sobota 26. srpna 2017

ratzinger papez

Ratzinger musí zpátky na papežský trůn..

Nelze jinak, historie zná i starší starce, kteří do ní vstoupili a výrazně ji ovlivnili. František není žádný papež, je to chudák, který s Kristem nemá nic společného. Ve francouzkém Causer se problém zabývá Alain Nueil.
   Papežovo poselství publikované 21. srpna je do té míry karikaturou, a tak vzdálené od geopolitické reality, že se chce věřit, že je to falzifikát. Je to pamflet proti křesťanství. Jedna citace: „Osobní bezpečnost musí mít prioritu nad národní bezpečností.“ Papež to řekl dva dny po krvavém masakru v Barceloně.
    Papež vyzývá nekřesťanskou populaci k invazi na západ, je to v rozporu s teologickou tradicí církve. Tento člověk má bdít nad zájmy křesťanstva a šířit učení. Na konci své zemské mise Kristus řekl apoštolům: „Jděte a učte národy, křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.“ Tento duch křesťanské zvěsti je dnes ve Vatikánu potlačen. Křesťané přesvědčují ostatní silou své víry, islám přesvědčuje mečem a najíždějícími náklaďáky do davu. A papež k tomu: „Všichni nekřesťané do Evropy.“
     V dobrém filmu od Scorsese, jezuité, kteří vzali Japonsko útokem, měli v přesvědčování úspěch, ale nakonec narazili na Japonsko přesvědčené o excelenci své civilizace. Film se chápe jako líčení jezuitského heroismu, ale spíš by se měl chápat jako líčení noblesy odporu identického Japonska. A Japoncům to zůstalo dodnes, můžete se promenovat bez strachu po japonských městech a nepotkáte žádného muslima.
    Dětinský papežův text úplně zapomněl na teologii spásy a problém zla. Kristus přišel, aby nás spasil od prvotního hříchu a od zla, za podmínky, že se k němu obrátíme a následujeme ho. Kristus nám přinesl spásu a svobodně ho můžeme následovat. Papež se má zabývat duší a věčnou spásou imigrantů, dřív než jejich prosperitou. Musí požadovat jejich konverzi ke křesťanství, dřív než vstoupí do Evropy. Katolická církev je pořád bohatá, může poslat flotily se svými faráři, aby konvertovali muslimy. Proces integrace to urychlí. Do italských přístavů budou přicházet pouze křesťané.
    Papež má ovšem úplně jiné představy a slova: „Integrace neznamená asimilaci a nemůže potlačit kulturní identitu imigranta.“  A náboženství je součást kulturní identity. Papež padl do absolutního relativismu. Všechno lze. Rap je stejný jako Beethoven, grafity street artu jsou stejně hodnotné jako Delacroix, Christine Angot totéž co Marguerite Youcenarová, zahalené ženy manifestují svoji svobodu stejně jako ženy na koních, jak se říkalo v časech mé matky.
    Proč vnucovat nově příchozím křesťanství? Mají respekt vzbuzující tradici náboženskou i kulturní, jako je zabíjení odpadlíků a obřízka žen. Papež říká, že vše je stejně hodnotné, tedy nevěří v superioritu křesťanství. Musí změnit job velmi rychle. Papež Benedikt XVI. se musí vrátit, protože jeho následovník se zbláznil. Papež Benedikt se musí zabývat problémem islámu, on tomu rozumí a je Bohem povolaný. Papež František je pastýř, který zaprodal své stádo vlkům, pastýř, který tajně přešel k nepřátelům.
    Baudelaire: „Je největší ďáblovou lstí, že vás přesvědčí, že neexistuje.“   


Žádné komentáře: