čtvrtek 12. července 2018

biskup voderholzer rezno

Odvážný

Řezenský biskup dr. Rudolf Voderholzer musí být neobyčejně odvážným mužem, dovolí si vyjádřit a stát za svým názorem i ve fašizoidní atmosféře dnešního Německa. Dovoluje si zvedat hlas proti kardinálům a biskupům, kteří už dávno Krista poplivali, proti nenávistným médiím a fašizoidnímu establishementu. 
    Minulou sobotu v kázání v bavorském Altötting: „Mnozí dnes již vidí nebezpečí hrozící islamizace střední Evropy, ne armádami a dobýváním, ale azylovou politikou a porodností.“ Biskup se odvolal na blízkovýchodního experta Peter Scholl-Latoura: „Západ nemusí mít obavy z vnějších nepřátel, ale měl by mít obavy z vlastního slábnoucího religiózního přesvědčení a nechuti přemýšlet o budoucnosti. Projevem toho je nechuť zabývat se potomstvem, což na jiných kontinentech chápou jako vyzvání k emigraci a k zaplnění našich demografických mezer“.
    Biskup Voderholzer připomíná, že svět, který nás obklopuje, je prostoupen křesťanskými představami a z nich vyplývajícími hodnotami, ať už chceme nebo nechceme. Pokud máme obavy o osud západní křesťanské civilizace, pak netrpíme žádnou fobií, ale je to zcela oprávněné 
     Naše západní civilizace, to není žádná zprůměrovaná statistická hodnota. Vyrůstá z mnoha kultur a vlivů. Avšak naše civilizace není žádným jednoduchým součtem rozdílných kultur, ale různé vlivy prošly křesťanským filtrem. Umění, ať už výtvarné, hudba nebo literatura, stejně jako fenomén osvícení, nejsou myslitelné bez Písma, které samotné skrývá v sobě koncepty de-divinizace a formy osvícení.
     Islám na druhé straně a do té míry musíme být realističtí, je post-křesťanským fenoménem, který neguje klíčové křesťanské obsahy: víru v trojjediného boha, dvojjedinost Krista a jeho spasitelské poslání na kříži. Jenom ten, kdo buď nezná vlastní náboženství nebo je nebere vážně, může považovat integraci islámu za možnou (řezenský pastýř měl asi na mysli mnichovského kardinála Marxe a zpolitizované pražské faráře).     


Žádné komentáře: