neděle 22. prosince 2019

lega sever giorgetti

Vyhrát válku

Včera na kongresu Lega severu v Miláně Matteo Salvini, abys vyhrál válku musíš pochopit, že jsi ve válce. Že se jedná o nelítostný bezskrupulózní boj o moc v zemi, který se dá vyhrát jenom v Salviniho linii, pochopili i jeho potenciální odpůrci ve straně. Zakladatel strany Bossi, který se často vyjadřoval kriticky o svém následníkovi, prohlásil, to co provádí Salvini není jeho přání, ale je to přání nás všech. Celá historická strana se ztotožnila se Salvinim a bez výhrad schválila nový statut, který navrhl. Mimo stranickou strukturu Legy severu vznikaly poslední dva roky po celé Itálii regionální Legy, které jsou federovány v hnutí Lega-Salvini-Premier. Formálně se jedná o dvě zcela nezávislá hnutí, ale v obou je Salvini (výkonným) tajemníkem.
      Lega severu měla původně v programu nezávislost severní Itálie (Padánie) a vytváření regionálních poboček strany mimo sever by nebylo schůdné,  historičtí vůdci strany se s vizí celonárodní Legy ztotožnili za podmínky usilování o prosazení zákona o výrazné regionální autonomii. Druhým problémem, který bránil teritoriální expanzi Legy severu, a který byl možná rozhodujícím, je soudní stíhání Legy severu za údajný finanční podvod. Lega severu v období Bossiho vedení inkasovala 40 milionů eur za volební výsledek. Po letech vytáhli italští prokurátoři obvinění, že strana nepoužila tyto prostředky zákonným způsobem, mělo jít o pochybení Bossiho a pokladníka strany. Po dlouhém mediálně soudním tyátru se loni strana dohodla s justicí na splátkovém kalendáři vracení těchto peněz. Což ovšem janovským prokurátorům nezabránilo i minulý měsíc znovu oprášit obvinění a stranu a hlavně Salviniho, který v období údajného podvodu byl stranickým pionýrem, znovu skandalizovat. Levicové noviny l´Unita mají dluh 50milionů, jeho původci by byli rychle dohledatelní ve špičkách postkomunistické levicové partaje, ale vláda rozhodla, že stát dluh uhradí.
       Nová celoitalská strana Lega-Salvini-Premier se zcela jiným typem politického programu a jiného rozsahu působnosti, nemohla převzít finanční závazky původní Legy severu a z toho plynoucí permanentní skandalizace. Dnes dvě třetiny elektorátu strany pocházejí mimo severní oblasti. Lega se stala celonárodní lidovou stranou, Lega severu zůstane jako právní subjekt formálně zachována, aby se respektovaly závazky k janovské prokuratuře, nový statut umožňuje dvojí členství v obou právnických subjektech. Salvini v projevu prohlásil, že když před šesti lety začínal, pro Legu hlasovaly 3% voličů, dnes jsme první stranou ve státě a jsme nadějí pro miliony Italů. Kdo chce zničit tuto naději soudními iniciativami, neuspěje. Když lid cítí vůni svobody, neexistují klepeta, která ho mohou spoutat. Ze statutu Legy severu byly odstraněny zmínky o parlamentu Padánie, limitovány možnosti čestného předsedy (Bossi) a definován postup budoucího formálního splynutí s celonárodním subjektem 
    Giancarlo Giorgetti, bývalý státní tajemník v úřadě předsedy vlády, historická postava Legy severu, považovaný v italské politice za jednoho z nejschopnější a nejinteligentnějších: „Kořeny a naše identita zůstávají, Lega to je 40let naší historie. Všechno ostatní se změnilo. Dospěli jsme do okamžiku kdy reprezentativní demokracie nevychází automaticky z lidové vůle. Příští rok bude klíčový a musí rozhodnout demokratické regule, Itálie nemůže být poslední zemí na světě, kde vládnou ti, kteří prohráli. Nová Lega (Salvini-Premier) je skutečností, Salvini byl velmi adekvátní v interpretaci nového světa, dokázal nastolit komunikaci, což je dnes důležité. Jsme v nové fázi, ale Lega nikdy evoluci neodporovala. Od nikoho nebereme demokratické lekce.“


Žádné komentáře: