úterý 26. prosince 2017

kristus evangelium

Kristus je vlastně zbytečný a vedl svět k válkám..

Počátkem prosince na tiskové konferenci v Bangladeši položil francouzský žurnalista Etienne Loraillere papeži otázku: „Jaká je vaše priorita, evangelizace nebo mírové dialogy?“ Bergoglio: „Mír nebo konverze? Mír se bortí, když začíná proselytismus a to není evangelické.“ Papeži nevadí pouze islámský proselytismus.
   Bergoglio se domnívá, že šířit evangelium dělí lidi a smyslem křesťanství je vést mírový dialog. Církev není OSN, je tu proto, aby šířila Kristovu zvěst všem lidem, jinak nemá smysl.
    Publicista a spisovatel Riccardo Cascioli, se domnívá, že Bergogliova odpověď na evangelizaci znamená, že misie a misionáři jsou a byli zbyteční. Delegitimizuje  misionářské mučedníky, kteří v jeho logice chybovali, když hlásali Krista, nesnažili se o dialog s ostatními.
    Kristus v evangeliu sv. Matouše: „ Běžte do celého světa a hlásejte moji zvěst každému stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude souzen.“  „Křtěte národy ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého, učte je tomu, co jsem kázal.“ „Pokud vás bude svět nenávidět, vězte, že ještě dřív nenáviděli mě. Svět vás bude nenávidět, neboť nejste z tohoto světa, já jsem vás poslal, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte má slova: Kdo slouží, je víc než jeho pán. Pronásledovali mě a budou pronásledovat i vás.“
   Kristus jasně říká svým žákům, že jeho evangelium rozdělí svět, protože stín nemůže než nenávidět světlo.
    „Kdo mě rozpozná před lidmi, toho rozpoznám před Otcem v nebi. Kdo mě zalže před lidmi, toho nebudu znát před Otcem. Nepřišel jsem, abych dal světu mír, přišel jsem, abych rozdělil otce a syny, dcery a matky. Poselství spásy je pravým mírem a nikoliv to, jak soudí svět.“ 
    Pokud posláním církve je evangelizace a šíření Slova, jak je možné mlčet před pontifikátem Bergoglia – který slovy a činy – neguje Spasitelův mandát. Jsou vůbec jemu poslušní biskupové a kardinálové katolíci? Měli by vědět, že kdo mlčí, je též komplicem. Pokud to zapomněli, měli by jim to věřící připomínat.
  
  

Žádné komentáře: