydávající se za žluté vesty). Jak nepropadnout lítosti a vzteku nad mrtvolou sladké Francie? Nestigmatizovat říkají šašci politické korektnosti, od Le Mondu až po Mediapart, nic je nezastaví v popírání reality. Ať říkají co chtějí, nikdo nemůže zastřít muslimskou nenávist, která je na pochodu. Hanebné urážky falešných žlutých vest před Finkielkrautovým domem nejsou ničím izolovaným. Je to historický societální obrat. Katarze, která má odvahu křičet „špinavý sionisto, Francie je naše, zemřeš, bůh tě potrestá“. Co by bylo s Finkielkrautem, kdyby poblíž nestáli ochránci zákona a skutečné žluté vesty, kteří ho zachránili? Lépe nemyslet. Dnes ve Francii může Žid svobodně myslet, ale na místě je otázka, jestli má svobodu pohybu, jako v časech Třetí říše anebo ve falešném ráji Al-Andaluz.
     Permanentní urážky jsou první etapou procesu. Pak přijdou pogromy, už abychom se na ně připravili. I pak budou mnozí, kteří budou relativizovat a minimalizovat události: zbabělci, promuslimští levičáci, kolaboranti, dědici lhostejné Francii, kteří se poddali už dnes. Sami se nazývají antisionisté a ne antisemité, jako by to nebylo totéž. Izrael, jejich obsese a objekt. V minulém století přijal ty, kteří přežili Shoah, kteří se dokázali rekonstruovat, a který salafisté a užiteční idioti levičáci by nejraději vymazali z mapy. Encyklopedická ignorance jim dovoluje bez studu zamaskovat historickou pravdu a permanentně opakovat velkou lež, podle které byl Izrael arabskou zemí, kterou okupují dnes Židé. Tři tisíce let je tomu naopak, židovská země dobývaná, okupovaná a devastovaná – především Araby. Před rokem 1948 se Židé pojmenovávali Palestinci, na jejich národní vlajce byla Davidova hvězda, velké židovské periodikum se nazývalo PalestinePost. Udělali chybu když změnili jméno na Izrael, prohráli boj slov a dovolili Arabům, aby se zmocnili historického termínu Palestina, a dali jim možnost šířit desinformace ve velkém.
     Ve stejné chvíli jiná sémantická revoluce: slovo antisemitismus, od nacismu výbušný termín, se zaměnilo panenským termínem antisionismus. Ale všichni, kteří si termín reklamují, definičně hlásající zničení Izraele, jsou antisemité. Jsou to titíž, se stejným jedem kolem úst. Oficiální statistika odhaluje, že 22% Francouzů se domnívá, že existuje židovský světový komplot podle modelu sionských protokolů, vylhaného textu z 1901 o dobytí světa Židy a svobodnými zednáři. Kniha je velmi populární v arabských zemích, odkud byli Židé kompletně vyhnáni i když zde žili dávno před muslimským dobytím severní Afriky. Odtud vitální nezbytnost izraelské existence pro svět. Znáte aspoň jednu demokracii v arabském světě? Jasné, Izrael. Nikdy nesmíme zapomenout na pravou přirozenost státu Izrael v momentech, kdy antisemitismus a antisionismus, mor a cholera devastují a korumpují starou Evropu a arabský svět!

Žádné komentáře: