sobota 21. dubna 2018

evropa historie ibrahim

Islám patří evropské historii?

Ale jiným způsobem než to evropskounijní (pod)elity prezentují. Raymond Ibrahim ve frontpagemag, heplev.wordpress a jinde se otázkou zabývá. Víceprezident evropskounijní vlády Timmermans se nechal fotografovat s deseti imámy z unijních zemí. Komise je podle něho silně odhodlána podporovat diverzitu v Evropě a dál naznal, že islám je částí evropské historie a zůstane jí navždy. Měl na mysli islámskou diverzitu, tento politruk nic jiného nevymyslí. Měli bychom se zeptat děvčice z Vysočiny Jourové, která v zasedacím pořádku evropskounijní kryptovlády, sedí blízko tohoto křupana od podívání, jestli je to jeho privátní iniciativa, nebo zda-li i ona všemi deseti pro islamizační diverzitu a islám patří české historii i budoucnosti?
    Pokud Jourová Timmermansovi a spol. nevysvětlí, že rakouské armády bojovaly stovky let s islámskou invazí v jihovýchodní Evropě a kanonenfutr sestával převážně z Čechů a český stát financoval rakouské války s islámem, pak by ji měl velmi rychle nahradit někdo jiný.    
    Raymond Ibrahim – Timmermansovo tvrzení o historické roli islámu v Evropě, a je jasné jak to chápe, je založeno na fikci a ne na historických faktech. V sedmém století  Arabové začali válkami expandovat z Arabského poloostrova. Během pár desetiletí dobyli dvě třetiny křesťanského světa – Sýrii, Egypt, Kartágo, hispánský poloostrov a většinu populace násilím konvertovali. Roku 732 je naštěstí u Tours porazil Karel Martel a odrazil za Pyreneje. Stovky let podnikali Arabové otrokářské nájezdy na evropské pobřeží a kvetl otrokářský obchod s evropským masem v jižním Středomoří.
    V desátém a jedenáctém století etos džihadu převzali Turci s ještě větší brutalitou.  V 13. a 14. století si Otomani podmanili Balkán a v 1453 zničili květ civilizace – Konstantinopol. 1683 statisíce Turků oblehly Vídeň, Evropa čelila stejnému nebezpečí jako před tisíci lety. Vítězství rakouské a polské armády (a českých vojáků, Kaplíř ze Sulevic blahé paměti se vyznamenal) zabránilo zotročení Evropy. Ale i tak, v patnáctém až osmnáctém století otrokáři krymského chanátu zotročili kolem pěti milionů Evropanů.
    V dnešní muslimské praxi, v islámských zemích a začíná to i v Evropě, má nevěřící tři volby – konvertovat k islámu, dhimmi (podřízený) status, nebo smrt; důsledné zničení veškeré křesťanské symboliky; sadistické zacházení s nevěřícími, které se až bráni popisu; invokace koránských příslibů pro ty, kteří se oddají džihadu.
     To je role, kterou měl islám v evropské historii. Jeho současná role je stavěna na záměrné evropskounijní ignoranci, masovém vítání muslimů na evropské půdě – ve jménu diverzity. Islám hrál stejnou roli v historii, jakou hraje dnes, v tom je neochvějný. Otázka je pouze jedna – západní Evropa chce stavět svoji budoucnost na faktech nebo fikcích typu Timmermans?

Žádné komentáře: