středa 11. července 2018

feltri muskulaturni

Vittorio Feltri je vtipný

Šéfredaktor Il Libera. Ať si zachraňují koho chtějí, nikdo jim v tom nebrání, ale za svý. Papež ať si ze svatého Petra udělá imigrantskou oficínu nebo ať je vozí do Argentiny, kde má domicilium, svět se bude divit, jak katoličtí Argentinci s tímto papežem zametou. Podobně Richard Gere a další, kteří financují lodi ong narušující legalitu poměrů ve Středomoří, aniž by nesli materiální důsledky své perverze a podíleli se na zaopatření statisíců, která dotáhli do Evropy, popřípadě jimi zaplnili Hollywood.
   Lodi ong křižují Středomoří, a nejen ty, i vojenské, obchodní.. a na účet Italů. Hledají koho by zachránily. Úžasný humanismus. Zatleskejme jim. Ale není k pochopení, že po tak úžasném činu, jako je posbírání Arabů a Afričanů po plážích severní Afriky, místo toho, aby si ubohé černoušky odvezly do svých domovů, je dotáhnou do našich přístavů. To je velkým tajemstvím.
    Je pravdou, že existují všechny možné a nemožné mezinárodní dohody, které se týkají zachraňování lidí ve vlnách, ale je též pravdou, že tváří v tvář brutální imigrační vlně, je nezbytné přezkoumat mezinárodní dohody a adaptovat je na současnou dramatickou situaci. A proto je nezbytné zvednout hlas a třeba i pěst, jinak tě nikdo nezachrání. Takže Salvini dělá jenom dobře, když ignoruje idioty mimo vládu a některé i ve vládě, kteří se mu snaží podlomit nohy. 
      Kdokoliv, jakékoliv národnosti, má právo a snad i povinnost vylovit z vln i ty, kteří se chtějí utopit – ženy, děti a konečně i chlapy z posiloven – ale neodpovídá logickému schematu, tyhle lidi nám hodit na krk s tím, abychom je ubytovali a po zbytek dní na tomto světě vydržovali.
    Ušlechtilí plkalové říkají, že imigranti jsou zoufalci, kteří opustili svoji zemi, protože tam umírají hlady. Je to smutné. Ale mám jednu námitku. Před pár lety nikdo z Afriky moc neprchal, nedá se říct, že tehdy byl černý kontinent oázou, v které dnes vyschla voda.  Přijíždějí na náš poloostrov silní, svalnatí, vybaveni mobily a my jsme povinni je dál živit. Nebylo by lépe, kdyby zůstali ve své savaně a snažili se vylepšit životní podmínky -  prací!
      Měli by vědět, že přechod přes moře sebou nese riziko, že se mu podívají na dno. Když se odváží takového dobrodružství a svěří se do rukou všem možným převozníkům, pak jenom proto, protože vědí, že rychle přispěcháme a dovezeme je do Itálie. Pokud evropští a italští kreténi, včetně politických partají, to přestanou dělat, přestanou muskulaturní mladíci ve statisících skákat do Středozemního moře.  

Žádné komentáře: