středa 18. července 2018

athanasius schneider salvini

Biskup Athanasius Schneider, Astana

Mainstreamové italské noviny, a je jich většina, jeden italský spisovatel je definuje jako: eko-global-šik-radikal-blbost. Bohužel na Václaváku najdete ze zahraničního tisku vesměs tento sajrajt. Ve Španělsku podle pražské dovozní firmy existuje pouze katarským diktátorem vlastněný islamizující El Pais, ve Francii globalistickým levičáckým morem prolezlý Le Monde atd.
  Komunističtí dovozci na konci sedmdesátých let byli objektivnější a znalejší politické reality než dovozní monopolní firma dnes. Navíc je směšné a absurdní, že tito dovozní cenzoři vozí např. italské, španělské aj. noviny s denním, dvoudenním zpožděním, v osmdesátých letech v osm ráno v Jungmance a na Příkopech byl k mání aktuální zahraniční denní tisk a navíc za smysluplnou cenu (nejdražší FT za 3.60, dnes 160). Dvoudenní zpoždění si tenkrát dovolili pouze u Times of India, o jehož existenci pražští dovozní nýmandi nemají potuchu.
      Řady týdnů, prvostránkové tituly mainstreamových italských novin nejsou než variace na jedno téma: Salvini: S. vrah dítěte; S. utopil těhotnou matku v moři; S. kolik smrtí již zavinil; S. rasista; S. v záběru prokurátorů; S. zesměšňuje soudce; Faráři proti Salvinimu; atd.
   Zingara (cikánka) Alba Flores, proslavená v televizním seriálu (dlouhé interview ve VanityFair),  v "důležité" informaci mainstreamu, žádá okamžitou demisi Salviniho, prý dobře ví, co je to rasismus, pamatuje na ty hrůzy, kdy všechno měli jen ti druzí. Salvini na odstřel.
   Turinští prokurátoři, což je totéž, co nejobhroublejší levičácká mafie, vydali příkaz zabavovat vše co LegaNord vlastní. Požadují po straně návrat financí, které obdržela od státu za volební výsledky kolem 2010, tehdejší šéf strany Bossi část státní dotace zpronevěřil. Požadují nehorázných a skutkové podstatě neodpovídajících 49 milionů eur, s jasným záměrem, který ani neskrývají, zlikvidovat Salviniho a jeho stranu za každou cenu. Salvini převzal stranu po Bossim, pozvedl ji a rozšířil působnost na celou Itálii, každá regionální organizace je právním subjektem a nezávislá na centru. Podle turinské komunistické evropskounijní prokurátorské mafie, je to nevýznamné, prostě všechna politická hnutí svázaná se Salvinim jsou prý morálními dědici Bossiho zpronevěry a bude se zabavovat, i budoucí příspěvky budoucích členů.
    Pokud se podaří evropskounijní italské luze zlikvidovat Salviniho, bude to znamenat velkou porážku pro národní ideu v Evropě, na evropské politické scéně dnes nikdo jiný neoplývá jeho schopnostmi a energií, pouze on je schopen postavit účinnou bariéru evropskounijní demagogii a zastavit masovou imigraci. V katolické Itálii jsou neobyčejně podlé a Salvinimu nebezpečné útoky oficiální katolické církve. Podobné středověké exkomunikaci. Jakákoliv podpora v tomto smyslu je pro Salviniho velmi významná.
   Biskup Athanasius Schneider z Astany Salvinimu v interview v Il Giornale vyjádřil podporu. Existuje ďábelský plán? Definitivní řešení dlouho připravované a řízené. Biskup se to domnívá.
Excelence, v církvi je patrné doktrinální zmatení?
   Před čtyřiceti lety realisticky konstatoval papež Pavel VI.: „Věřilo se, že po koncilu nastoupí v životě církve slunečné dny. Místo toho připluly mraky, bouře, tma, nejistota, tápání. Puklinou vstoupil kouř satana do božího chrámu.“ Tato situace se v posledních desetiletích ještě vyostřila až do té míry, že kardinál Caffara pár měsíců před smrtí řekl: „Pouze slepý může popírat velké zmatení v církvi.“
Jedno z nejdiskutovanějších témat tzv. „intercomunione“ (spor s německými biskupy o společné eucharistii s protestanty). Papež řekl, že neustoupí, zatímco Ladaria (vatikánský prefekt pro věrouku): „Text není připraven“.
    Musíme jít ke kořenům problému. Vlastním smyslem eucharistie je perfektní jednota všech členů církve. Přitom ta samá eucharistie - i v případech emergence protestantovi nebo ortodoxnímu věřícímu - je v poslední analýze falešnou, neboť nekatolík setrvá záměrně v odmítání integrity katolické věrouky a hierarchické eucharistie. Bylo by to kontradiktorní církevní praxi posledních dvou tisíc let.
Otázka dopisu „dubia“ je vyřešena?
   Evidentně tato otázka není vyřešena. Neoddiskutovatelná realita: církevní autority různých úrovní, daly souhlas, i když jen ve výjimečných případech, k rozvodu. Učiní to tím, když udělí svaté příjímání osobám, které záměrně a permanentně žijí v „modo uxorio“ s osobou, která není jejich legitimním partnerem. Ovšem žádná církevní autorita nemá sílu, aby zbavila působnosti – i implicitně nebo výjimečně – šesté přikázání Boží o nerozlučitelnosti manželského svazku. 
A velká diskuze kolem imigrace. Itálie je na africkou imigraci v Evropě sama? Církev pokračuje stále v tomtéž a požaduje od naší země „humanismus“.
    Fenomén tzv. imigrace je řízeným a dlouho připravovaným plánem k radikální změně národní a křesťanské identity evropských národů. Tyto síly zneužívají enormní morální potence církve a její struktury, aby efektivněji dosáhly svých antikřesťanských a antievropských cílů. Zneužívají a pervertují skutečné humanistické koncepty a křesťanské přikázání o charitě.
Co si myslíte o ministrovi vnitra Salvinim?
   Moc nesleduji a neznám italskou politiku, ale pokud vláda nějaké evropské země akcentuje vlastní suverenitu a historickou identitu, kulturní a křesťanskou, tváří v tvář totalitarismu nového Sovětského svazu, který se dnes nazývá Evropská unie se zednářskou ideologií, pak určitě se tomu musí blahořečit. 
Jaká je pozice církve na problém "děti homosexuálních dvojic"?
   Církev katolická vždy nahlížela negativně na tyto aktivity. Znamená to totiž popření fundamentálního práva dětí vyrůstat a být vychováván matkou a otcem. V poslední analýze to znamená morální zneužití bezbranného dítěte. Tento fenomén vstoupí do historie jako velká civilizační degradace. Ti, kteří bojují s tímto jevem a nespravedlností, jsou opravdovými přáteli dětí a hrdiny naší doby.  
  
      


Žádné komentáře: