pondělí 9. září 2019

postkomuniste postpopuliste postkatolici

Postkomunisté, postkatolíci, postpopulisté

Tyto směry se zmocnily v Itálii moci, nejen vlády, půjdou po všem, co leží a běží. Vládě okamžitě požehnal bývalý prezident postkomunista Napolitano, který v osmdesátých letech psal v komunistickém tisku, jak hrůzná je západoevropská integrace, dnes je evropskounijním fanatikem, postkatolík Zingaretti z PD, před dvěma měsíci se s celou PD tvářili jako úhlavní nepřátelé M5s, postpopulista Conte bez problémů povede vládu založenou na principech negující principy předchozí vlády, kterou též vedl. Lepší ortodoxní komunista a bigotní katolík než deformovaná následná odrůda, evoluce v těchto směrech vede do magmatu zrůdnosti, navíc tam padl Conte s celým rádoby populistických hnutím M5s.
    Přirozená evoluce může jít pouze v kolejích poznání a sebereflexe, tři uvedené směry, které se dohodly na italské vládě, jdou v kolejích uzurpace moci a podvodu. Jak může být politika vlády založená na negování principů svébytnosti vlastního národa a zabydlení území vlastního státu v podstatě nepřátelskými etnickými a náboženskými skupinami?
       Lubomír Štrougal v zajímavé knize „Paměti a úvahy“ napsal, že po schůzce Husáka s Brežněvem v Mukačevu, kdy po obrovském tlaku, Husák přijal Brežněvovu tezi o kontrarevoluci, s kterou vnitřně nesouhlasil, jsme se proměnili v gubernii. Brežněv samotný, detailně instruován dogmatickou skupinou v předsednictvu, dozoroval průběh normalizace v republice, byl osvobozen od dalších povinností plynoucích z funkce generálního tajemníka. Husák nemohl zabránit vyloučení z partaje ani svých nejbližších, dogmatická skupina byla tvrdá, píše Štrougal. Italská situace velmi silně připomíná scénář popsaný Lubomírem Štrougalem. Jeden aspekt je podstatně horší. Situace spěje ireverzibilním směrem. Po normalizaci se český národ velmi rychle vrátil do historicky přirozené polohy a nebýt evropskounijní uzurpace, otevřela by se politická cesta adekvátní možnostem a talentu národa. Itálie nebude mít tuto možnost, dojde k výraznému etnickému posunu na poloostrově a nikdo to už nikdy nezvrátí. Nová ministryně vnitra okamžitě diametrálně otočila imigrační politiku Salviniho, do Itálie míří nikde nekončící masy ze severní Afriky, nic jim nestojí v cestě. Otevírá se možnost parlamentního prosazení zákona ius soli atd. M5s, které se řadu let zaštiťovalo heslem na prvním místě Itálie apod., se úplně ztotožnilo s evropskounijní servilností praktikované Partito Democratico, které Štrougalova slova o gubernii proměňovalo v Itálii řadu let ve skutečnost, s dogmatismem, který daleko předčí dogmatismus Bilakovy skupiny.
        Za každou cenu zlikvidovat Salviniho a možnost pravicové vlády, která by po volbách mohla vzniknout. Evropskounijní intrika začala před pár měsíci, kdy M5s provedlo politický obrat a hlasovalo pro van Leyenovou, s jejich podporou byl Sassoli z PD zvolen předsedou Evropského parlamentu. Před pár dny prohlásil: „Kdo zamýšlel destruovat Unii, byl eliminován, instituce EU jsou si toho vědomy, nastolila se v Itálii stabilita“. Merkelová samotná telefonovala při vyjednáváních o vládě bossům PD, vláda s Contim se musí vytvořit za každou cenu. Pokud má PD programové body, které s M5s nejdou dohromady, nic na tom nezáleží. Za každou cenu zlikvidovat náznak suverenistické politiky. Trump též twittoval podporu ministerskému předsedovi Contemu, spekuluje se o tom, že v dané chvíli americká politika preferuje kompaktní Evropu. Podporu vyjádřila i agentura Standard&Poor, najednou deficity všeho druhu přestaly vadit.
      Prezident Matarella před půldruhým rokem, když se sestavovala vláda Lega-M5s si nárokoval klíčová ministerstva ekonomie a zahraničí, dnes protože ministři mají podporu EU, je nenárokuje, nevadí mu tragický chaot Di Maio v ministerstvu zahraničí, ministr ekonomie Gualtieri z D´Alemova komunistického křídla PD též nevadí, Lagardová ho považuje za dobro pro Itálii. Itálii povládne vláda ultra otevřená přijímání severoafrických imigrantů, hranice se otevřou desítkám pašeráckých lodí ong a bůhví kolika statisícům imigrantů. Proevropskounijní vláda nejhorší provenience, slepě převádějící do země bruselské příkazy, povládne Itálii.     

Žádné komentáře: