pondělí 15. října 2018

prevalence gramsci

Z blogu Francesca Carrara. Velmi závažným aspektem dnešní doby je šokující převaha „vědeckých“ a ekonomických disciplín nad filozofickými a humanistickými. Stojíme před „žerevše (mangiatutto)“ černou dírou  prevalence kosmopolitního kreténa. Kosmopolitní kretén to je reedice již viděného, korektní korekce k benefitu třetího milénia, podobné charakteristice Antonia Gramsciho, když popisoval ekonomický kreténismus. Ekonomický kreténismus v líčení známého filozofa spočíval v myšlenkové nedostatečnosti a stupidních předpokladech na základě kterých se ekonomové té doby domnívali, že mohou dominovat světu a jeho vývoji, protože mají k dispozici neomylnou doktrínu.
      Dnes není kosmopolitní kretén pouze čistým ekonomem, ale intelektuálem, který zná (vše). Tedy člověkem kultury průměru. Není schopen autonomního myšlení ani neposune racionální schémata. Má velkou kapacitu dětinsky registrovat fenomény sub specie „statistický report“ nebo „vědecká studie“.
      Není schopen se ptát po tmavých místech systému, po jeho slabých bodech a prohlubních, hledat jejich řešení a uvádět je do praxe. Kosmopolitní kretén se omezuje na žvanění nad vědeckými a ekonomickými údaji, poníženě akceptuje realitu těchto dat, což jsou marginální snímky situace. Vzápětí se vědecký údaj změní (věda má být per definitione konstantní auto-transformací) a ekonomickou informaci nahradí opačná. Kosmopolitní kretén je přesvědčen, že vědecký údaj je dogmatem a o ekonomické informaci se domnívá, že je totožná s přírodním zákonem.
        Např. skutečnost, že prdnutí na světových burzách nebo rutinní pohyb spread (riziko státních obligací) způsobí pád vlády, nevzbudí v kosmopolitním kreténovi žádnou odezvu. Je upřímně přesvědčen, že burzovní indikátory a rizika obligací vyplývají z přírodních zákonů a mají absolutní povahu, asi jako déšť a sucho. Nebo naschvál od bohů, v dobách, kdy se na ně věřilo. Lze bohy modifikovat? Jasně, že nelze. Maximálně jim lze něco obětovat - jako jsou kmenové tance nebo lidské oběti (dnes se říká: strukturální reformy) - a oni se umoudří.
     Kosmopolitní kretén -  oproti kterému byl Gramsciho ekonomický kretén inteligenční hvězdou - je typickým podproduktem trapné epochy, jako je ta naše.   
       Vraťme se k počátku - kretén je též konečným a chtěným produktem školního systému, pedagogického procesu, pracovního formování a mediálních masáží („governance“ kultury, abychom použili odporný anglicismus, tak drahý kosmopolitním kreténům) - systém, kde je dána totální prevalence kultu vědy a ekonomie, a tak bolestná likvidace humanistických a filozofických disciplín.  Ty první jsou funkční jenom v jednom smyslu - k uchování status quo. Ty druhé mají ambici zdynamizovat a změnit systém. Tedy ty první jsou vyzdviženy a ty druhé potlačeny.      
   

1 komentář:

Honza řekl(a)...

Krásný... Krásný a smutný zároveň.