čtvrtek 19. dubna 2018

statisticky signifikantni

Goldman Sachs studie (neveřejná): Vyléčený pacient škodí byznysu

V žoldu tohoto finančního konglomerátu pracuje mj. i Macron. Americký TV kanál CNBC zveřejnil citace z vnitřní zprávy investiční banky Goldman Sachs. Pro speciální zákazníky z farmaceutického průmyslu. Zpráva má titul „Genová revoluce“. Vyzdravení genetickou terapií není dobré pro byznys. Studie je obchodně konkrétní. Preparát GILD proti Hepatitis C má vysokou účinnost – 90%. Z dlouhodobého pohledu to není únosné pro pharma kšefty. V roce 2015 preparát přinesl zisk 12.5 miliardy dolarů, ale letos to už budou pouze 4 miliardy.
    Moc zdravých a vysoká účinnost léku! „Klesá dostupnost pacientů“, doslovně se praví ve zprávě. Ze zprávy jasně vyplývá, že zlatý důl nakažlivé choroby, účinnou léčbou rychle vysychá. Dobré typy chorob pro byznys model jsou rakoviny. Kšefty neohrozí žádné rychlé vyléčení, jednoduše proto, že se nekoná.
     Zpráva bankéřů GoldmanSachse je perverzní jako oni všichni i s firmou. Vysvětluje to různé finanční příspěvky bankovních a farmaceutických konglomerátů výzkumným pracovištím na testování různých rádoby léků, které jsou trochu lepším placebem.
    Mechanicky aplikovaná statistika dokáže v kšeft potřebných formulacích typu „signifikantní vliv léku, žádaným směrem“ veřejnosti (i lékařské), že lék je užitečný a může se distribuovat. Státní rozpočet miliardy posléze rychle dosype. Všechno dobře promazané a podmazané. Pacient dál může vzdychat v posteli, jeho rakovině se trochu pomohlo a je to statisticky významná pomoc.      

Žádné komentáře: