pondělí 7. srpna 2017

target2 euro ecb

Target2 jsou nějaký prachy..

Henry Ford: „Pokud by lidé rozuměli peněžnímu systému (hlavně euro zóně), druhý den ráno by byla revoluce.“  Eugen Prinz v pi-news (tedy politicko nekorektní news) se zabývá termínem jehož podstata a důsledky nebudou jasné většině absolventů vysokých ekonomických škol. Termín vysvětluje velmi instruktivně.
   Target2 je platební systém, který používá evropská centrální banka (ECB). Systém má potenciál vyvolat v některých zemích bezuzdnou (a oprávněnou) zuřivost občanů. To je důvod proč obecně je podstata tohoto systému vysvětlována komplikovaným a záhadným způsobem i lavicím (příp. i hlavám, pokud tam nějaké zbyly) evropskounijních vysokých škol. Target je zkratkou pro Trans-European Automated Real-time Gross Settlement. Real time ve zkratce je evidentní kamufláž. Všechno jasné. Přirozeně tomu tak nebude.
    Jednoduchý příklad. Italský podnikatel koupí u německé firmy produkční zařízení ve výši milion eur. Pak následují další kroky: německá firma dodá zařízení Italům; Italové dají příkaz své obchodní bance k platbě; obchodní banka Italů převede částku italské centrální bance (peníze tečou); italská centrální banka částku evropské centrální bance (ECE) sice nepřevede, ale dá jim o částce avízo (peníze netečou); ECB oznámí německé spolkové bance, že mají u italské centrální banky k dobru milion eur (peníze netečou); německá spolková banka poukáže obchodní bance německé firmy milion eur (peníze opět tečou); obchodní banka navýší konto firmy o milion. Firma má tedy o milion víc, ale ten pochází od německé centrální banky. 
     V tomto koloběhu peněz některé evropské země se u Německa (popř. jiných zemí) systematicky zadlužují. Výše tohoto dluhu nemá limitu. Nemusíš nic platit, napíše se to na pivní tácek a zaplatíš to příští týden, byla nebo stále je běžná pivní domluva v evropských hospodách. V eurozóně nic takového. Bubě tj. německé centrální bance dluží ostatní EU státy 860 miliard eur a roste to. Vypadá to, jako by si Němci export sami financovali. Itálie Bubě dluží 364 miliard, Španělsko 333 miliard, Řecko 72 miliard, Portugalsko 72 miliard, Francie 37 miliard.
    Zadlužení v Target2 systému stále roste. Němci platí cech. Některé země reálně nemohou vyrovnat své dluhy – zhroutily by se, došlo by k takovým ekonomickým turbulencím, že by se zhroutil celý evropskounijní finanční systém.
    Zajímavá otázka: co se stane, pokud některá v Target2 deficitní země opustí eurozónu nebo Unii - ekonomicky vykrvácí, pokud bude muset zaplatit Target2 pohledávku. Anebo ještě zajímavější otázka, pokud Německo opustí eurozónu, co s pohledávkami jejich centrální banky? Německo je vlastně zajatcem své ekonomické expanze.
    Target2 je řetěz na nohou členských zemí eurozóny, ať už jsou deficitní nebo v převisu. Původně ekonomický nástroj se proměnil v nástroj bezskrupulózního politického vydírání. Target2 finance teoreticky podléhají úročení. Dnešní úrok nula. Target2 finance jsou nástrojem financování skrytého zadlužení některých států a vlastně nástrojem blokování rozumných ekonomických reforem.    


Žádné komentáře: