pondělí 23. prosince 2019

korenzecher merkel gauland

Zabetonované západoevropské vánoční trhy...

JuedischeRunschau je měsíčník, který dnes už čte víc nežidů než židů, spolu s týdeníkem JungeFreiheit jsou to ostrovy svobody v Hofu na nádraží a přilehlém Německu, naštěstí muslimští „váleční“ kluci tam všude kolem postávající to nečtou a čtivo je k mání a čtenáři (prozatím) bezpeční.
       Vydavatel JR dr. Korenzecher v posledním vydání. Století vstupuje do svých dvacetin, dá se dost dobře pochybovat, že to budou „roaring twenties“, mládež se dnes zabývá od gender pruderie až k životu nepřejícím apokalyptickým proroctvím religiózní sekty svědků Gréty, ne nemilitantním bagatelizováním holokaustu a oživením v minulém století zesnulého socialismu  v konzumně asketické verzi. Počet čtenářů JR v 2019 narostl, z kritických a nepohodlných příspěvků nejen od židovských, ale obzvlášť od nežidovských čtenářů vyplývá, že JR se staly nepominutelnou autentickou alternativou. Informačním zdrojem a korektivem zkreslených fakt a polopravd, které vládě blízký mainstream šíří.
    JuedischeRundschau je malý pramen svobody v poušti dnešního tisku, jeden z mnoha podobných citátů z čtenářské obce, naplňuje to hrdostí a uspokojením. Motivuje to a zavazuje, klade vysoký nárok na obsah nezávislých židovských novin, nekompromisně proti zfalšované logice pachatel-oběť běžné v mainstreamových médiích, nekompromisně proti antisemitismu a delegitimování demokratického židovského státu, za svobodu a demokracii, za židovskou věc.
    Židovský stát není ušetřen násilí a islámského teroru a arabských vražedných útoků na jeho občany v Jeruzalémě, v Judsku, Samařsku a Galilei, rovněž tak od německých médií zamlčovaných a našimi daněmi financovaných raketových    útoků z Gazy. Přesto všechno nás naplňuje pohled na Izrael uspokojením a radostí. Izrael se zásluhou svého vědeckého potenciálu a vysokého vzdělávacího standardu stal nepopíratelnou a uznávanou technologickou velmocí nového věku, hospodářsky kvete, nepostradatelný pionýr a stimulátor nastupující digitální revoluce ve všech klíčových oblastech. Malý stát Izrael je nepominutelným partnerem v globální technologii.
       Navzdor bezbřehým snahám médií a politickému selhání do islámu zamilované a jemu podřízené západní Evropy, se Natanjahuově diplomacii podařilo dosáhnout diplomatického uznání od rostoucího počtu národů, obzvlášť od rozvíjejících se asijských států, nemluvě o sympatiích od Trumpovy administrativy.
    Je o to pozoruhodnější, co udělal stát Izrael pro své lidi různého původu, včetně svých muslimů a to navzdory agresívnímu nepřátelství velkých muslimských států, snahám o bojkot od západoevropských islámských přisluhovačů a permanentnímu delegitimování od OSN. Nehorázným skandálem (obzvlášť ministr zahraničí Maas) je  německá podpora, antisemitskému démonizování Izraele od OSN a to navzdory německé historické zátěži. Skandální je i fakt, že  židovská oficiální místa tak znehodnotila židovskou cenu za zásluhy, že ji letos udělila Merkelové a Maasovi – v manýře judenratu, zapřisáhlým podporovatelům nepřátel Izraele. Židovský stát dík svým občanům, dík své hrdinné a morálně na výši stojící armádě, strávil rok v míru, navzdor islámským režimům, navzdor zabijákům z PLO, Hamasu, Hizbolláhu, mulláhům z Iránu, panislámskému Erdoganovi a západoevropským příznivcům zničení Izraele. Platí to i pro židy v islamizované a antižidovské západní Evropě, kterým je Izrael otevřen. Přesně na tomto místě, z něhož radostným okem nahlížíme Izrael a na druhé straně Německo a západní Evropu, ztrácí prognóza pro rok 2019 svoji pozitivní barvu.
      Oplocené a hlídané vánoční trhy jsou západoevropskou normalitou. Živené, většinou populace podporovanou, nezodpovědnou, levicově romantickou, dogmatickou a sebevražednou německou a západoevropskou proislámskou politikou, která otevřela dokořán bránu islamizaci a následného zničení svobodného a demokratického systému, tolerantnímu a separovanému od náboženství. Islámská populace trpí strachem z veřejných prostor, z pěších zón, z parků, které byly považovány za klenoty evropských měst: strach z cestování veřejným dopravním prostředkem, násilí ve školách, především proti židovským dětem, sexuální útoky a znásilnění, útoky nožem, auty a fyzické útoky na všechny, jak vidět v Londýně, Haagu a dnes běžné v Německu. Proislámská politika dovedla k ochranným plotům kolem vánočních trhů a jinde.
     Navzdor tomu všemu západoevropská politika bude lhát stále dál, přestože vazba mezi katastrofickou bezpečnostní situací v západní Evropě a islámem je neoddiskutovatelnou. Státy Visegradu byly prozatím ušetřeny protože odmítly masívní muslimskou imigraci. Levicovým západoevropským „dobrým“ lidem se nedostává logiky. Muslimské násilí a teror je nedovedly k omezení imigrace. Jejich nesmyslná politika způsobila rozpolcení ve společnosti. Politika Merkelové vedla k největší poválečné právní regresi v Německu, riziko nese na prvním místě židovská komunita. To co činí problémy nežidovské populaci, pro židy vytváří zcela nenormální stav, židům a jejich dětem se neoficiálně radí, aby svoji židovskou identitu na veřejnosti skrývali, aby se vyhnuli urážkám a fyzickým útokům ze strany muslimů. Policie k ochraně veřejné bezpečnosti a židovských i nežidovských zařízení, je čím dál méně důvěryhodná, podle vlastních výpovědí příslušníků je proniknutá kriminálními islámskými famíliemi, stejné pozorujeme ve veřejné správě a komunální politice.
      Situace se zhoršuje podle francouzského a švédského mustru za často souhlasného oka politických činovníků, židovská menšina je nucena emigrovat. Muslimy importovaná nenávist vůči židům zůstává nepotrestána. Pomoc nelze očekávat ani od etablované politiky, ani od židovských zástupců v kancléřštině okolí, kteří zjevně a tragicky ignorují nebezpečí pro židovský život od levicového partajního spektra. V kancléřštině zájmu očerňují jedinou opozici hodnou toho jména, etablovaná antižidovská politika se stane s nově zvoleným vedením SPD ještě levicově dogmatičtější. Židovský život v dnešním Německu a celé západní Evropě je ohrožen, kvůli levicové nenávisti vůči židům, kvůli démonizování židovského státu a levicové islamizační ideologii, kvůli vstřícnost k islámskému teroru vůči Izraeli a na levicovém podkladu spočívajících omluv islámskému násilí oproti židům. 
     Každý opoziční názor levičáci démonizují a označují za extrémně pravicový a nacistický. Označují tak i židy, kteří unikli holokaustu. Je zcela jednoznačné, že židé neopouštějí Německo a západní Evropu kvůli Gaulandovi, paní Storchové, Chrupallovi, Meuthenovi a paní Weidelové, ale kvůli Merkelové a její vládě a jimi trpěné a připouštěné islámské nenávisti vůči židům.
       Islám se zmocní Německa a západní Evropy, stejně jako to učinil na Blízkém východě a pokouší se v Myanmaru a Thajsku a všude jinde, kde mu to povrchní politika ve stylu Merkelové a političtí pomocníci umožní. Islám nemá trpělivost s jinými názory, je hegemonní a expanzívní, je to radikální světovládná ideologie. V islámských zemích neexistuje právo a ochrana jinověrců. Postavit se islámské expanzi a jeho příznivcům je dnes příkazem rozumu, jednoduše kvůli sebeuchování, je to požadavek fundamentální nutnosti. Navzdory bagatelizování ze strany biskupů, by si to měli ve vánoční čas uvědomit i křesťané, miliony jejich spoluvěřících jsou pronásledovány právě v muslimských zemích. Historie kdysi křesťanského a židovského Blízkého východu, který se stal téměř úplně muslimským, by měla být varováním.
   

Žádné komentáře: