středa 9. srpna 2017

balt nato

Do zákopů na Balt aneb fatální třesk se přiblížil..

S požehnáním válečného šílence McCaina někde z americké pr... a politruků Evropské unie, to tam brzo vypukne. EA interviewovaly Dmitrije Kondrašova, šéfredaktora novin „Svět Baltu“.
Rusko nedovolilo vstup na své území lotyškému producentovi Jurisovi Millersovi, který před třemi lety uvedl muzikál o nacistickém paliči Herbertu Cukursovi..
    Poslední dobou pozorujeme změnu v přístupu k formování ruské černé listiny – je to mnohem adekvátnější a odpovídá to realitě. Podobné listiny vznikají na základě symetričnosti a kvantifikují nebezpečí, které z dotyčných individuí vychází. Každá vláda má právo zakázat vstup na své teritorium – pokud individuum považuje za nebezpečné. Vidíme, že listina ruských občanů, kteří nesmí do baltských zemí je velmi široká. Pak ovšem tyto země musí čekat něco podobného.
    Vzpomínám si na jednoho estonského režiséra, Elmu Nuganena, Millersova ideového souputníka, který hodlal natočit film o estonském legionu SS, o jejich udatnosti. Peníze na film jezdil vydělávat do ruských divadel. Nabízí se otázka, jak mohli podobní hosté působit a sbírat prostředky na podobnou tvorbu v Rusku. Myslím si, že situace se v tomto směru mění k lepšímu.
V Rusku se naučili vyvozovat důsledky ze situace v sousedních zemích?
    Rusko pozorně sleduje co se tam děje. Není to špionáž, používají otevřené informační zdroje – muzikál o nacistickém žháři nemohl uniknout pozornosti. Že pan Millers nesmí do Ruska – zcela přirozené. V Rusku již existují seriózní analytická centra v dostatečné míře ovládající lotyšsky, estonsky a litevsky. Doby, kdy někteří chytráci mohli něco jiného říkat rusky a opak v rodném jazyce, jsou dávno pryč.  
Nehrozí nebezpečí, že odpovědí baltských elit bude msta na místním ruském obyvatelstvu?
     Používání ruského obyvatelstva jako živého štítu v baltských zemích je časté. V případě, že tento štít bude použit, aby zaštítil batalióny NATO, které jsou tam dislokovány, budeme to chápat jako únos rukojmí a k NATO se budeme chovat jako k teroristické organizaci.
Nedávno aliance NATO publikovala oslavné video o poválečných lesních bratrstvech, která páchala masové zločiny na civilních obyvatelích. Proč to dělají?
    Pro případnou válku s Ruskem musí mít v záloze nějaké morální zdůvodnění vyplývající z historického plánu. Odtud snaha vylíčit poválečné bandity jako bojovníky za svobodu. Podobné filmy jsou ideologickou přípravou k nové válce s Ruskem. V baltských zemích je módní opěvovat lidi, kteří zadržovali postup Rudé armády na její cestě do Evropy. Tito „hrdinové“ oddalovali osvobození Osvětimi, oddalovali zničení fašismu. Současné NATO přijalo tento názor a solidarizuje se se staviteli Osvětimi.
Mnozí se domnívají, že baltské země se mohou stát arénou bojových událostí. Sdílíte tento názor?
   Úplně. V regionu se nachází kritická koncentrace vojenských sil. Aliance NATO buduje stále nové kapacity. Na druhé straně, Rusko je nucené na to reagovat a rozmisťuje svá vojska podél hranice. Přiostřily se spory o průběh vzdušné hranice, letadla kurzírují v nebezpečné vzdálenosti protivníka. Podobně lodi. Narostla pravděpodobnost náhodného výbuchu konfliktu. Fatální třesk se přiblížil. Všem je jasné, na kom leží zodpovědnost za zvrat událostí – z jakého důvodu byla narušena rovnováha Rusko-NATO rozmístěním natovských kontingentů v bezprostřední blízkosti ruské hranice.
Vždy je naděje na uhašení potenciálního výbuchu v zárodku?
Deeskalace situace je možná pouze v případě demilitarizace oblasti. Pokud NATO přizná, že baltským zemím z ruské strany nic nehrozí. Pokud se oblast místo potenciálního válečného teritoria stane oblastí spolupráce a mírového kontaktu mezi NATO, EU, Ruskem a euroazijským společenstvím, pak si svobodně vydechneme. Při současné antiruské hysterii něco takové není možné.
Zdá se, že vlády baltských zemí neopominou žádnou příležitost, aby lily olej do  ohně války slov mezi NATO a Ruskem. Nemají elementární instinkt sebezáchovy?
    Posledních deset let došlo v baltských zemích k výměně elit. K protiruským rytířům se přidali představitelé mladého pokolení. Nic jiného než západní standardy neznají. Oni toho v podstatě moc nevědí a mají nízkou úroveň kompetencí. Jejich nejvyšším horizontem plánování je přání všeho nejlepšího. Jejich politické reálie spočívají na horizontu dnešního dne, „po nás potopa“. Nedá se říct, že by vycházeli z dlouhodobých zájmů svých národů. Opak je pravdou, jde jim o starý způsob, jak získat voliče a tím je rétorika o ruské hrozbě a o ruských okupantech. O jakém zlepšování životní úrovně mohou mluvit, když musí kupovat zbraně. O sebe se tito vládnoucí nebojí – počítají s tím, že přinejhorším sbalí svých pět švestek a někde jinde, jak to bývalo zvykem, se dobře upíchnou.
V regionu se nevyskytují lidé, kteří by byli schopni zvrátit situaci?
    Ne. Ve vládách jsou samozřejmě částečně zdravé elementy. Nenazval bych je proruskými – spíš jsou to zastánci zdravého rozumu, snažící se o uchování čistého nebe nad hlavou. Tito lidé by mohli sehrát důležitou roli, bohužel dnes nemají významnější vliv na chod věcí. Být za mír je v dnešních baltských zemích nebezpečné. Pokud pochybuješ o ruské agresi a vyjádříš názor, že by natovské bataliony měly ze země vycouvat, obviní tě z neloajality a můžeš se dostat do velkých nepříjemností. Myslím si, že lidé, kteří nechtějí do války a jednoduše chtějí pro své děti mírovou budoucnost, by se odtud měli odstěhovat. Konečně úbytek lidí z baltských zemí pokračuje obrovskými proporcemi. I když většina odjíždí z ekonomických důvodů.
Jak dlouho potrvá ještě tato situace maximálního nebezpečí?
    Pro současnost nevidím nic optimistického. Nastoupilo zostřování, tři, pět let to určitě potrvá. Bude to záviset na úrovni rusko-amerických vztahů.    

Žádné komentáře: