pátek 10. ledna 2020

osn uganda wolfowitz

OSN a spol.

Nepotřebná a zbytečná organizace, kde nikdy nepanoval normální zdravý rozum, ale ideologické předsudky nejhoršího druhu a dokazatelná korupce. Jejich řešením jsou třicet, čtyřicet, padesát let staré válečné relikty, pořád na pokraji války. Z pár tisíc Arabů, kteří v devětačtyřicátem odešli dobrovolně z Izraele v naději, že až arabské armády utopí Židy v moři, zmocní se všeho, vytvořilo OSN časem miliony uprchlíků z Izraele, které dodneška na náklady světa živí. Miliony Židů, kteří museli prchnout z muslimských zemí a zachránili holé životy, se pro OSN vypařili, jejich potomci neexistují, žádné nároky popř. rovnováha nároků z toho neplynou. V OSN automatická hlasovací mašinerie dnes a denně delegitizuje a ponižuje nejkvalitnější světovou demokracii stát Izrael.
      Lze světové parazitní monstrum reformovat? Pravděpodobně nejadekvátnější reformu OSN navrhoval prezident Světové banky Wolfowitz, naneštěstí ho před pár lety Evropská unie velmi rychle zlikvidovala. Nadnárodní  organizace charakteru OSN byla v jeho geniálním nápadu strukturovaná po kontinentech popř. megaregionech: africká, východoasijská, západoasijská, evropská, jihoamerická, severoamerická, tichomořská organizace apod. Žádná jiná vyšší celosvětová politická organizace by neexistovala, pouze orgán podobný dnešní Radě bezpečnosti, který by tvořili zástupci kontinentálních organizací, kde by se kromě bezpečnosti mj. řešila i mezikontinentální solidarita. Kontinentální organizace by vytvářely struktury, které odpovídají požadavkům a potřebám jejich megaregionů. Kontinentální organizace by byla určitě blíž regionálním problémům než dnešní impotentní celosvětové monstrum, kontinentální organizace by mohly iniciovat spolupráci všeho druhu, v rozsahu přirozených regionů je to reálné. Dokonce WTO by fungovala efektivnějším a přirozenějším způsobem v dimenzi přirozených megaregionů než na celoplanetární dimenzi, kde její regule zdaleka nepřispívají ekonomické rovnováze. Na úrovní celosvětového monstra, kde není reálná přirozená spolupráce, nutně jde o hru ideologizovaných norem vnucovaných aparátem organizace, jako je Marrakešský pakt o imigraci nebo negace státu Izrael a umělé udržování permanentního napětí sponzorováním palestinských táborů kolem. V Libanonu, v Sýrii atd. nedostane Palestinec občanství, musí žít v táboře na okraji společnosti, aby se živila jeho nenávist vůči Izraeli. Zde OSN nezasahuje, v Evropě mají nárok na občanství podle OSN všichni Arabové, kteří tam přijdou.
     Korupce všeho druhu je vlastní této planetární organizaci. Např. není jasné proč mají mít zaměstnanci OSN, včetně jejich dětí, řadu mimo mzdových výhod a benefitů. Dnes ráno prošla řadou novin zpráva z německého Sternu o korupci v neblaze proslulé dceřinné organizaci OSN zabývající se uprchlíky UNHCR. Podle šetření Sternu vystaví zaměstnanci organizace Afričanovi falešné dokumenty, s kterými se dostane na seznam tzv. „Resettlement programu“, který mu otevře cestu do Evropy. V rámci tohoto programu nabízí země EU jistou budoucnost v Evropě. Z programu mají profitovat pronásledování popř. nemocní lidé, za rok se jedná 50-60 tisíc lidí, kteří programem projdou. Hlavním africkým centrem programu je ugandská Kampala, Stern píše, že je to bazar ilegálních kšeftů kolem přesídlení. Síť zprostředkovatelů, zaměstnanců UNHCR a Afričanů schopných zacálovat aspoň 2500 dolarů. Falešné lékařské atesty dodají zaměstnanci UNHCR.
      Časopis popisuje případy osob, které se oprávněně dostaly na seznam programu, ale nakonec vyšly naprázdno, nebo s malým odškodněním, jejich identita byla někomu prodána. Podvody tohoto druhu nejen v Ugandě, ale i v Keni a Súdánu. Něco podobné se pozoruje i v případě zachraňování topících se ve Středozemním moři, jde o komedii, kterou si topící musí nejdřív pěkně zaplatit, pak se může v záchranné vestě topit blízko německé, francouzské, holandské nebo dnes i evangelické záchranné lodi. Kšeft a odporná komedie s utrpením Afriky se skrývají za ušlechtilou evropskounijní proimigrační politikou.


Žádné komentáře: