úterý 18. prosince 2018

mise sofie imigrace

Námořní mise  Sofie aneb je vůbec něco v Evropské unii normální

Dnes ráno oznámily agentury, že  EU námořní mise Sofie, bude z důvodů italské obstrukce, prodloužena pouze o tři měsíce, Itálie zabránila automatické prolongaci o šest měsíců, jak to fungovalo v minulých třech letech. Velvyslanci v politickém a bezpečnostním výboru, kteří automaticky zvedali ruce pro šestiměsíční prolongaci, se v pátek mohli shodnout pouze na třech měsících  a Itálie je podle velvyslanců potížista. Spor s Itálií opět graduje, jsou titulky mainstreamových bulvárů. Přitom řadu měsíců se vedou v Bruselu jednání o parametrech námořní mise, které zcela evidentně Itálii těžce poškozují. Důvody proč předchozí levičácká Renziho vláda s něčím takovým souhlasila, nejsou známé, někdy se spekuluje, že Merkelová to kompenzovala finančním příspěvkem. Ministr Salvini několik týdnů blokoval prodloužení mise, pokud se nenajde rozumnější řešení, co s mimoděk zachráněnými Afričany, než je jejich automatický transfer do Itálie.
      Koncem minulého týdne, na nátlak z Evropské unie a svého koaličního partnera M5s, souhlasil Salvini s technickou tříměsíční prolongací mise s tím, že se během těchto tří měsíců změní parametry mise. Itálii kvůli mírnému navýšení rozpočtového deficitu vyhrožuje Brusel zahájením speciálního řízení a pravděpodobně nátlak je veden těmito cestami.
       Zastupuje český velvyslanec u Bruselu vůbec Českou republiku nebo hájí barvy soros-merkel klanu, námořní mise Sofie v dnešní podobě neguje český zájem, v zájmu České republiky je italská Itálie a ne afroarabská Itálie. Na rozdíl od českého velvyslance v politickém výboru v Bruselu jsou Češi národem civilizace a kultury a osud Itálie je pro ně totéž co český osud. Měli bychom volit adekvátnější reprezentanty v nadnárodních organizacích než je dnešní skvadra. Český velvyslanec si nevšiml, že mise Sofie navezla do Itálie velmi rychle 50 tisíc Arabů a Afričanů. A Itálii je nechali na krku.
     Posláním  mise je údajně boj s kriminalitou pašeráků lidí a tréning libyjské pobřežní ochrany. Libyjskou ochranu moc netrénovali a nikomu v převozu do Itálie moc nebránili, Po jmenování Salviniho ministrem vnitra, jeho prvním krokem byla cesta do Libye, kam přivezl italské specialisty a čluny pro pobřežní ochranu, Libyjci od té doby zachraňují sami, popř. zabraňují v odplutí, počet vyloděných imigrantů v Itálii se radikálně snížil.
      Místo toho, aby velvyslanci v politickém výboru poděkovali Salvinimu, dělají všechno proto, aby ho zdiskreditovali. Pokud tvrdí, že posláním mise je ochrana Evropy před kriminalitou a trénink Libyjců, pak je zcela sekundární záležitostí, kam imigranty, které mimoděk zachrání, přivezou. Mohou je vrátit zpět, zamířit do francouzských, chorvatských přístavů nebo při dnešních technických možnostech mohou zamířit i dál na sever. Z jaké logiky věci (spíš z apriorní evropskounijní perverze, která je této organizaci vlastní) vyplývá nutnost přepravovat „zachráněné“ pouze do Itálie.
     Česká republika je proti imigračním kvótám, periferní země musí vyvinout úsilí, aby ochránily své hranice proti imigrační invazi, tedy český velvyslanec v Bruselu nemůže vynucovat na Itálii, aby brala imigranty z lodí evropskounijní mise Sofia, kde jsou např. velmi zastoupeni němečtí námořníci, kteří se domnívají, že jejich životním posláním je převážet Afričany do Evropy.  
      Z jakého důvodu je pomoc  libyjské
pobřežní ochraně a boj s kriminalitou pašeráků, spojen s Itálii jako imigrační destinací? Lodi mise Sofie de facto patří do řetězu záchranných lodí neziskovek financovaných Sorosem a "ušlechtilými" hollywoodskými miliardáři. Zachraňují životy těch, jejichž životy by bez těchto lodí vůbec nebyly ohroženy, nikdo by do moře neskákal.
     Velvyslanci politického výboru nikdy neoznámili, kolik kriminálních pašeráků lodi mise Sofie zajistily a přispěly k jejich uvěznění. Salvini prohlásil, že pokud se během tří měsíců nenajde řešení, co se zachráněnými imigranty, Itálie z mise vystoupí. Kam pak budou vozit zachráněné je ve hvězdách. 


Žádné komentáře: