čtvrtek 12. září 2019

vzdoro papez

Vzdoropapež pořád ne

V německém Spiegelu, který vede řadu anti válek (rasismus, xenofobie, křesťanství, národ) a též řadu pro válek (islám, imigranti, gender pokrok, Merkelová) chovají obzvlášť velké sympatie pro Františka z Vatikánu. V podstatě sdílí stejné válečné zákopy, pro imigranti, pro islám a proti evropské civilizaci. Papež na Madagaskaru – zdálky se mu evropské národy jeví jako propadlé nacismu, prý si v Evropě občas připadá jako za Adolfa Hitlera. Tomuto Argentinci, který v podstatě nedostudoval teologii, o historii toho moc neví a Bibli evidentně nezná, některé proslovy v Evropě připomínají řeči Adolfa Hitlera z 1934.
    Nepřátelství proti cizincům má být podle papeže nemocí, která nakonec oprávní rasovou čistotu. Možná se plete v adresátovi, v některých evropských zemích se procento imigrantů blíží dvaceti, kolik imigrantů vzali na Madagaskaru? Nebo by se spíš měl obrátit na mateřskou zemi, která je jedinou jihoamerickou zemí, kde se indiánské etnikum v podstatě nevyskytuje, kde příbuzní a předkové Františka Indiány jednoduše vystříleli, ať se modlí za to, aby jim bůh peklo odpustil.
       Papež ve svém plkání v letadle vyzval své odpůrce, aby kritiku vůči němu netajili, „smějí se a vrazí dýku pod pás“. V tomto případě měl asi na mysli americké konzervativní kruhy v církvi, kterým s tímto papežem už došla trpělivost. Papežovo plkání hraničí s demencí, kritiků má tento papež víc než dost a v podstatě dýky pod pás jim vráží on. Kritiky své proimigrační politiky považuje za nemocné. To má úroveň stalinského Gulagu, politická opozice byla tenkrát též považována za nemocnou, v Hitlerově Německu političtí odpůrci a mentálně handicapovaní procházeli stejným typem léčby. Osočovat politický postoj za nemoc, se blíží zločinu. Papežovo vyjádření o otevřené kritice je do nebe volající lží, během pár let svého úřadování zlikvidoval své odpůrce, zmocnil se církve, biskupy postupně nahradil svými věrnými patolízaly, i Duch svatý bude mít v příští konklave problém, aby z ruin církve něco ještě postavil, resp. našel jednoho spravedlivého a kompetentního kardinála. V likvidaci kritiků si papež nezadal s nejhoršími diktátory.
      Papežova role v italské politice je nemravnost nejvyššího druhu, de facto exkomunikoval Salviniho a požehnal antinárodní vládě M5s a postkomunistickým  PD. Vede boj na život a na smrt se suverenismem, útočí na brazilského Bolsonara, který stojí v čele nejkatoličtější země světa, indického Modiho, od Trumpa po Putina a Orbána. V posledních sto letech se nepamatuje papež tak radikálně implikovaný v politice. Tak nehorázné srovnání evropské přítomnosti s nacismem. Pius XII. v 1949 exkomunikoval některé komunisty, ovšem tenkrát šlo o totalitní ideologii, která pronásledovala věřící a stavěla gulagy. Dnes papež téměř exkomunikuje demokraticky volené politiky, kteří se nedopustili ničeho špatného, pouze se domnívají, že národy, které je zvolily mají právo na existenci a místo na slunci. Papež proměnil církev v zednářskou lóži pseudopokroku, v jednom šiku s proislámskými, antikřesťanskými a ateistickými organizacemi. S Evropskou unií a velkými financemi proti katolickým hodnotám.
       Církev stavěla na tisícileté tradici a přínosu svých velkých do gigantického toku svého univerzálního poznání, nic nebylo nikdy zapomenuto. Doktrína se neustále obnovovala a regenerovala historickou proměnou. Podstata učení se neměnila. Dnes jeho věrní biskupové a faráři předkládají učení, jehož jádrem je zjednodušený a zpolitizovaný papežův výklad přítomnosti, kdy  biblické knihy jsou jenom dekorací v regálech za jejich zády. Papežova manichejská interpretace víry je infantilní a reduktivní. Společnost je podstatně složitějším organismem, než za nějž ji papež vydává. Suverenismus je jednoduchou zbraní na komplikované zlo jemuž současný svět nedokáže čelit. Svět je dominován ateismem a ohrožován islámismem nebo politickým islámem v Evropě. Křesťanství v Evropě je v rozkladu, náboženský smysl, který člověk potřebuje k duševní rovnováze, zmizel. Křesťan  (a celé učení) má být v této situaci v papežově pojetí redukován na pomocníka muslimským imigrantům. 

Žádné komentáře: