čtvrtek 27. června 2019

marx kardinal mnichov

Konference biskupů v Německu

Vede ji proislámský podivín kardinál Marx z Mnichova. V zásadě při každé příležitosti Krista zapře, případ s biskupským křížem, který schoval do kapsy, když se pohyboval na Chrámové hoře v Jeruzalémě, není ojedinělý. Fanatický islamizátor.  Spolu s podobnými vyplodil brožuru, která má být orientací katolickým komunitám.
     Při listování není  jasné, zda-li neopsal podobné materiály z roku 1935, pokyny katolickým komunitám ke spolupráci s národním vůdcem a jeho partají. Dobové termíny tehdejšího hříchu nahradil pro zjednodušení termínem populismus. Populismus je tvrdě vepsán do reality, farář z Mnichova naznačuje, že tento smrtelný hřích není přítomen pouze v Německu, ale i jinde v Evropě.  Obzvlášť rmoutí tohoto papežence populismus skrytý v kostelních lavicích. Ať tam raději nechodí leprou populismu postižení.
      Proti populismu má církev svatá silnou zbraň, katolická víra o absolutní rovnosti všech stvoření pod sluncem. Absolutní přikázání, láska k nejbližšímu, kardinál v poněkud podivné formulaci dodává, nejbližší může stát i dost daleko, chce naznačit, že nejbližší blízký čeká na naší lásku v Pákistánu a v Maroku. Půvabné přepsání evangelických pasáží, jen aby se za tím místo agapé neskrýval eros k fyzis dobře stavěných osmahlých, ale odpusťme i tuto libůstku nejvyššímu německému církevnímu hodnostáři.  
      Němcům jsou vrozené filozofické akribie, dokázali vznešené popsat i nejhorší genocidu pod sluncem a nejprimitivnější zločiny, i to, že zákon průměru není jenom průměrem, ale kosmickým principem autonomie naší vůle, která si sama klade maximální imperativy. Vyrovnáme se tím bohům a současně jsme dobře kvalifikovaní dělat kápa v koncentráku nebo šířit evropskounijní principy v televizní zábavě.
      Populisté mají být podle kardinála vnitřně zatvrdlí, trpící ustrašenou vztažeností k sobě, deformovanou fantaziemi zániku. Dobrá zpráva pro televizní publikum, zánik se v novém katechismu nebude konat, Kristus tak rychle nepřijde a den posledního soudu odložen na neurčito. Katolík se musí spojit s bohem (nejlíp s mladých severoafričanem), opřít se o svět a vyjít vstříc jeho výzvám, a tím jsou imigrační miliony.
     Lid, to neznamená, jak se domnívají populisté, být spojen biologickým původem, geograficky, kulturně nebo jazykem, to prý vede k autoritativním fuehrer principům, říka katolický fuehrer z Mnichova. 
      Populistě negují člověkem podmíněnou právně orientovanou demokracii, což je klíčovým principem fundamentální rovnosti všech lidí. „Tento princip nemá žádnou vazbu na barvu kůže, pohlaví, výkonnost, náboženskou příslušnost apod.“. Pane smiluj se, ochraňuj nás před německými idioty!  
      Vadný křesťanský západ. Podle kardinála křesťanský západ ve skutečnosti nikdy neexistoval, Evropa byla nesena kulturní a náboženskou variabilitou. Hlavní bod programu, hlavní záměr církevních pohlavárů, nový katechismus - tisíckrát dokola opakovat, hlavním smyslem našeho bytí je pomáhat islámským uprchlíkům i za cenu vlastní fyzické a národní eliminace. Evropský blahobyt je důsledkem vykořisťování třetího světa, a de facto blahobyt patří jim. Drzost nejortodoxnějších marxistů nesahala této biskupské drzosti ke kotníkům.     

Žádné komentáře: