čtvrtek 9. ledna 2020

ochrana ustavy

Ferfasungšutz

Úřad na ochranu ústavy má hlídat německou ústavu, která samotná asi v této zemi nemá moc silné kořeny, po válce ji inspirovalo pár amerických majorů, určitě dobově odůvodněný dokument okupační správy. Ústava musí čerpat a vycházet z jiných zdrojů, aby se jí mohl postavit chrám. Úřad na ochranu ústavy zavedla de facto okupační správa a byl a je velmi obávaný. Zlikviduje politické strany i lidi. Na nacisty, kteří praktikují hitlerovskou ideologii v praxi stačí přece běžný soud. Zákulisní policejně-soudní mašinerie tajných kontrolních mechanismů, které úřad praktikuje, samy o sobě vedou k aplikaci fašistických principů. Dotyčný úřad zlikvidoval před lety pravicovou politickou stranu republikány, jedním z jejích vůdců a zakladatelů byl Luděk Pachman, jen směšná idiocie může tvrdit o tomto velkém šachovém teoretikovi, že byl nacista. Koncem padesátých let Úřad na ochranu ústavy dospěl k závěru, že německá komunistická strana je nepřítelem německé ústavy a jako taková byla rozpuštěna. Této partaji byla tenkrát německá ústava lhostejná, zajímala ji moc. Partaj se obnovila v několika verzích, v té nejnebezpečnější pronikli nositelé jejích idejí do systémových stran a přetvořili je ke svému obrazu.
   Merkelová předloni zlikvidovala šéfa úřadu Maassena, který nebyl stoprocentně servilní k její imigrační politice a jmenovala oddaného sobě a ideologii. Tato vůdkyně po vzoru orientálních despotů cítí neskrývanou touhu obklopovat se servilními eunuchy.
     Partajní soudruh Merkelové Haldenwang přes rok vede tento úřad, v zadání vůdkyně je zlikvidovat politickou opozici AfD a odrovnávat nepřátele islámu a imigrace. Zatím se mu to s AfD úplně nepodařilo, ale v každém případě úspěšně zabrzdil expanzi této strany ve společnosti. Prvním Haldenwangovým krokem po jmenování šéfa úřadu, byl výnos o otevření procesu šetření  AfD jako politické organizace nepřátelské německé ústavě, pokud by úřad uspěl, vedlo by to k rozpuštění strany. AfD vyvolala soudní při a loni v dubnu osvícený kolínský soudce rozhodl ve prospěch strany a zakázal sledování a vyšetřování. Úřad se neodvolal, nicméně zahájil vyšetřování mládežnické organizace strany a jejího národního křídla kolem durynského vůdce Hoecka, které čítá kolem 8000 lidí, tj. čtvrtinu stranické členské základny. Obě seskupení deklaroval úřad jako pravicové extrémisty. AfD podala v prosinci stížnost kolínskému soudu a ten přikázal Úřadu na sledování ústavy do poloviny ledna předložit důkazy o oprávnění vyšetřování mládežnické organizace a národního křídla strany.
       Úřad plodí rozsáhlá pojednání o výrocích jednotlivých členů sledovaných seskupení, což samo o sobě není moc korektní ani systémové. Co je na nich tak pravicové? Kritika vládní imigrační a islamizační politiky sama o sobě má prý rasistickou motivaci! Chápání pojmu národ, které zohlední kulturní a etnické aspekty je podle ústavního úřadu neslučitelné s ústavními principy a lidskými právy. Grosso modo - pokud nejste dostatečně perverzní a protinárodní, jste proti ústavě.       
          


Žádné komentáře: