úterý 5. března 2019

vodka pivo

Obsedantnost

Vlastním zdravím a svobodou menšin.  NeueZurcherZeitung (NZZ), extra dobré čtivo, občas trpící obsedantním strachem, který má zdroj obvykle někde na východě. Dnes strach o osud svého dopisovatele v Moskvě Loškina, v druhém článku o osud homosexuálů a muslimů v Rusku. Loškin, který se v dětství odstěhoval z Ruska, publikoval v dnešním NZZ dojímavou reportáž z Moskvy. Prý se mu tam může podstatně zkrátit délka života, a to se ani nemusí obávat, jako místní žurnalisté, represí a násilí, jak píše.
     Loškin se vrátil zpátky do ruské demografické kohorty, každý čtvrtý Rus jeho věkové kategorie (32let) zemře před šedesátkou. Strašné? Důvod je celkem jasný, spočívá v životním stylu, 60% ruských mužů kouří a co je hlavním důvodem - konzum čistého alkoholu. Průměrná spotřeba čistého alkoholu v Rusku 6.6 litru je sice menší než ve Švýcarku a ve Francii, z čehož Loškin okamžitě vyvozuje, že ruské statistiky jsou podvod.
      Co když ne? Nebezpečná je ruská forma konzumace, tzv. severský způsob, na ex, pomalé pití vína mozek možná zatíží víc, ale celkově působí na organismus pomaleji a lékařská věda může čelit popř. eliminovat zdravotní potíže s tím spojené, ovšem až na mozek, tomu už nikdo nepomůže. Vysokého věku se dožívající polodebilní populace Švýcarů a Francouzů má být velkou výhrou. Hlavní příčinou úmrtí ruských padesátníků je kardiovaskulární selhání.  Chlastat vodku určitě nebude zdravé, ale k čemu je dobré nekonečné prodlužovaní průměrného života, čtvrtina populace ve Švýcarsku v Alzheimer domovech a mozek degenerovaný každodenním chlastáním ušlechtilého vína. Humanita potřebuje produktivní a tvořivé mozky, jakého věku se dožívají je irelevantní. Dopisovatel NZZ neregistroval, že ruské vedení vede dlouhodobou a celkem úspěšnou kampaň proti této nebezpečné tradici, v některých společenských segmentech jsou pozorovatelné pozitivní změny, pokud jsme ochotni vidět v chlastání piva něco pozitívního. 
        K Loškinově úleku,  ruský stát dává na zdravotnictví pouze 3.3% HDP, Švýcaři 8%, Němci 9.5%, EU průměr je 7.2%. Ruský zdravotní systém je podfinancován, slabá regionální zdravotní obslužnost, atd. Pokud by se Loškin obtěžoval a přečetl pár ruských novin, mohl by reportovat o skutečných problémech ruského zdravotnictví, které jsou velmi závažné, ale na druhé straně je extrémně zajímavé sledovat řešitelské postupy a nápady Rusů. Velkým problémem ruského zdravotnictví jsou Švýcaři a jim podobní, až třetina absolventů ruských vysokoškolských učilišť, které jsou velmi kvalitní i když je rejtingové agentury ignorují, je zlanařena západními demokraty bezprostředně po absolvování vysoké školy. Intelektuální zlodějnu velkého rozsahu považují západní země za normální a projev svobody. V curyšských nemocnicích a výzkumných zařízeních je plno ruských absolventů a pochopitelně v ruských regionech tito lidé chybí.
    Ruské vedení vidí programovou  prioritu v nahrazení drahých farmaceutických produktů levnějšími ruskými a v potencování ruské farmacie. Jakým způsobem zajistit zdravotní obslužnost všem na obrovských územích, jak optimálně organizovat logistiku dostupných kapacit na tak obrovském území? Je to jedním z kritérií podle něhož jsou hodnoceni í oblastní gubernátoři.
     Loškin píše, že ho žena nemusí nutit k návštěvě lékaře, konečně to ani nemusí zmiňovat, posedlost tohoto typu je u Švýcarů  všeobecné známá. K Loškinově hrůze dvě třetiny lidí v Moskvě jsou odkázáni na státní zdravotnictví.     
    V Rusku se rodí 1.8 dítěte na ženu, průměrný věk žen je 77let, mužů 67let. Věková pyramida mužů a žen se začne výrazně lišit nad padesátkou. Moskevský dopisovatel NZZ si nevšiml jedné podstatné věci, za Putinova prezidentování narostl průměrný věk, jak mužů, tak žen, téměř o sedm let.     


Žádné komentáře: