čtvrtek 26. července 2018

vico leopardi historie natura

Jak chápat dějinnou dynamiku

Kde je klíč k chápání politické, ekonomické a sociální dynamiky posledních desetiletí? Zamýšlí se Giuseppe Palma ne serveru Scenarieconomici.  Blair, Clinton, Obama chybovali, domnívali se, že historie se nikdy nezastaví. Věřili, a davy dalších s nimi, že „třetí cesta (globalizace)“, která začala v druhé polovině devadesátých let je nevratná. Tak velká chyba. Ve skutečnosti se historie zastaví, vrací se zpět,  a sleduje jinou cestu, kterou ji ukáže přirozená evoluce lidských i mimo lidských faktorů.
   Odlišnou od Historie je Příroda, kompletně indiferentní k lidskému osudu. Jako sfinga nebo koště chcete-li, vezme si zpátky - vždy - své prostory a svou cestu, lhostejná k lidské přítomnosti. 
    Ve stručnosti, jestliže Historie sleduje cestu identifikovanou Giambattistou Vicem (tendence a historické zdroje), pak Příroda je součástí polychromatického a jednosměrného rámce bez rámů, popsaného Leopardim.
    Globalizace posledních dvaceti let je cestou chtěnou lidským záměrem, a tedy všechno ostatní než nevratné, též proto, že je to cesta bez pravidel a bez ochrany v konfrontaci s přirozenou lidskou dimenzí. Z toho důvodu se Historie po dvaceti letech vrací zpět k humánnějšímu běhu, koncentrovaného na přirozené místo lidského přežívání (národ) a k protekcionismu.
    Ničím nejsou vinny národy ani lidové rozhodování, jak se mnozí snaší namlouvat, jestliže Historie začala svůj obrat.
    Natura samotná se rozhodla vyvážit disproporce vytvořené chtěnou globalizací, nezávisle od vůle a přání člověka samotného.
Komentář
Johna G: Originální paralelismus. Řekl bych, že současná historie jde proti lidské přirozenosti, a proto nemůže pokračovat. Vytvořili jsme takové finanční, normativní a exekutivní struktury, že se už neví k čemu jsou dobré. Je paradoxní, že byly založeny evidentně  některými státy, od nichž odvozují svou falešnou autoritu a nastolily se jako nadnárodní stínové vlády, které téměř kontrolují celý materiální svět. Negování přirozené spontánní rovnováhy (v Přírodě), to jsou všechny ty pokusy o nadnárodní standardizaci, vlastně totéž co útlak. 
  
    
 


Žádné komentáře: