neděle 9. září 2018

lotys rus

Jsem Lotyš

Lotyšský politický činitel Viktor Alksnis na facebooku. Jsem člověk imperiálního gusta. Upřesňuji – ruského imperiálního gusta. Jsem přesvědčen o tom, že Rusko je unikátní impérium. Jsem dalek toho, že bych se domníval, že proces připojování mnohých oblastí k Rusku byl bezbolestný, bez obětí, bez krve.
    Těžko si dovedu představit, že by Británie dávala Indii víc prostředků než od ní čerpala. A Rusko si dlouhá staletí tak počínalo. Těžko si dovedu představit, že by Britové vymysleli písmo pro Jakuty nebo Čukče. A Rusové to dělali. A budovali závody, univerzity, obrazové galerie, knihovny a divadla opery a baletu, které se dnes v bývalých svazových republikách v střední Asii zavírají jako odporující národnímu sebepoznání.
      Jsem - Lotyš. A vím, že pokud by nezapracovali Rusové, lotyšský národ by neexistoval. Právě Rusové silou své ruskosti po vítězství v Severní válce v 1721 místo genocidy a asimilace, nechali studovat rolnické děti lotyšských plemen  (podtrhuji  - ne národ, ale plemena) na nejlepších ruských vysokých školách. Právě Rusové začali vydávat první noviny v lotyštině v roce 1861 v Sankt-Peterburgu. Právě Rusové založili první divadlo a první obrazárnu v Rize, Právě Rusové otevřeli v Rize první vysokou školu – Rižský polytechnický institut. Právě Rusově proměnili Lotyšsko v industriální zemi. A právě oni v polovině 19. století iniciovali vznik lotyšského národa, jehož mnozí  představitelé dnes hlásají vyhnání Rusů z Lotyšska nebo aspoň jim zakázat mluvit po rusky a vzdělávat se v mateřštině. Snem těchto představitelů je udělat z Ivanových a Sidorových, Ivanovsich a Sidorovsich.
         Je mi jasné, že dřív nebo později se bude muset můj národ Rusům za to omluvit. Prosím Boha, aby Rusové pak projevili opět svoji ruskost a odpustili nerozumným. Balt se vrátí k Rusku. Jednoduše pro to mluví geopolitika, a jí chybí sentiment. Vždyť pro Rusy, nezamrzající cesta do Baltského moře, to je otázka životní nutnosti. A jestli si někdo myslí, že Rusové se věky bili za to, aby si mohli pouze umýt nohy v Baltu, pak je to naivka....  

Žádné komentáře: