čtvrtek 26. prosince 2019

vvittorio sgarbi vanoce

Vánoce

Papežovo skuhrání o muslimských svatých imigrantech i v tyto posvátné dny, nemluví už téměř o ničem jiném, jako umíráček evropskému světu, jak jsme ho znali. Ale jsou i jiné možnosti a hlavně pravdy, papežova slova nejsou pravdou. Vittorio Sgarbi, velký italský kunsthistorik, v programu Virus v italské televizi Rai2 o tom, co jsou vánoce. Během vánoc se říká mnoho inteligentního o kultuře a o muslimech. Křesťanské tradice stranou, abychom neuráželi, abychom je a všechny další menšiny, kterým vánoce nic neříkají respektovali. Řekněme přímo, že integrace má směšné aspekty, s celou tou falešnou tolerancí a dogmatismem. Laická, nereligiózní antropologie respektující všechna náboženství, všechny minority, kulty, typy chování, prostě držte se stranou a nerušte modely těch jiných.
      Jsem pro dezintegraci. Ať se nikdo neintegruje a zůstane tím čím je. Ať je každý přirozeně zvědavý poznat toho druhého. Dobro je přece poznání. Dobrem poznání roste, zlem padá. Ignorance je zlo. Proč ignorovat svátek narození Krista? Vánoce jsou o jednoduché věci - o narození jedné osoby, která udělala revoluci: člověk nesmí nenávidět jiného člověka, ber druhého jako bereš sám sebe. Zajímavé – nemusíš nikoho milovat víc než sebe, ale jako sebe. Bůh sestoupil na zemi a stal se člověkem. Slavíme tuto osobu, která transformovala homo homini lupus v homo homini deus.
    Vánoce jsou to, co zde vidíte (obraz Fra Francesca), žádné náboženství neobsahuje v sobě takovou krásu jako to naše. Jak úžasné pojmutí Fra Francesca, malá kaple, oslavující andělé, postavy v pozadí, celé dílo je monumentem rozumu. Později 1300-1350 zrození Krista od Giotta. Pohleďte, kaple, místo v poušti, pastýři pozorují slavící anděly, kteří volají všechny ať přijdou, šťastná Madona. Jak úžasné, musíme být šťastni nad takovou krásou. Někdo dokáže ukázat boha, protože je uchopitelný pro každého člověka. Muslimům je bůh moc velký, aby něco takového dokázali. Bůh je jako my, velikost našeho náboženství spočívá v humanitě, ne v divinitě.
      Pojďme dál, málo známý malíř benátského okruhu Scavone. Madona a Bambino, antické se zde snoubí s moderním, věk klasický s křesťanským. Nebo úžasný Greco, nepohlíží na věci jak jsou, ale transfiguruje je do moderní vize. A nejkrásnější je ukradený Caravaggio, kterého nám ukradli, aby se jeden miliardářský idiot mohl kochat. Nejkrásnější narození Krista, pozemská Madona, chudí pastýři a nová humanita. Rubens pak imitoval tento obraz se speciálním světlem, které Bambino vyzařuje. Toto jsou naše vánoce, odtud naše svoboda, nezávislost ženy, pojem krásy, prostě všechno.      

Žádné komentáře: